News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Over de deelname aan online-activiteiten buiten het eigen gebied en de eigen regio

(For distant participation in online activities)

E-mail aan de HC Broadcast to Leaders-list d.d. 21-04-2020

Tim Jackins

 

Beste HC-leiders,

Veel dank voor het vinden van zoveel oude en nieuwe manieren om de HC-gemeenschap vooruit te helpen in deze uitdagende tijd, die ook zoveel kansen biedt. Wij hier in Seattle hebben van honderden HC-ers gehoord over de activiteiten die jullie voor je gemeenschap creëren en waarmee jullie experimenteren. Velen hebben iets verteld over hoeveel HC-ers die, zowel om goede als om patroonmatige redenen, niet stevig in de gemeenschap staan nu wel contact zoeken met andere HC-ers en met de gemeenschap. 

Dit schept veel geweldige nieuwe mogelijkheden, en over een aantal daarvan zal je als referentiepersoon ‘referentie’ moeten geven. Aangezien de activiteiten nu online zijn, is het niet moeilijker om een klas, een steungroep of een workshop op duizend km afstand bij te wonen dan deel te nemen aan de activiteiten van de eigen gemeenschap. Sommige van deze mogelijkheden op afstand zullen in bepaalde situaties zowel de HC-er als de lokale gemeenschap ten goede komen. Maar in andere gevallen kunnen deze mogelijkheden ook zeer aantrekkelijk zijn voor mensen die door hun pijnpatronen de neiging hebben om ‘het beste van het beste’ voor zichzelf te zoeken, en daarbij de opbouw van de eigen gemeenschap vergeten. Deze mogelijkheden zouden wel eens mensen kunnen aantrekken met patronen die maken dat ze zich als ‘consument’ gedragen. 

Er is ‘referentie’ vereist om iemand te helpen om uit te zoeken of deelname aan een online-activiteit buiten het gebied of de regio zinvol is. Net als voorheen heeft iedereen de toestemming van de eigen  referentiepersoon nodig voor het bijwonen van activiteiten buiten het eigen gebied of de eigen regio. Dit betreft nu dus ook online-klassen, online-steungroepen, online-speeldagen, online-bijeenkomsten en online-workshops. 

Misschien is het in algemeen zaak om na te denken over de vraag of het feit dat iemand deelneemt aan een activiteit buiten het gebied of de regio de ontwikkeling van HC zal verbeteren. D.w.z. dat door deelname het begrip van HC van die persoon zich zal ontwikkelen evenals de relatie van die persoon met de vaste counselers in de lokale gemeenschap. Specifieke kwesties waar je aan zou kunnen denken zijn onder andere: heeft deze counseler vaste, duurzame counselrelaties, neemt deze counseler deel aan een HC-klas en aan lokale steungroepen, neemt zij/hij deel aan lokale workshops en andere lokale activiteiten? Is de activiteit buiten het gebied of de regio iets wat niet lokaal beschikbaar is, zoals klassen, steungroepen of workshops voor een bepaalde doelgroep? Zou die persoon zich in willen zetten om wat zij/hij geleerd heeft van de workshop te delen met de eigen gemeenschap?

Er zal ook een besluit genomen moeten worden om iemand van buiten een gebied of regio te laten deelnemen aan lokale activiteiten (bijeenkomsten, klassen, steungroepen, workshops). Als de leider van de activiteit zo iemand wil laten deelnemen, moet dit worden besproken met de referentiepersoon van de leider. 

In deze periode van grote uitdagingen, ontdekkingen en experimenten, zullen we het doen met deze richtlijnen. Naarmate we meer ervaring opdoen op dit gebied zullen we uitzoeken of ze adequaat zijn of welke veranderingen er nodig zijn. 

Nogmaals bedankt voor het feit dat je deel uitmaakt van deze prachtige stimulans om de nieuwe omstandigheden goed te gebruiken. 

Met liefs en waardering,

Tim

  

 

 

April 2020

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00