News flash

🌏 Sustaining All Life 🌍 
Poster Fundraiser


🪻  Webinars  🪻


Creating the Conditions
to Cause a Big Change

Tim Jackins
June 18

 

Verduidelijking van de eerdere berichtgeving over COVID-19

(Clarification of the earlier posting about COVID-19)

E-mail naar alle HC e-maillijsten d.d. 05-03-2020

Tim Jackins 

 

Beste HC-ers,

Er zijn een aantal vragen geweest over de term ‘community transmission’ (besmetting binnen een gemeenschap). Ik probeer het hier nauwkeuriger te definiëren: als iemand het virus ontwikkelt en niet is blootgesteld aan iemand van wie de besmetting met COVID-19 bekend is, en niet naar landen is gereisd waar het virus circuleert, wordt er gesproken over ‘community transmission’. Dit is een belangrijke indicator voor de verspreiding van de ziekte en wordt vaak genoemd in de media en door volksgezondheidsfunctionarissen. 

Hieronder staat de tekst van het bericht van vanochtend met een toelichting op deze term.

Ik ben bezig uit te zoeken wat de beste manier is om te reageren op de internationale ontwikkelingen rond het COVID-19 virus. We worden allemaal belemmerd door een groot gebrek aan informatie over dit virus en de overdracht ervan, door de restimulatie die deze toestand oproept en door de duidelijke verwarring veroorzakende invloed van het kapitalisme op regeringen en hun politiek. Dit virus wordt heel gemakkelijk overgedragen en niemand heeft er weerstand tegen. Onze volgende stappen betreffen het beperken van de mogelijkheden om dit virus over te dragen. 

Onder deze omstandigheden wil ik dat de HC-gemeenschap beslissende stappen neemt om ons aandeel in de overdracht van dit virus te beperken. In de afgelopen weken, toen we de stand van zaken begonnen te begrijpen, heb ik verschillende workshops en andere HC-activiteiten in verschillende delen van de wereld geannuleerd. Nu zullen we nog meer gaan doen. Hier volgen de stappen die we nu nemen met het oog op de komende twee weken. We blijven nadenken en informatie verzamelen over de zich ontwikkelende situatie en zullen de maatregelen aanpassen en andere nemen.

 ** De medewerkers van RCCR zullen niet naar andere HC-gemeenschappen afreizen om HC-activiteiten te leiden of workshops bij te wonen. Seattle is op dit moment een besmettingshaard in de VS.

** Elke workshop die in de komende maand gepland is en waarbij de leider of een deelnemer internationaal zou moeten reizen, moet geannuleerd worden. Als de leider uit het land zelf komt en er geen internationale deelnemers zijn, kan de workshop naar eigen goeddunken van de leider en organisator doorgang vinden, op voorwaarde dat op de workshop alleen deelnemers komen uit geografische gebieden waar geen ‘community transmission’ plaatsvindt. 

Als iemand het virus ontwikkelt en niet is blootgesteld aan iemand van wie de besmetting met COVID-19 bekend is, en niet naar landen is gereisd waar het virus circuleert, is er sprake van ‘community transmission’. Dit is een belangrijke indicator voor de verspreiding van de ziekte en wordt vaak genoemd in de media en door volksgezondheidsfunctionarissen. 

** Ook als een HC-activiteit in de komende maand mensen van aanzienlijke afstanden binnen één land trekt, waaronder mensen van locaties waar ‘community transmission’ van het virus plaatsvindt, moet die activiteit worden geannuleerd, of moeten de mensen van locaties met ‘community transmission’ niet aan die activiteit meedoen.

** Op locaties waar geen ‘community transmission’ heeft plaatsgevonden, kunnen workshops, klassen en andere bijeenkomsten naar eigen goeddunken van de leiders van de lokale HC-gemeenschap doorgang vinden.

** Op locaties waar wel ‘community transmission’ heeft plaatsgevonden, moeten alle HC-bijeenkomsten worden geannuleerd.

** Mensen uit HC-regio's met ‘community transmission’ mogen in deze periode niet naar workshops buiten hun HC-regio gaan.

In plaats van deze HC-bijeenkomsten willen we iedereen aanmoedigen om gebruik te maken van alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen om het werk te doen dat op de HC-bijeenkomst zou zijn gedaan. Het gaat onder meer om het gebruik van Zoom, Skype, Facetime, Telegram, enz. voor klassen, steungroepen, theorie die tijdens een workshop verteld zou worden, enzovoort.

Er moet goed worden nagedacht over de manier waarop we individuele live-sessies hebben. Hoewel velen van ons dit virus nooit zullen krijgen, moet ieder van ons de mogelijkheid om het virus tijdens een sessie op te doen of over te dragen zorgvuldig beperken. Lees en volg zoveel mogelijk de suggesties die door verstandige mensen uit de medische wereld zijn gedaan. We zullen een aantal van deze suggesties aan het eind van dit bericht op een rijtje zetten.  

Dit is een zeer reële en onmiddellijke uitdaging voor ons in de HC-gemeenschap. We kunnen dit aan en we kunnen elkaar steunen in onze inspanningen. 

Ik begrijp dat een en ander grote economische gevolgen heeft voor veel mensen. Ik denk niet dat dit te vermijden is. En toch lijken deze acties noodzakelijk voor de veiligheid van individuen, van onze HC-gemeenschappen, en van alle mensen om ons heen. Er zijn misschien manieren om de financiële problemen die dit met zich meebrengt te verminderen door te onderhandelen met workshopaccommodaties, een petitie in te dienen bij luchtvaartmaatschappijen, enzovoort. Voor zover er niet terug te vorderen kosten zijn die moeilijk op te vangen zijn, kun je contact opnemen met Mike Markovits en de Re-evaluation Foundation.

