Itzulpenak euskarara/Translations into Basque

ITZULPENAK ESKURAGARRI DAUDE ONLINE (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Asaskatzeari buruzko gogoeta batzuk gerra eta zailtasun garaietan (Some Thoughts about Discharge in Times of War and Trouble) by Barbara Love

Jakin dezazun nahi duguna (What We Want You to Know) by Marcie Rendon and Alison Ehara-Brown

Hezkuntza-aldaketako lanerako sarrera (Introduction to Educational Change Work) by Marilyn Robb

Erakusleak, akatsak eta molde zapaltzaileak asaskatzea (Leaders, Mistakes, and Discharging Oppressor Patterns) by Aurora Levins Morales

Pentsatu eta entzun (The Think and Listen) by Tim Jackins

Klima-Krisia Afrikan (The Climate Crisis in Africa) by "WK"

Hurbiltasunari buruzko gogoetak, aurrez
aurreko saioetara itzultzea kontuan hartzean (Thoughts on Closeness) by K Webster

Aurrez aurreko Elkar Entzutera
itzultzeari buruzko gogoetak (Thoughts on Returning to In-Person) by Wendy Ganz

Aurrera Jotzea Garai Nahasietan (Moving Forward in Confusing Times) by Tim Jackins

Nire lehentasunak (My Priorities) by Diane Shisk

Nire historia EBn (My History in RC) by Marlene Melfor

Bertakoen eta Indigenen askapena bereiztea Gehiengo Taldeko jendearen aurkako arrazakeriari buruzko lanetik (Uncoupling Native and Indigenous Liberation from the Work on Racism Targeting Global Majority People) by Marcie Rendon

Zenbateraino egon daitezke konektatuta gizakiak? (How Connected Can Humans Be) by Tim Jackins

Sexu Oroitzapen Goiztiarrez Asaskatzea (Discharging on Early Sexual Memories) by Joan Karp

“Buru osasun” zapalketa eta askapena ("Mental Health" Oppression and Liberation) by Janet Foner

Larrialdia eta aukera berriak (An Emergency, and New Opportunities) by Tim Jackins

Beharrezko ekimena hartu (Taking a Needed Initiative) by Tim Jackins

Isolamenduari aurre egiten (Challenging Isolation) by Tim Jackins

Pertsona askoren gogamenera iristea (Reaching Many People’s Minds) by Tim Jackins

Klima-krisiari buruzko “informazio-iragarkiak” (“Sound Bites” on the Climate Crisis) by Marcie Rendon

Aldaketaren beharra (The Need for Change) by Tim Jackins

Guraso izatea pandemian (Parenting During the Pandemic) by Anonymous

Ez dago giza etsairik (No Human Enemies) by Azadeh Khalili

“Nire erabakia da bizitza ahalik eta hobekien bizitzea” (I Choose to Live My Life to the Fullest) by B-

Menperatzeko moldeak asaskatzea (Discharging Patterns of Domination) by Tim Jackins

Tresna askatzaile honen beharra dugu (We Need This Liberating Tool) by Chioma Okonkwo

Krisi klimatikoaren eragina herri indigena, jende beltzaeta Ozeano Bareko uharteetako populazioan (The Impact of the Climate Crisis on Indigenous People, Black People and 
Pacific Islanders
) by Darlene Daniels, Barbara Love, Teresa Enrico

Trantsizioari buruz (On Transition) by Tim Jackins

Gero eta beharrezkoagoa den ekimen baten jarraipena (Continuing an Ever-More-Needed Initiative) by Tim Jackins

Ingurumenaren zaintza (2013 Goal)

Zergatik EB Erkidegook ematen diogun lehentasuna klima-aldaketari aurre egiteari (pdf)  (Why We Prioritize Addressing Climate Change) by Diane Shisk and Tim Jackins

Gure gogamena aldatzea  (Changing Our Minds) by Tim Jackins

 Urrats berri bat EB Erkidegoentzat  (Report on No Limits for Women) by Diane Balser

Hogeitamar Urte Askapenean  (Thirty Years of Liberation) by Xabi Odriozola 

Lantegietan Itzultzea  (Interpreting at Workshops), by Xabi Odriozola

Zelan Hasi "Elkar Entzutearen Bidezko Berrebaluatzea"  (How to Begin RC)

Arreta Eman  (Paying Attention) by Harvey Jackins

Dimentsio bat baino gehiago  (More Than One Dimension), by Harvey Jackins

Itxaropena  (Hope)  by Diane Shisk

Nire erabakia da bizitza ahalik eta hobekien bizitzea  (I Choose to Live My Life to the Fullest) by B-

EBren konpromisoa LGBTQ+ askapenarekin  (RC's Committment to LGBTQ+ Liberation) by Tim Jackins

Krisi klimatikoaren eragina herri indigena, jende beltzaeta Ozeano Bareko uharteetako populazioan  (The Impact of the Climate Crisis on Indigenous People, Black People, and Pacific Islanders) by Teresa Enrico

Maitasun ekonomia (An Economy of Caring) by Teresa Enrico

EBko Lidergoa garatzen jarraitzea (Continuing to Develop RC Leadership) by Tim Jackins

Klima-larrialdia deuseztatzeko bost urteko planak (Five Years plan to End the Climate Emergency) by Diane Shisk

Zertan saiatzen ari garen (What We Are Trying to Do) by Tim Jackins

Hogeita hamabost urtetik beherako pertsonak eta klasismoa (People under Age Thirty-Five, and Classism) by "Kathleen Fitzgerald"

Haurrekin hitz egitea gertakari tragikoei buruz (Talking to Children About Tragic Events) by Marya Axner

Gizarte kapitalisten kolapsoa (The Collapse of Capitalist Societies) by Harvey Jackins

Artikulu hauen kopia bat inprima edo jaits dezakezu dohainik zeure erabilerarako. Hainbat kopia partekatu nahi badituzu (inprimatuta edo elektronikoki), berrogeita hamar zentimo kopia bakoitzeko (USD 0,50), gutxienez, ordaindu behar diozu Uharte Arrazionaleko Argitaratzaileari (Rational Island Publishers-i).  

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least fifty cents ($0.50 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers

ITZULPENAK ESKURAGARRI DAUDE RATIONAL ISLAND PUBLISHERS-EN (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

Gizakien alde gizatiarra
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4 ISBN 978-1-58429-247-0

Nire koadernoa partaide naizenerako
Nire koadernoa entzule naizenerako
(Client/Counselor Notebooks)
Paper: $10/pair  ISBN 1-58429-125-7

Nola eman umeei emozio-egoera hobea
(How to Give Children an Emotional Head Start) by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 1-58429-129-X

Zelan hasi Berrebaluaketa Prozesuan
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 978-1-58429-153-4

Hauek gure online dedan eska ditzakezu: Rational Island Publishers (You may order these from our online store: Rational Island Publishers)


Last modified: 2024-05-02 22:11:59+00