News flash

🌏 Sustaining All Life 🌍 
Poster Fundraiser


🪻  Webinars  🪻


Creating the Conditions
to Cause a Big Change

Tim Jackins
June 18

 

 Workshops online leiden

(Leading workshops online)

E-mail naar de HC e-mail lijst voor HC-leiders d.d. 07-03-20

Diane Shisk 

 

Hallo allemaal,

Met de verspreiding van het COVID-19 virus worden er steeds meer workshops online geleid omdat het niet veilig is om persoonlijk naar de locatie te reizen, of omdat het voor mensen niet veilig is om in grote groepen samen te komen. Ik ben al een tijdje bezig met online-klassen en -groepen en ik denk dat we daar vrij goed in geslaagd zijn, maar dit was de eerste keer dat ik een online-workshop van een dag deed. En in Japan hebben Dan Nickerson en Wako Ono onlangs een volledige weekendworkshop gedaan. Voor mijn workshops konden mensen op een paar locaties bij elkaar komen, dus er waren niet veel individuele deelnemers bij betrokken. Iedereen had mensen bij zich om sessies mee te doen. Voor de workshop in Japan had iedereen een individuele verbinding. Ik heb Dan en Wako gevraagd om hun ervaringen ook op deze lijst te plaatsen.

Ik vermoed dat we de kant op gaan van activiteiten waarbij veel mensen opzettelijk geïsoleerd zijn en solo-online zullen aansluiten. Ik hoop dat we deze online-evenementen gaan doen in plaats van in deze periode alleen maar workshops te annuleren. Ik denk dat het 'sociale isolement’ dat nuttig is om het virus in te dammen moeilijk is voor mensen, en het zou goed zijn om mensen veel mogelijkheden te geven om mee te doen aan online-klassen en -workshops in de komende weken en maanden. En wat we hiervan leren zal ons veel goede ideeën geven om onze gemeenschap internationaal nog meer te laten groeien. 

Mensen die aan deze activiteiten meedoen moeten de gelegenheid krijgen om te ontladen over restimulaties die ze ervaren als ze deelnemen aan een online-evenement. Wij leiders kunnen laten zien hoe we ontspannen kunnen zijn en blij dat we de kans krijgen om op deze manier samen te zijn. Wij kunnen alle mensen, die worstelen met hun gevoelens om er aan mee te doen, van harte verwelkomen. 

Er is enige verwarring over de betaling, maar ons principe in HC is dat leiders van workshops en klassen betaald moeten worden voor hun werk en een deel van dat geld gaat naar de HC-gemeenschap. Dit is nodig. 

Hier volgen enkele gedachten over hoe een en ander goed te laten verlopen. Het zou goed zijn als anderen hun gedachten kunnen toevoegen, als leider of als deelnemer. 

Voor workshops waar mensen op één locatie (of op een klein aantal locaties) samenkomen met een leider die niet aanwezig kan zijn

Het werkt het beste als volgt:

