Vertalingen in het Nederlands (Translations into Dutch)

ONLINE BESCHIKBARE VERTALINGEN (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Er zijn meer Nederlanse vertalingen te koop via onze on-line winkel

Zo begin je met 'Herwaarderings-Counselen' (How to Begin "Re-evaluation Counseling")

HC gemeenschaps-doelstelling, aangenomen op de wereldconferentie van 2013 (Care of the Environment Goal)

Menselijk contact - en seks (Human Connection and Sex), Tim Jackins

Ons denken veranderen (Changing Our Minds), Tim Jackins

Waarom we voorrang geven aan het aanpakken van klimaatverandering (Why We Prioritize Addressing Climate Change)

Vrouw-zijn eerst (Female First), Diane Balser

Officiële richtlijnen voor het vertalen van de theorie en literatuur van het Herwaarderingscounselen (Official Guidelines For The Translation Of Re-Evaluation Counseling Theory And Literature)

Onze plaats innemen: een concept-beleid voor middenklassebevrijding (Taking Our Place: A Draft Middle-Class Liberation Policy), Sean Ruth


Hieronder staat een lijst met voorlopige vertalingen. Dat zijn vertalingen die nog niet goedgekeurd zijn door de vertaalcoördinator.
Deze teksten kunnen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikt worden. Neem contact op met de vertaalcoördinator voor meer informatie en toestemming.


Voorlopige vertalingen Nederlands

Een niet-beëindigde strijd beëindigen (Finishing an Unfinished Battle)

Een nieuw initiatief voor het beëindigen van klassisme (A New Initiative on Ending Classism), Dan Nickerson

Het kind in jezelf ophalen (Going Back for the Young You)

Vechten voor onszelf - Raad eens wie er wint? (Fighting for ourselves - Guess who wins), (Uit een praatje door Tim Jackins op de Aziatische Leiders Workshop in Storrs, Connecticut, VS, Juli 2010

Vertaler zijn: een geheugensteuntje voor mijzelf als vertaler (Being a translator: a reminder for myself as a translator), Elis Carlström, herzien door Xabi Odriozola, 2012


Van deze artikelen mag één exemplaar voor eigen gebruik gratis geprint of gedownload worden. Als er meerdere exemplaren van een artikel digitaal of via print gebruikt worden, moet er tenminste 10 US-dollarcent per exemplaar betaald worden aan Rational Island Publishers. Andere vertalingen in het Nederlands zijn te vinden op een lijst achterin Present Time en zijn te koop bij onze online winkel of bij Annie Hoekstra: annie.hoekstra@planet.nl

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers. 

VERTALINGEN TE KOOP BIJ RATIONAL ISLAND PUBLISHERS (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

Het menselijke aan de mens
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 0-911214-65-8

Handleiding voor de beginselen van het counselen, voor basisklassen in Herwaarderingsounselen 
(Fundamentals Manual)
Paper: $6  ISBN 0-911214-31-3

De situatie van de mkens 
(The Human Situation)
Paper: $7  ISBN 0-911214-88-7

De goeden en de groten in de kunst 
(The Good and the Great in Art)
Paper: $2  ISBN 0-913937-94-0

Een rationele theorie over seksualiteit 
(A Rational Theory of Sexuality)
Paper: $2  ISBN 0-913937-95-9

Wat er mis is met de 'geestelijke gezondheidszorg' en wat er aan gedaan kan worden 
(What’s Wrong with the “Mental Health” System and What Can Be Done About It) 
Paper: $3  ISBN 1-885357-59-1

Mijn aantekeningen als client
Mijn aantekeningen als counselor
(Client/Counselor Notebooks)
Paper: $10/pair  ISBN 1-885357-39-7

Zo begin je met “Herwaarderingscounselen” 
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 1-58429-059-5

De man (The Human Male)
by Harvey Jackins and others
Paper: $3  ISBN: 1-58429-090-0

Counselen over vroege seksuale herinneringen 
(Counseling on Early Sexual Memories) by Joan Karp
Paper: $2  ISBN: 1-58429-103-6

Samenwerken om racisme te beëindigen 
(Working Together to End Racism) 
by Tim Jackins and others
Paper: $2  ISBN: 1-58429-105-2

Behoud van al het leven
(Sustaining All Life)
by Diane Shisk and others
Paper: $3 ISBN 978-1-58429-182-4

Je kunt ze bestellen bij onze online-winkel: Rational island Publishers. (You may order these from our online store: Rational Island Publishers.)


Last modified: 2017-10-13 08:39:37-07