News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Stel je een wereld voor zonder geweld tegen vrouwen

Hieronder volgen aantekeningen, gemaakt door Liz Araujo, over wat Azi Khalili verteld heeft tijdens een onderwerpgroep, ‘Wereldwijd feminisme: geweld tegen vrouwen’, tijdens de workshop Hedendaagse vrouwenvraagstukken in april 2021.

Stel je een wereld voor waarin vrouwen volledig gewaardeerd worden, het economisch goed doen, toegang hebben tot gezondheidszorg en deugdelijke huisvesting, vrij zijn van seksuele intimidatie, niet geheimzinnig hoeven te doen, niet bang zijn om zich uit te spreken en niet gedomineerd worden door seksisme - en waarin mannen bondgenoten zijn.

We kunnen een einde maken aan seksisme en geweld tegen vrouwen. Naast onze verinnerlijkte onderdrukking als vrouwen bestaat er een goedaardige werkelijkheid waarin we ons verbonden voelen, ons kunnen herinneren dat we macht hebben, geen slachtoffers zijn en kunnen vechten voor een niet-onderdrukkende samenleving.

Hoe zorg je ervoor dat de helft van de wereldbevolking (er zijn vier miljard vrouwen) ermee instemt om het ondergeschikte geslacht te zijn? Met geweld en dreiging met geweld. Het kan al in de baarmoeder beginnen, en het is alomtegenwoordig. Elk meisjeskind ervaart het in een of andere vorm. Minstens één op de drie vrouwen wordt blootgesteld aan openlijk geweld, fysiek of seksueel. Om te overleven, vinden we een manier om te vergeten dat het gebeurd is.

Vrouwen zijn kwetsbaarder in tijden van crisis, zoals oorlog, economische ineenstorting en gebeurtenissen zoals COVID-19.

Het geweld bestaat in vele vormen: verbaal, fysiek, economisch, psychologisch en emotioneel. Het gevolg is méér verdriet, woede, ongeplande zwangerschappen en moeite om na te denken over onze reproductieve en seksuele gezondheid. We lopen een groter risico op seksueel overdraagbare aandoeningen.

Mannen krijgen van de samenleving toestemming om het lichaam van vrouwen te gebruiken om zich beter te voelen over zichzelf en om minder eenzaam, bang en boos te zijn. Er is hun geleerd dat ze met vrouwenlichamen kunnen doen wat ze willen. 

Als vrouwen worden we, ongeacht onze seksuele voorkeur, opgevoed om tegemoet te komen aan de gevoelens van anderen. Er wordt van ons verwacht dat we zorgen dat anderen zich beter voelen, dat we ons verontschuldigen, dat we het mensen naar de zin maken.

In elke samenleving is er wel een groep vrouwen van wie geaccepteerd wordt dat ze doelwit van geweld zijn: arme vrouwen, vluchtelingen, de laagste kasten, inheemse vrouwen, Afro-Amerikaanse vrouwen, Turkse vrouwen, soms ook Joodse vrouwen. Als we toestaan dat één groep doelwit wordt, dan kan iedereen wel doelwit worden. Om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen, moeten we een wereldwijd zusterschap vormen om hier samen tegen op te staan.

Stel je een wereld voor waarin vrouwen niet het doelwit zijn van geweld.

Present Time 204, juli 2021

Overgenomen van de HC e-maillijst voor vrouwenleiders

 

 

September 2021

 

 


Last modified: 2021-11-12 12:41:30+00