תרגומים לעברית

תרגומים מקוונים ללא תשלום (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

איך להתחיל תרגול ביעוץ הדדי

את לא לבד

ביעור ההתנשאות

ברוכים הבאים לייעוץ הדדי להערכה מחדש

האוניברסאליות של הקלטות המצוקה של המדכא

הדפוסים הכרוניים של מעמדיות

החופש להחליט

הכלים המדויקים של היועץ

המאבק להיות אנושי באופן מלא

הנקודה הרביעית – או "נקודת האפס"

העבודה המעשית לביעור הגזענות שלך

הרוב היצרני

התחייבויות של יהודים/יהודיות

התיאוריה הבסיסית של "יעוץ להערכה מחדש", אשר עליה מבוססת העבודה של "מאוחדים לסיום הגזענות"

וותרו על ציפיות שווא ו"אכזבות"

טבע תהליך הלמידה

טיוטת הצהרה למדיניות נשים

טכניקות חדשות

יושרה ואומץ

ייעוץ הדדי בהווה

ישראל והמזרח התיכון בפרספקטיבה

לא להאמין למצוקות שלנו

מנקים יחסים

מערכות היחסים בינינו

מערכות יחסים

עבודה לחיסול הגזענות – הבהרה חשובה

עובדים על מצוקותינו בגלוי ובאופן מלא

עושר שבא בירושה

עשרת הדברות של ההורים

קרבה כסתירה מרכזית למצוקה

ק ש ר

רפיון ידיים תמיד ישן

שמים קץ לגזענות - גורמים לזה לקרות

תחרות : פעילות לא אנושית

תיאוריה רציונאלית על מיניות

תפקידם של אנשים לבנים בסיום הגִזְעָנות

ת ק ו ו ה

קשרים אנושיים וסקס

עותק יחיד מכל אחד ממאמרים אלו ניתן להדפסה או להורדה לשימוש אישי ללא תשלום. אם מופצים מספר עותקים (בכתב או באופן אלקטרוני), יש להעביר תמלוגים בשיעור של עשרה סנט לפחות ($0.10) לכל עותק לידי בית ההוצאה לאור של יעוץ הדדי – Rational Island Publishers. על גב הכריכה של פרזנט טיים מופיעה רשימה של תרגומים נוספים לעברית, הניתנים לרכישה בחנות המקוונת שלנו.

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.

תרגומים לרכישה (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

םדאה ינבב ישונאה ןפה
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 1-58429-113-3

Fundamentals Manual
Paper: $6  ISBN 0-911214-70-4

הנחיות
לקהילות הייעוץ ההדדי להערכה מחדש
2013 מהדורת 
(The Guidelines for the RC Community 2013)
Paper: $7 ISBN978-1-58429-179-4

“שפנה תואירב” תכרעמב ןיקת אל המ ךכל רשקב תושעל ןתינ המו                (What’s Wrong with the “Mental Health” System and What Can Be Done About It)
Paper: $3  ISBN 1-58429-028-5

“שדחמ הכרעהל ץועי” ליחתל דציכ
(How to Begin ”Re-evaluation Counseling“)
Paper: $1  ISBN 1-58429-077-3

ןתיא ישגר סיסב םידליל קינעהל דציכ
(How to Give Children an Emotional Head Start) by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 1-885357-40-0

.הבשקהה תונמא
(The Art of Listening)
Paper: $2  ISBN 1-58429-076-5

.םירבג רורחשל תוינידמ תטויט
(The Human Male) by Harvey Jackins and others
Paper: $3  ISBN 1-58429-051-X

הכרעהל ץועי לש תונבותו םייזכרמ תונויער ’א קלח .םויהל םינוכנ שדחמ
(The Key Concepts and Insights of Re-evaluation Counseling To Date Part 1)
Paper: $3  ISBN 978-1-58429-158-9

(Guidelines for the Re-evaluation Counseling Communities, 2013)
Paper: $7 US/NIS 30 
ISBN 978-1-58429-179-4

תרגומים אלו ניתן לרכוש בחנות המקוונת שלנו בכתובת http://www.rationalisland.com/ (You may order these from our online store: Rational Island Publishers.)


Last modified: 2017-10-13 10:27:23-07