News flash

Literature Sale           August 7 to 21

Outreaching for SAL Fundraiser                Thursdays August 18 or 25

SAL Webinar:           Dress Rehearsal    Tuesday, August 23

SAL Fundraiser: Webinar                    Sunday, August 28

Upcoming Webinars


 

Itzulpenak euskarara/Translations into Basque

ITZULPENAK ESKURAGARRI DAUDE ONLINE (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Ingurumenaren zaintza (2013 Goal)

Zergatik EB Erkidegook ematen diogun lehentasuna klima-aldaketari aurre egiteari (pdf) (Why We Prioritize Addressing Climate Change) by Diane Shisk and Tim Jackins

Gure gogamena aldatzea (Changing Our Minds) by Tim Jackins

 Urrats berri bat EB Erkidegoentzat (Report on No Limits for Women) by Diane Balser

Hogeitamar Urte Askapenean (Thirty Years of Liberation) by Xabi Odriozola 

Lantegietan Itzultzea (Interpreting at Workshops), by Xabi Odriozola

Zelan Hasi "Elkar Entzutearen Bidezko Berrebaluatzea" (How to Begin RC)

Arreta Eman (Paying Attention) by Harvey Jackins

Dimentsio bat baino gehiago (More Than One Dimension), by Harvey Jackins, Present Time-n argitaratuta: 201. zk., 2020ko urria

Artikulu hauen kopia bat inprima edo jaits dezakezu dohainik zeure erabilerarako. Hainbat kopia partekatu nahi badituzu (inprimatuta edo elektronikoki), kopia bakoitzeko hamar zentimo (USD 0,10), gutxienez, ordaindu behar diozu Uharte Arrazionaleko Argitaratzaileari (Rational Island Publishers-i).  

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers

ITZULPENAK ESKURAGARRI DAUDE RATIONAL ISLAND PUBLISHERS-EN (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

Gizakien alde gizatiarra
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4 ISBN 978-1-58429-247-0

Nire koadernoa partaide naizenerako
Nire koadernoa entzule naizenerako
(Client/Counselor Notebooks)
Paper: $10/pair  ISBN 1-58429-125-7

Nola eman umeei emozio-egoera hobea
(How to Give Children an Emotional Head Start) by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 1-58429-129-X

Zelan hasi Berrebaluaketa Prozesuan
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 978-1-58429-153-4

Hauek gure online dedan eska ditzakezu: Rational Island Publishers <https://rationalisland.com> (You may order these from our online store: Rational Island Publishers)


Last modified: 2022-01-22 05:57:50+00