News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt (herziene versie)

Om de vier jaar actualiseren de HC-gemeenschappen hun doelstellingen op de wereldconferentie. We hebben voor het eerst een doelstelling over het milieu aangenomen in 2001 en we hebben sindsdien altijd een doelstelling over het milieu gehad.

In 2017 heb ik een doel over klimaatverandering voorgesteld dat ons richtsnoer moest zijn tot aan de volgende wereldconferentie die we toen in 2021 verwachtten. Die doelstelling wees ons in de richting van bewustwording van en ontlading over de aantasting van het milieu.

Naarmate ons bewustzijn van de klimaatcrisis groeide, hebben onze milieudoelen ons meer en meer doen begrijpen van het verband tussen klimaatcrisis, onderdrukking en uitbuiting. Ze hebben ons geleid naar het samen met anderen actie ondernemen om de crisis aan te pakken.

Onze regeringen en industrieën hebben niet de veranderingen doorgevoerd die nodig zijn om een begin te maken met het oplossen van de klimaatcrisis. Het is twijfelachtig of ze die veranderingen zullen doorvoeren zonder massale druk voor verandering van buiten die structuren.

Toen de klimaatcrisis zich elk jaar sneller ontwikkelde, heb ik in 2019 besloten om tussen de wereldconferenties in een Klimaatinitiatief te publiceren in Present Time van april 2019.

Gezien de huidige stand van zaken wat betreft de klimaatcrisis en de noodzaak om zonder uitstel te handelen, publiceer ik nu een ander initiatief (zie hieronder). Dit leg ik voor aan de HC-gemeenschappen op onze pre-wereldconferenties, en ter goedkeuring op de wereldconferentie in augustus 2022.

Ik vraag alle HC-ers om dit nieuwe initiatief te lezen en te ontladen over de huidige klimaatcrisis. Ik wil dat ieder van ons elk pijnpatroon onder ogen ziet dat ons in de weg staat om dit initiatief eigen te maken en actie te ondernemen om de klimaatverandering te stoppen en terug te draaien. De HC-gemeenschap speelt nu al een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Als we ons er allemaal voor inzetten, kunnen we een enorme kracht voor verandering worden.

Het nieuwe klimaatinitiatief

De HC-gemeenschap erkent het ondubbelzinnige bewijs van een gevaarlijke en aanhoudende klimaatverandering, die voornamelijk door menselijke activiteit wordt veroorzaakt. Zij zal haar leden actief organiseren en ondersteunen om de uitdaging aan te gaan datgene te vinden en in de praktijk te brengen wat nodig is om deze verandering te stoppen en terug te draaien.

Wij zullen alle leden van de HC-gemeenschap steunen bij het ontladen van elk pijnpatroon dat hen ervan weerhoudt een rol te spelen in deze strijd om het behoud van de wereld. Daarbij erkennen wij de rol die allerlei vormen van onderdrukking hebben gespeeld bij het ontstaan van de klimaatcrisis en de noodzaak om tegen alle onderdrukking op te treden teneinde oplossingen te vinden.

We zullen mogelijkheden creëren voor leden van de HC-gemeenschap om samen te komen om de situatie te bespreken, te ontladen, en nieuwe ideeën, tactieken en strategieën te ontwikkelen. We doen dit met behulp van webinars, denk-en-luisterrondes en andere vormen die nuttig zijn voor het opbouwen van gemeenschappelijk inzicht.

Om deze belangrijke taak op ons te nemen, zal ieder van ons de pijnpatronen moeten aanpakken die ons vaak machteloos en alleen hebben doen voelen. Zo kunnen we leren om samen en met steeds meer vertrouwen snel vooruitgang te boeken in onze relaties met andere mensen en in ons publieke verzet tegen irrationeel beleid.

We kunnen elkaar helpen en ondersteunen om te leren over de steeds veranderende situatie met betrekking tot het klimaat op aarde en deze ontwikkeling te begrijpen. Dat kan onder andere door aan te sluiten bij individuen, inheemse volken en organisaties die zich inzetten om klimaatverandering te stoppen. Dit zal ons directe kennis opleveren en de pijnpatronen van isolement en hulpeloosheid voor onszelf en voor anderen tegenspreken.

We zullen ook onze kennis en onze praktijk delen, zodat degenen die werken aan klimaatverandering effectiever kunnen functioneren.

Tim Jackins

 

Met een gewijzigde inleidende tekst voor de PWC (december 2021, zal gepubliceerd worden in PT 206, januari 2022)

 

 

December 2021

Eerder voor de PWC aangepaste versie van ‘Een noodzakelijk initiatief nemen’(PT 195 en e-mail van 16/04/2019)

 

 

November 2021

 

 

 

 

 


Last modified: 2022-02-06 11:36:09+00