News flash

WEBINARS

Healing the Hurts
of Capitialism
Azi Khalili &
Mike Markovits
Sunday, July 28

What We've Done
Where We're Going
SAL Fundraiser
Sunday, August 18


FREE Climate Stickers

U.S. Election Project

Thoughts on Liberation
new RC eBook

 

Yoruba Translations

TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE

ÈTÒ ÌYÍPADÀ OJÚ-ỌJỌ́ FÚN AGBÈGBÈ RC NÍ ÈDÈ (pdf) (Climate Change Draft Program-short)

ITẸSIWAJU AWỌN ÌLÀNÀ TÌ A NÍLÒ NÍ ÈDÈ YORÙBÁ (pdf) (Continuing an Ever-More-Needed Initiative)

ÀWỌN ÌKỌLÙ, AGBÈGBÈ RC ÀTI SÍSIṢÉ LÁTI KỌ́ ÀWÙJỌ ONÍMỌ̀ (Attacks, The RC Community and Working to Build a Rational Society) by Tim Jackins

ÌTẸSÍWÁJÚ ÀWỌN ÌLÀNÀ TÍ À NÍLÒ NÍ ÈDÈ YORÙBÁ (Climate Change Iniative 2021)

ÈTÒ ÌYÍPADÀ OJÚ-ỌJỌ́ FÚN AGBÈGBÈ RC NÍ ÈDÈ YORÙBÁ (Short Climate Change Draft)

ÌTẸSÍWÁJÚ ÀWỌN ÌLÀNÀ TÍ À NÍLÒ NÍ ÈDÈ YORÙBÁ (New Initiative Yoruba)

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least fifty cents ($0.50 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.  


Last modified: 2022-12-16 23:44:41+00