News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

COVID en de HC-gemeenschap

(COVID and the RC Community)

E-mail aan de HC-Broadcasts e-maillijst d.d. 09-07-2020

Tim Jackins 

Samenvatting:  Voor de komende periode wil ik dat HC-activiteiten nog steeds 'op afstand' blijven, terwijl we ondertussen leren hoe we alle voordelen van elektronische communicatie kunnen gebruiken.

 

Beste HC-ers,

De strijd om zoveel mogelijk mensen deze pandemie te laten overleven gaat door. Wat er op verschillende plaatsen in de wereld gebeurt, varieert enorm. Op sommige plaatsen is de aard van de dreiging onderkend en is er een aanzienlijke inspanning geleverd om de beste maatregelen te nemen die toen bekend waren. Op andere plaatsen niet. Ons gebrek aan informatie over dit probleem en de wijdverbreide weerstand tegen het aanvaarden van nieuwe en ongemakkelijke voorschriften hebben de effectiviteit daarvan overal beperkt. Het gebrek aan hulpmiddelen voor mensen wereldwijd die in armoede leven, heeft bij die bevolkingsgroepen onevenredig en onnodig vaak geleid tot zieken en sterfgevallen. 

Terwijl het virus nu voor het eerst opduikt bij bepaalde bevolkingsgroepen, worden andere regio's in de wereld onder druk gezet om maatregelen, die effectief zijn gebleken bij het afremmen van de verspreiding van het virus, af te zwakken of op te schorten. Een deel van deze druk komt van mensen die geen enkel vangnet hebben en hard moeten werken om voedsel te krijgen. Een ander deel van de druk komt van bedrijven en mensen die geld verdienen door andere mensen voor zich te laten werken. Het is duidelijk dat de economische structuur van onze samenleving mensen in de richting van irrationele en levensbedreigende standpunten duwt. Bij een rechtvaardige verdeling van de middelen zou deze druk, die het leven van mensen in gevaar brengt, niet bestaan. 

Tot nu toe worden in veel plaatsen, steden en landen de beperkingen verminderd, alsof het virus niet meer zou bestaan, alsof we al immuniteit hadden verkregen, alsof we hadden ingestemd met het opofferen van vele duizenden mensen in plaats van de noodzaak van verandering onder ogen zien. Tot nu toe heeft het versoepelen van de beperkingen consequent geleid tot een toename van het aantal COVID-besmettingen en van het aantal sterfgevallen. 

Het blijft van levensbelang dat iedereen kan ontladen, leren en nadenken over de huidige situatie met COVID. Politieke leiders over de hele wereld hebben laten zien dat ze geen mensenlevens zullen verkiezen boven financiële overwegingen en macht.  Ieder van ons bevindt zich in een andere situatie, maar moet vergelijkbare beslissingen nemen over haar/zijn leven, het leven van haar/zijn familie en de levens in onze gemeenschap. Voor de komende periode wil ik dat de HC-activiteiten nog steeds 'op afstand' blijven, terwijl we ondertussen leren hoe we alle voordelen van elektronische communicatie kunnen gebruiken. Ondanks de beperkingen van elektronische communicatie houden deze ons duidelijk niet tegen om samen vooruit te gaan. In onze HC-gemeenschap doen we veel dingen beter dan we eerder gedaan hebben. 

Met liefs en waardering,

Tim

 

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00