News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Delta

 Tim Jackins

E-mail aan de HC-broadcastlist d.d. 29 juli 2021

 

Beste leden van de HC-gemeenschap,

De COVID-pandemie blijft zich verder ontwikkelen en het is duidelijk dat we niet snel vrij zullen zijn van de noodzaak om erover na te denken. Een groot gedeelte van de wereld heeft nog steeds weinig of geen echte toegang tot de vaccins die zijn ontwikkeld. Daar waar wel toegang tot vaccins was, is het om uiteenlopende redenen niet gelukt om snel een hoog percentage burgers in te enten. Het virus blijft dus bestaan, blijft zich verspreiden, en blijft muteren naar meer besmettelijke varianten. Er is een toenemend aantal mensen dat door deze nieuwe varianten wordt besmet, zelfs nadat zij volledig gevaccineerd zijn. We hebben allemaal geprobeerd goed na te denken over onszelf, onze familie, onze gemeenschap en alle mensen. Het lijkt erop dat HC-ers genoeg ontladen en nagedacht hebben om goed met deze omstandigheden om te gaan, maar we zijn toch mensen kwijtgeraakt. Het lijkt erop dat wij allen, gevaccineerd of niet, nog een aanzienlijke tijd kwetsbaar zullen blijven voor COVID. 

Lang geleden heb ik de HC-gemeenschap gevraagd geen activiteiten in levende lijve meer te doen omdat dit te veel mogelijkheden bood voor COVID om zich te verspreiden. Ik denk dat dit geholpen heeft om het verlies aan mensen in onze gemeenschap tot een klein aantal te beperken. Recentelijk heb ik de verschillende gemeenschappen gevraagd om samen na te denken over ‘live’ activiteiten en om een beleid voor hun eigen gemeenschap te ontwikkelen en daarover overeenstemming te bereiken. Ik heb deze stap gezet omdat ik wil dat ieder van ons hierover ontlaadt en nadenkt, en bijdraagt aan ons denken over deze zaken.  Het is belangrijk dat een gemeenschap leert om samen na te denken over moeilijke kwesties, en dat wat we weten over ontladen gebruiken om dit steeds soepeler te laten verlopen. Dit was voordat ik wist dat de Deltavariant zo'n verhoogd risico vormt. 

Gezien de huidige beschikbare informatie over de snelle en toenemende verspreiding van de Delta-variant, en de toename van het aantal volledig gevaccineerde mensen dat besmet raakt, wil ik de HC-gemeenschappen verzoeken geen ‘live’ workshops te houden tot na het einde van dit kalenderjaar. Ik wil ook graag dat zij hun beleid inzake ‘live’-activiteiten opnieuw bekijken in het licht van deze veranderde omstandigheden. We zijn nog niet klaar met COVID, en als de omstandigheden veranderen moeten we steeds opnieuw nadenken.

Ik ben erg blij dat we elkaar hebben als menselijke en zorgzame steun om samen dingen uit te zoeken. 

Met liefs en waardering,

Tim

 

 

  


Last modified: 2021-08-08 11:15:41+00