 1. Een sterke lokale leider op de primaire locatie (waar de meeste mensen bij elkaar zijn) die samenwerkt met de lange-afstandsleider, en voor elke locatie een aangewezen organisator. De lange-afstandsleider leidt de klassen, en waarschijnlijk een steungroep (waar zij/hij deel van uitmaakt) en misschien een onderwerpgroep of een andere bijeenkomst. De lokale leider moet iemand zijn met wie de leider contact kan hebben en op wie zij/hij de hele dag een beroep kan doen voor sessies. De leider zal waarschijnlijk moeten ontladen over het isolement van het leiden van een workshop zonder direct contact (dat heb ik zeker gedaan!). 
 1. De lokale leider kan een deel van de klassen leiden, de bijeenkomst van steungroepsleiders, tafels voor gemarginaliseerde doelgroepen, afhankelijk van wat nodig is voor de workshop en in overleg met de lange-afstandsleider. 
 1. De lokale leider en/of organisator moet ter plekke de zaken regelen die een workshop goed laten verlopen, dingen die voor een leider allemaal moeilijk op te pikken zijn als zij/hij niet aanwezig is:
 1. Zorg ervoor dat mensen welkom geheten worden, leid de introductie en het afscheid, zorg ervoor dat er aankondigingen en een oproep voor de bijeenkomsten gedaan worden.
 2. Regel de mini’s, let op welke groepen als eerste moeten kiezen, zorg ervoor dat iedereen een partner heeft en dat iemand de tijd bijhoudt en hardop roept als het tijd is. Zorg ervoor dat de lange-afstandsleider een partner heeft.
 3. Kijk of er voldoende contact en verbondenheid is tussen de deelnemers aan de workshop, en ook met de leider, zodat mensen de workshop goed kunnen gebruiken.
 4. Taalbevrijding: ontlaadtijd voor de tolken en een minuut stilte. De techniekpersoon moet dan ook een minuut aandacht krijgen.
 5. Organiseer mini’s over ‘schermtijd’ indien nodig. Waarschijnlijk goed om daarmee te beginnen.
 6. Helpen om op elke locatie een lichte toon te houden met zingen, spelletjes, lachen.
 7. Volg het programma in plaats van laks te zijn met begintijden. Er moeten versies van het programma worden gemaakt voor elke tijdzone die in de workshop vertegenwoordigd is. 
 1. Er moet nagedacht worden over demonstraties. Een paar dingen hebben goed gewerkt: 
 1. Het plaatsen van een aparte computer tussen het beeld van de leider en de deelnemers, zodat de cliënt tegenover de groep staat en ook direct naar de leider, de counseler, op het scherm kan kijken. (Als de cliënt alleen is of in een kleine groep zit, kan zij/hij gewoon naar het computerscherm kijken).
 2. Het hebben van een counseler ‘in levende lijve’ naast de workshopleider, zodat de cliënt steun heeft in levende lijve van iemand die ook klaar kan staan om de sessie over te nemen als er problemen zijn met de communicatie tussen de leider en de cliënt.
 3. Een microfoon voor de cliënt, indien mogelijk.
 1. Men moet weten dat de minisessies en steungroepen binnen elke specifieke locatie zullen plaatsvinden. Op locaties met kleinere aantallen kan het zijn dat mensen de hele dag sessies doen met dezelfde mensen. Als individuen sessies willen doen met andere locaties, moeten ze dat zelf organiseren, dat wordt niet door de organisatie van de workshop gedaan.

De technologie

 1. Elke locatie moet een persoon of twee personen hebben die in staat zijn om de Zoom en de internetverbinding, de computerinstallatie, de luidsprekers, de projectie, enz. te bedienen. Er zijn veel mensen die kunnen helpen om dit aan anderen te leren. Oefenen op voorhand is belangrijk.
 1. Als de kijkersgroep groot is, moet er ofwel een heel groot scherm zijn of een projector en luidsprekers, zodat iedereen de leider kan zien en horen. Een goede kwaliteit is belangrijk omdat mensen de hele dag naar dit scherm of projectiebeeld kijken, en als mensen zich moeten inspannen om te horen, is dat voor iedereen moeilijk. Als het een kleine groep is, is het kijken naar een computerscherm en het gebruik van de computerluidsprekers waarschijnlijk goed genoeg.
 1. Het is belangrijk een goede draadloze microfoon te hebben op de workshoplocatie (als het een grote groep is), indien mogelijk. De microfoon kan dan worden doorgegeven zodat de deelnemers er direct in kunnen spreken. Zonder microfoon zal het voor de lange-afstandsleider en eventuele deelnemers van andere locaties moeilijk zijn om de deelnemers in de grotere groep te horen. Nogmaals, als het een kleine groep is, kunnen ze in de microfoon van de computer spreken.

Ik ben een apart bericht aan het samenstellen met meer informatie over het gebruik van Zoom, zowel als deelnemer als als gastheer (techniekpersoon), en zal dat binnenkort versturen.

Hoewel videoconferentiediensten ons toegang geven tot elkaar zonder te reizen, zijn ze niet vrij van problemen. Een van die problemen is de beveiliging.  We kunnen er niet op vertrouwen dat de gebruikersgegevens niet voor een andere doelen worden gebruikt of zelfs door anderen worden bekeken. Skype zou niet gebruikt moeten worden. Data en beeldmateriaal wordt routinematig verzameld om voor andere doeleinden te worden gebruikt. Zoom biedt meer veiligheid, maar is niet veilig genoeg om gevoelige informatie te beschermen, dus we moeten voorzichtig zijn met het gebruik ervan. 

Als je ervaring hebt met het leiden van of deelnemen aan deze online-workshops, zou het goed zijn om van je te horen wat goed voor je werkte of wat beter had kunnen gaan. 

Met liefs,

Diane

 

 

 


Last modified: 2023-03-23 18:40:08+00