News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Aan de slag met meningsverschillen 

Door Tim Jackins op de Wereldconferentie van de HC-gemeenschappen, augustus 2017

Ik wil het vanavond hebben over hoe we voorwaarden kunnen scheppen waarbij we ons allemaal veilig en vrij voelen om ons eigen denken te laten zien over onderwerpen waar we het niet over eens zijn. Ik wil dat we daaraan gaan werken. Hoe raken we elkaar niet kwijt in zo’n situatie? Wat moeten we doen om dat voor elkaar te krijgen?

Wij doen dit werk in HC omdat we de waarde en het belang van de menselijke intelligentie kennen. We proberen voorwaarden te scheppen waarbij ieders geest vrij is zijn eigen gedachten te hebben en ieder mens de vrijheid heeft zichzelf te zijn.

Dat zal niet vanzelf gaan. De HC-gemeenschap is een plaats waar we kunnen leren hoe bepaalde dingen aan te pakken. De veiligheid die we opgebouwd hebben, stelt ons in staat dingen uit te proberen waar we bang voor zijn en die we nooit eerder hebben kunnen uitproberen.

Wanneer we in aanraking komen met meningen die erg verschillen van de onze, dan vinden we gewoonlijk de persoon die ze heeft niet aardig. Wij vereenzelvigen die persoon dan al snel met het standpunt. Op die basis worden bepaalde kwesties maar heel zelden opgelost.

Morgen gaan we proberen na te denken over een onderwerp waar we mee worstelen. We hebben allemaal pijn opgelopen op dat gebied. Maar weinigen van ons hadden de beschikking over counselers met genoeg vrije aandacht om aan de pijn te werken die daar aan vast zit. En toch gaan we het niet uit de weg. We gaan proberen om onze ideeën en ons denken op dat gebied te laten zien. Het zal er waarschijnlijk rommelig aan toe gaan, en we moeten een manier bedenken hoe we daar mee om kunnen gaan.

Het uitgangspunt moet, denk ik, zijn dat we om elkaar moeten blijven geven ondanks onze meningsverschillen. Onze angst voor iemands irrationaliteit mag niet onze blik vertroebelen op wie die persoon werkelijk is. En er is natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat onze eigen irrationaliteit een rol speelt.

Er moet een onderlinge verbondenheid zijn die belangrijker is dan het verschil van mening. Die zullen we ook nodig hebben buiten HC. Zoals ik al eerder zei: ik denk niet dat we iets zullen bereiken als we niet een breed, verenigd front vormen. Er zal waarschijnlijk een grote groep mensen nodig zijn om bepaalde patronen in onze maatschappij te doorbreken. We moeten in staat zijn ons aan te sluiten bij mensen met wie we grondig van mening verschillen. Soms zullen we snel moeten opereren en hebben we geen tijd om alles wat er in de weg staat op te ruimen.

De enige manier waarop we elkaar kunnen vertrouwen op die gebieden waar we het grondig oneens zijn, is door met elkaar verbonden te blijven, in de wetenschap dat we ooit onze meningsverschillen zullen bijleggen. Daarom wil ik dat we vanavond een langere mini doen over waar we ons wild aan ergeren. Wat kunnen we écht niet langer aanhoren?

We hebben allemaal naar een heleboel mensen geluisterd die in hun pijn geloofden. We moeten bedenken dat dit in onze jeugd begonnen is. We werden gedwongen om een hoop irrationaliteit aan te horen, zo niet in het gezin dan toch in de buurt, op het speelplein of op school. Als we er niet aan werken om dat in het juiste perspectief te zien, dan zullen we tegen grote problemen aanlopen. Dus, waar zit jouw zwakke plek? Waar in de discussie ontplof je en begin je iemand woedende blikken toe te werpen en denk je ‘hufter? (gelach)

Wanneer iemand een heel ander standpunt heeft, wat moeten we dan denken? De eerste vraag is: ‘Waarom hebben wij verschillende meningen?’ Als de ander ergens in vastzit, in welke pijn is dat dan? Daar proberen we zicht op te krijgen bij iedereen in onze omgeving. Dat moeten we hier ook proberen. Waarom is het zo moeilijk voor mensen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen? Wat brengt ons van streek? Hoe kunnen we ons standpunt kenbaar maken op een manier die door een ander gehoord kan worden? Communicatie is iets heel persoonlijks en zó zorgvuldig moeten we leren nadenken over onze manier van communiceren.

We moeten ook bereid zijn om het meer met die andere persoon eens te zijn dan de ander met ons. We proberen standpunten te vinden die rationeel zijn en het kan zijn dat anderen een betere oplossing hebben.

Duidelijk genoeg? Goed, dit is onze warming-up voor morgen. Zoek iemand op ga ermee aan de slag.

Gepubliceerd in PT 190, januari 2018

 

Februari 2018

 


Last modified: 2020-03-12 22:07:05+00