News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Arbeidersklassebevrijding in HC

Een overzicht

(Overview-Working Class Liberation in RC) 

Voor de 'Working together to end classism' workshop in Denemarken (2018).

 

De term ’arbeidersklasse‘ definiëren

In de ruimste zin zijn we allemaal òf arbeidersklasse (uit noodzaak moeten we werken om te leven) òf bezittende klasse (zij bezitten de productiemiddelen en/of bezitten genoeg rijkdom zodat het niet nodig is om te werken om te overleven). Binnen HC vinden we het bruikbaar om vier klassen te onderscheiden, gebaseerd op de rol die ze spelen in de maatschappij. Deze zijn: arm opgegroeid, arbeidersklasse, middenklasse en bezittende klasse.

De arbeidersklasse definiëren we als ‘mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie van goederen en diensten’. Wij creëren de rijkdom waar alle anderen van leven. Als we in HC als ‘arbeidersklasse’ samenkomen, doen we dat in het algemeen samen met mensen die in de arbeidersklasse zijn opgegroeid maar nu zijn doorgeschoven naar de middenklasse.

‘Mensen die rechtstreeks bij de productie betrokken zijn’ zijn in de HC-gemeenschap ondervertegenwoordigd. Doordat ze strategisch belangrijk zijn in het klassensysteem, en omdat ze nodig zijn voor het functioneren van de maatschappij, zijn het arbeidersklasse-bevrijdingswerk en het doel om het klassisme te beëindigen speciaal op hen gefocust.

Wat is waar over de arbeidersklasse?

De onderdrukkende maatschappij heeft veel moeite gedaan om onze arbeid uit te buiten, onze intelligentie te onderdrukken en geweld op ons te richten zodra we van ons laten horen.

Ze probeert ons uit elkaar te drijven door ons op te zadelen met vele onderdrukkerspatronen die voortkomen uit klasse-onderdrukking, onder andere racistische, seksistische en antisemitische patronen.

Maar ondanks dat alles blijft het feit dat de arbeidersklasse alle kracht heeft om de huidige onderdrukkende maatschappij te transformeren naar de rationele en vreedzame maatschappij van de toekomst.

 Iedere keer dat wij de opgestapelde verinnerlijkte onderdrukking opzij zetten, iedere keer dat wij onszelf vrijmaken van de confrontatie met onderdrukking door anderen, kunnen we ons verenigen met andere arbeiders wereldwijd. Dan kunnen we elke verandering realiseren die we willen, gewoon door ons werk neer te leggen totdat er overeenstemming is bereikt over de beëindiging van onderdrukking, d.w.z. de pijn die de ene mens de andere aandoet.

De theorie en praktijk van HC kan en zal onze intelligentie en die van anderen vrijmaken van de gevolgen van onderdrukking om daarmee die verandering te bewerkstelligen. Laten we HC in de handen van de huidige arbeiders leggen. De toekomst is in onze handen!

 

 

Mei 2020

 

 

 

 

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00