News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt

 Tim Jackins

Op onze wereldconferenties, die om de vier jaar plaatsvinden, verbeteren wij onze richtlijnen, bereiken wij overeenstemming over doelstellingen voor de volgende periode en bespreken wij zaken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap en de wereld. Op de komende wereldconferentie, in 2022, zal ik voorstellen om een initiatief inzake klimaatverandering aan te nemen en na te streven.

Tussen de wereldconferenties in is het mijn verantwoordelijkheid, als internationaal referentiepersoon, om noodzakelijk beleid voor te dragen. In 2017 heb ik beleid inzake klimaatverandering voorgesteld dat ons richtsnoer moest zijn tot aan de volgende wereldconferentie, die oorspronkelijk in 2021 zou plaatsvinden. Gezien de dringende klimaatcrisis en de noodzaak om zonder uitstel te handelen, stel ik het volgende beleid voor dat ons tot aan de wereldconferentie in 2022 zal leiden:

De HC-gemeenschap erkent het ondubbelzinnige bewijs van een gevaarlijke en aanhoudende klimaatverandering, die voornamelijk door menselijke activiteit wordt veroorzaakt. Zij zal haar leden actief organiseren en ondersteunen om de uitdaging aan te gaan datgene te vinden en in de praktijk te brengen wat nodig is om deze verandering te stoppen en terug te draaien.

Wij zullen alle leden van de HC-gemeenschap steunen bij het ontladen van elk pijnpatroon dat hen ervan weerhoudt een rol te spelen in deze strijd om het behoud van de wereld. Daarbij erkennen wij de rol die allerlei vormen van onderdrukking hebben gespeeld bij het ontstaan van de klimaatcrisis en de noodzaak om tegen alle onderdrukking op te treden teneinde oplossingen te vinden.

We zullen mogelijkheden creëren voor leden van de HC-gemeenschap om samen te komen om de situatie te bespreken, te ontladen, en nieuwe ideeën, tactieken en strategieën te ontwikkelen. We doen dit met behulp van webinars, denk-en-luisterrondes en andere vormen die nuttig zijn voor het opbouwen van gemeenschappelijk inzicht.

Om deze belangrijke taak op ons te nemen, zal ieder van ons de pijnpatronen moeten aanpakken die ons vaak machteloos en alleen hebben doen voelen. Zo kunnen we leren om samen en met steeds meer vertrouwen snel vooruitgang te boeken in onze relaties met andere mensen en in ons publieke verzet tegen irrationeel beleid.

We kunnen elkaar helpen en ondersteunen om te leren over de steeds veranderende situatie met betrekking tot het klimaat op aarde en deze ontwikkeling te begrijpen. Dat kan onder andere door aan te sluiten bij individuen, inheemse volken en organisaties die zich inzetten om klimaatverandering te stoppen. Dit zal ons directe kennis opleveren en de pijnpatronen van isolement en hulpeloosheid voor onszelf en voor anderen tegenspreken.

We zullen ook onze kennis en onze praktijk delen, zodat degenen die werken aan klimaatverandering effectiever kunnen functioneren. 

Tim Jackins

Voor de Pre World conferentie aangepaste versie van ‘Een noodzakelijk initiatief nemen’(PT 195 en e-mail van 16/04/2019)

 

 

November 2021

 


Last modified: 2022-01-04 17:19:47+00