תרגומים לעברית

תרגומים מקוונים ללא תשלום (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Introductions

איך להתחיל תרגול ביעוץ הדדי

ברוכים הבאים לייעוץ הדדי להערכה מחדש 

התיאוריה הבסיסית של "יעוץ להערכה מחדש", אשר עליה מבוססת העבודה של "מאוחדים לסיום הגזענות"

 

Counseling Practice

סתירה ליאוש

המאבק להיות אנושי באופן מלא 

הנקודה הרביעית – או "נקודת האפס"

החופש להחליט

הכלים המדויקים של היועץ

וותרו על ציפיות שווא ו"אכזבות"

טכניקות חדשות

ייעוץ הדדי בהווה

לא להאמין למצוקות שלנו

מערכות היחסים בינינו

עובדים על מצוקותינו בגלוי ובאופן מלא

קרבה כסתירה מרכזית למצוקה

ק ש ר

רפיון ידיים תמיד ישן

שמים קץ לגזענות - גורמים לזה לקרות

תחרות : פעילות לא אנושית

תיאוריה רציונאלית על מיניות

את לא לבד 

יושרה ואומץ 

קשרים אנושיים וסקס

 

 

Teaching, Leading, and Community Building

מנקים יחסים

מערכות יחסים

טבע תהליך הלמידה 

 

Liberation

מזרחיים והשואה

הכול השתנה

יהודים יקרים

הדפוסים הכרוניים של מעמדיות  

העבודה המעשית לביעור הגזענות שלך 

התחייבויות של יהודים/יהודיות

טיוטת הצהרה למדיניות נשים

עבודה לחיסול הגזענות – הבהרה חשובה

עשרת הדברות של ההורים

תפקידם של אנשים לבנים בסיום הגִזְעָנות

ת ק ו ו ה

האוניברסאליות של הקלטות המצוקה של המדכא  

הרוב היצרני

 

Wide World Changing

נשים, גברים, מלחמה וסקסיזם

ראשון לקראת כוח ותקווה צעד

ישראל והמזרח התיכון בפרספקטיבה

 

Journals

   Ruah Hadashah

ישראל  והמזרח  התיכון  בפרספקטיבה

   Coming Home      

ביעור ההתנשאות

עושר שבא בירושה

 

עותק יחיד מכל אחד ממאמרים אלו ניתן להדפסה או להורדה לשימוש אישי ללא תשלום. אם מופצים מספר עותקים (בכתב או באופן אלקטרוני), יש להעביר תמלוגים בשיעור של עשרה סנט לפחות ($0.10) לכל עותק לידי בית ההוצאה לאור של יעוץ הדדי – Rational Island Publishers. על גב הכריכה של פרזנט טיים מופיעה רשימה של תרגומים נוספים לעברית, הניתנים לרכישה בחנות המקוונת שלנו.

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.

תרגומים לרכישה (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

םדאה ינבב ישונאה ןפה
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 1-58429-113-3

Fundamentals Manual
Paper: $6  ISBN 0-911214-70-4

הנחיות
לקהילות הייעוץ ההדדי להערכה מחדש
2013 מהדורת 
(The Guidelines for the RC Community 2013)
Paper: $7 ISBN978-1-58429-179-4

“שפנה תואירב” תכרעמב ןיקת אל המ ךכל רשקב תושעל ןתינ המו                (What’s Wrong with the “Mental Health” System and What Can Be Done About It)
Paper: $3  ISBN 1-58429-028-5

“שדחמ הכרעהל ץועי” ליחתל דציכ
(How to Begin ”Re-evaluation Counseling“)
Paper: $1  ISBN 1-58429-077-3

ןתיא ישגר סיסב םידליל קינעהל דציכ
(How to Give Children an Emotional Head Start) by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 1-885357-40-0

.הבשקהה תונמא
(The Art of Listening)
Paper: $2  ISBN 1-58429-076-5

.םירבג רורחשל תוינידמ תטויט
(The Human Male) by Harvey Jackins and others
Paper: $3  ISBN 1-58429-051-X

הכרעהל ץועי לש תונבותו םייזכרמ תונויער ’א קלח .םויהל םינוכנ שדחמ
(The Key Concepts and Insights of Re-evaluation Counseling To Date Part 1)
Paper: $3  ISBN 978-1-58429-158-9

(Guidelines for the Re-evaluation Counseling Communities, 2013)
Paper: $7 US/NIS 30 
ISBN 978-1-58429-179-4

תרגומים אלו ניתן לרכוש בחנות המקוונת שלנו בכתובת http://www.rationalisland.com/ (You may order these from our online store: Rational Island Publishers.)


Last modified: 2018-06-07 16:12:07-07