News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

De bevrijding van arbeidersklassevrouwen

(The Liberation of Working-class Women)

Micaela Morse, Oakland, Californië, VS

Overgenomen uit de HC e-maillijst voor vrouwenleidsters

 

Kortgeleden bezocht ik een workshop voor vrouwen uit de arbeidersklasse aan de westkust van de VS. Diane Balser en Dan Nickerson leidden deze workshop met Rachel Noble als hun assistent. (Diane Balser is de Internationale referentiepersoon voor de bevrijding van vrouwen, Dan Nickerson is de Internationale referentiepersoon voor de bevrijding van mensen uit de arbeidersklasse en Rachel Noble is de Regionale referentiepersoon van Oregon, VS)

Er werd enorm veel veiligheid opgebouwd door te werken aan de moeilijke kanten van vrouwen- en klasse-onderdrukking en hoe die in en door elkaar heen werken. Het voelde verbonden, oprecht en zelfs plezierig. 

Diane benadrukte hoe traditioneel vrouwenwerk essentieel is, en is geweest voor onze soort. Het gaat om voortplanting, opvoeding van kinderen, koken, schoonmaken, nadenken over en zorgen voor mensen, luisteren naar mensen, opbouwen van HC. Ten gevolge van seksisme echter wordt dit werk als onbeduidend gezien en onzichtbaar gemaakt. Ze praatte, en werkte met vrouwen vanuit het standpunt dat ons werk wezenlijk en waardevol is. Seksisme en klassisme hebben ons het verinnerlijkte gevoel gegeven dat we eigenlijk niets doen of dat ons werk geen echt werk is en niet belangrijk.

Ik ben opgegroeid in de arbeidersklasse en kon mij opwerken. Mijn ma deed traditioneel vrouwenwerk en mijn pa was bouwvakker. Ik heb altijd gangbaar vrouwenwerk gedaan zoals: serveerwerk, kinderoppas, huizen schoonmaken en kleuterleidster. Vaak voelde ik dat mensen uit de midden- en bezittende klasse geen waarde aan mijn werk hechtten, net als mannen uit die groepen van de arbeidersklasse waar manlijke dominantie een grotere rol speelt.

Dan Nickerson werkte systematisch met ons aan zijn initiatief om klassisme te beëindigen. (Zie ‘Een nieuw initiatief om klassisme te beëindigen’ op pagina 8 en 9 van Present Time van juli 2014). Hij stimuleerde ons elke zin en elk woord te ontleden en over elk onderdeel te ontladen. Hij vertelde hoe mensen, die direct betrokken zijn bij de productie van goederen of in de dienstverlening, in onze maatschappij in een strategische positie zitten en dat zij niet goed vertegenwoordigd zijn in HC.

Hij counselde een vrouw over opwaartse mobiliteit en de mensen die ze achter zich had moeten laten. Velen van ons in HC afkomstig uit de arbeidersklasse hebben zich opgewerkt. Zo zijn we in HC terecht gekomen. Voor vrouwen uit de arbeidersklasse werd opwaartse mobiliteit vaak mogelijk gemaakt in de vorm van een huwelijk met een man met meer klasse-privileges en dat zorgt nog eens voor een extra dominantie in de relatie.

Seksuele uitbuiting.

Diane vroeg me hoe ik dacht dat arbeidersklassevrouwen het mikpunt worden van seksuele uitbuiting. 

Mijn eerste reactie was dat hoewel alle vrouwen seksueel uitgebuit worden, vrouwen uit midden- en bezittende klasse worden beschouwd als voorbehouden aan de mannen van hun klasse om alleen door hen uitgebuit te worden. Daarentegen worden arbeidersklassevrouwen gezien als beschikbaar voor uitbuiting door alle mannen.  

Tegenwoordig worden vrouwen van alle klassen op steeds jongere leeftijd geseksualiseerd door hun kleding en dergelijke. Diane zei dat in haar generatie arbeidersklassevrouwen ook op die manier het mikpunt waren, maar dat middenklassevrouwen over het algemeen daartegen werden ‘beschermd’. Zij werden desondanks ook seksueel uitgebuit en tot object gemaakt, maar dat was meer verborgen. We waren het er allemaal over eens dat de seksuele uitbuiting niet echt veranderd is maar nu meer openlijk is voor vrouwen van alle klassen.  

Het grootste verschil tussen de generaties is echter de exponentiële groei van de seksindustrie. In de Verenigde Staten zijn de meeste mannen en vrouwen van alle klassen onder de 45 jaar opgegroeid met een aanzienlijke blootstelling aan porno. Ook worden de pijnpatronen die de seksindustrie veroorzaakt, zowel bij degenen die worden uitgebuit als bij de uitbuiters, gerestimuleerd door een maatschappij die porno voorstelt als deel van een gangbare populaire cultuur. Seksuele uitbuiting beïnvloedt iedereen en we hebben allemaal veel gelegenheid nodig om te kunnen ontladen over deze ervaringen.

Wij moeten ook erkennen dat wij arbeidersklassevrouwen en vrouwen die het doelwit zijn van racisme door de seksindustrie onevenredig meer worden uitgebuit. Daar worden we niet alleen seksueel uitgebuit, maar ook om het gewin.

Wij oudere vrouwen moeten systematisch aan onze jonge jaren werken, ook om uitstekende bondgenoten te worden van jonge vrouwen, die doelwit zijn van voortdurende seksuele uitbuiting. Het schiet niet op om je afschuw te tonen. We kunnen onze woede doordacht kenbaar maken over het seksisme en de uitbuiting waarmee zij voortdurend geconfronteerd worden. Om dat te kunnen doen, moeten we genoeg aan onze ervaringen hebben gewerkt om niet gevoelloos of onnadenkend te zijn.

 

Present Time 186, Januari 2017

 

 

Maart 2020


Last modified: 2020-07-01 08:33:43+00