Ga alsjeblieft achter elkaar aan. Zoals bij alle moeilijkheden is het een doel om er helderder en beter uit te komen dan toen we er voor het eerst mee te maken kregen. Laten we dat doen. 

Met liefde en waardering,

Tim

 

 Info van het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding (Centers for Disease Control and Prevention CDC):

Er is momenteel geen vaccin om de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) te voorkomen. De beste manier om de ziekte te voorkomen is om blootstelling aan dit virus te vermijden. Maar ter herinnering: het CDC beveelt altijd dagelijkse preventieve acties aan, om de verspreiding van ademhalingsziekten te helpen voorkomen, onder andere:

Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond.

Blijf thuis als je ziek bent.

Hoest of nies in een papieren zakdoek en gooi de zakdoek vervolgens in de vuilnisbak.

Reinig en desinfecteer voorwerpen en oppervlakken die vaak aangeraakt worden met een gewone huishoudelijke reinigingsspray of -doekje.

Volg de aanbevelingen van het CDC voor het gebruik van een mondkapje.

Het CDC raadt aan mensen die gezond zijn niet aan om een mondkapje dragen om zichzelf te beschermen tegen aandoeningen van de luchtwegen, waaronder COVID-19.

Mondkapjes moeten worden gebruikt door mensen die symptomen van COVID-19 vertonen om de verspreiding van de ziekte naar anderen te helpen voorkomen. Het gebruik van een mondkapje is ook cruciaal voor gezondheidswerkers (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html) en mensen die iemand in een nabije omgeving verplegen, thuis of in een zorginstelling (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html).

Was je handen vaak en minstens 20 seconden lang met water en zeep, vooral nadat je naar de wc bent geweest, voor het eten en na het snuiten van je neus, na hoesten of niezen.

Als er geen water en zeep beschikbaar zijn, gebruik dan een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol met ten minste 60% alcohol. Was je handen altijd met water en zeep als ze zichtbaar vuil zijn.

 

Info van de Wereldgezondheidsorganisatie (World health Organization WHO):

Blijf op de hoogte van de laatste informatie over de COVID-19 uitbraak, die beschikbaar is op de website van de WHO en via nationale en lokale volksgezondheidsinstanties. De meeste mensen die geïnfecteerd raken, ervaren een milde ziekte en herstellen, maar het kan ernstiger zijn voor anderen. Zorg voor je eigen gezondheid en bescherm anderen door het volgende te doen:

Was je handen regelmatig. Reinig je handen regelmatig en grondig met een alcoholhoudende handgel of was ze met water en zeep.

Waarom? Het wassen van je handen met water en zeep of het gebruik van een alcoholhoudende handgel doodt de virussen die zich op je handen kunnen bevinden.

Handhaaf afstand tot andere mensen. Houd minstens 1 meter afstand tussen jezelf en iedereen die hoest of niest.

Waarom? Iemand die hoest of niest verspreidt kleine druppeltjes vloeistof uit neus of mond, die het virus kunnen bevatten. Als je te dichtbij bent, kun je de druppeltjes inademen, met daarbij het COVID-19 virus als de hoestende persoon die ziekte heeft.

Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond.

Waarom? Handen raken veel oppervlakken aan en kunnen virussen oppikken. Eenmaal besmet kunnen handen het virus overbrengen naar je ogen, neus of mond. Van daaruit kan het virus je lichaam binnendringen en je ziek maken.

Zorg voor een goede ademhalingshygiëne van jezelf en de mensen om je heen. Dit betekent dat je hoest of niest met je neus en mond in je gebogen elleboog of in een papieren zakdoekje. Gooi het gebruikte zakdoekje daarna onmiddellijk weg.

Waarom? Druppels verspreiden het virus. Door een goede ademhalingshygiëne bescherm je de mensen om je heen tegen virussen zoals verkoudheid, griep en COVID-19.

Als je koorts hebt, moet hoesten en moeite hebt met ademhalen, zoek dan medische hulp in een vroeg stadium. Blijf thuis als je je niet lekker voelt. Als je koorts hebt, hoest en moeite hebt met ademhalen, zoek dan medische hulp en bel van tevoren. Volg de aanwijzingen van je plaatselijke gezondheidsdienst.

Waarom? De nationale en lokale autoriteiten beschikken over de meest actuele informatie over de stand van zaken in jouw regio. Door eerst te bellen kan je zorgverlener je snel naar de juiste gezondheidsinstelling leiden. Dit zal jou ook beschermen en de verspreiding van virussen en andere infecties helpen voorkomen.

Blijf op de hoogte en volg het advies van je zorgverlener op. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond COVID-19. Volg het advies op van je zorgverlener, je nationale en lokale volksgezondheidsinstanties of je werkgever over hoe je jezelf en anderen kunt beschermen tegen COVID-19.

Waarom? Nationale en lokale autoriteiten hebben de meest actuele informatie over de verspreiding van COVID-19 in jouw regio. Zij zijn het beste in staat om te adviseren over wat mensen in jouw omgeving moeten doen om zichzelf te beschermen.

 

 

 

 


Last modified: 2023-03-23 18:40:08+00