News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Vrouwenbevrijding en 'gender'kwesties

E-mail aan de HC e-maillijst voor vrouwen d.d.19-05-2021

Diane Shisk

Lieve vrouwen,

Vrouwenbevrijdingsleidsters in HC hebben al een paar jaar geworsteld met ‘gender' zaken. Hoe wij onderdrukking, verinnerlijkte onderdrukking, identiteit en vrouwelijke/mannelijke/intersekse biologie begrijpen kan nogal verschillen van hoe ‘gender’ vaak in de wijde wereld wordt gebruikt (1). We onderkennen de zware onderdrukking van transgender en non-binaire mensen en tegelijkertijd kijken we naar deze onderwerpen en ontladen erover vanuit het perspectief dat we door het vrouwenbevrijdingswerk hebben ontwikkeld.

Op de recente CWI (Contemporary Women’s Issues) workshop sprak Diane Balser daarover enerzijds als een generatie-onderwerp. Het gebruik van de termen 'gender', 'trans' en 'non-binair' is de laatste 10 jaar enorm gegroeid in de Verenigde Staten. Velen van mijn generatie (ik ben 67) zijn verrast door de hoge vlucht die deze onderwerpen genomen hebben. Vrouwenstudies bijvoorbeeld, die voor velen van ons zo’n grote rol speelden, zijn uit veel programma’s gewist om plaats te maken voor genderstudies. Er is veel onenigheid over de term 'gender' en het gebruik ervan, wat leidt tot verdeeldheid tussen vrouwen. 

Diane zei dat de ouderen onder ons veel moeten ontladen omdat dit niet is waarmee we, politiek gezien, zijn opgegroeid (voor ons was vrouwenbevrijding het voornaamste). Sommige jongere mensen zijn er gefrustreerd over dat de oudere generatie niet ziet hoe belangrijk deze onderwerpen zijn in hun gevecht om bevrijding. En voor ons voelt het vaak dat de jongere generatie het belang van het werk aan seksisme niet begrijpt.

Vandaag de dag geeft de HC-vrouwenbevrijding prioriteit aan seksisme, mannelijke dominantie en vaak aan seksuele uitbuiting. En nu moeten we wegen vinden om het meer recente werk aan de onderdrukking van transgender en non-binaire mensen daarin op te nemen. Diane moedigde ons aan om over deze onderwerpen veel werk tussen de generaties te doen om goede relaties op te bouwen, gericht op samenwerking. De onderwerpen die discussie oproepen moeten we aanpakken en het is essentieel om toe te werken naar eenheid.

Diane sprak ook over het feit dat het woord ‘gender’ nu voortdurend wordt gebruikt en dat het vaak het woord ’sekse’ in het gesprek vervangt. Ze moedigde ons allemaal aan te ontladen over onze relatie met het woord ‘gender’. We moeten ieder ons eigen denken over dit onderwerp ontwikkelen. Ze herinnerde ons eraan dat we in het vrouwenbevrijdingswerk in HC het woord ‘gender’ alleen gebruiken om te verwijzen naar ‘genderidentiteiten’ en vraagt ons ‘gender’ niet te gebruiken in vrouwenbevrijdingswerk in HC als het gaat over iemands sekse: vrouw, man of intersekse. Ze wees erop dat er in de wijde wereld geen vaste betekenis van het woord ‘gender’ is, en dat de manier waarop het wordt gebruikt soms tegenstrijdig is aan de HC-theorie.

Diane werkte ook met een aantal vrouwen aan hun relatie met vrouw-zijn. Het was duidelijk dat velen van ons zwaar vroeg materiaal hebben op dit stuk.

Ik waardeerde de openheid waarmee Diane deze uitdagende onderwerpen bij ons aan de orde stelde, en hoe ze ons allemaal ertoe aanzet het ontlaadwerk te doen dat elk van ons nodig heeft om ons eigen denken te verkrijgen.

Liefs,

Diane Shisk 

Juni 2021

 

 

 

 

 

 

 


Last modified: 2021-11-12 12:42:15+00