News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Hoe we als HC-ers onze sterke punten kunnen inzetten voor de beweging die een eind wil maken aan klimaatverandering

(Bringing Our Strengths as RCers to the Movement to Stop Climate Change)

Diane Shisk

Een van de dingen die Harvey Jackins gezegd heeft en wat altijd belangrijk geweest is voor mij, is dat HC iedereen de gelegenheid geeft om een betekenisvol leven te leiden. Ieder van ons kan ons gereedschap inzetten om het leven van veel mensen diepgaand te veranderen, en ook de maatschappij als we ons inspannen. De komst van de wereldwijde klimaatverandering biedt ons zelfs meer mogelijkheden om daadwerkelijk invloed te hebben.

Wat mensen de komende tien jaar doen om klimaatverandering aan te pakken heeft een uitwaaierend effect voor de komende millennia. We hebben nog maar korte tijd om grondig en snel de uitstoot van broeikasgassen te reduceren om zo een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen.[1] Mocht jij hopen in een periode te leven waarin je echt invloed kan hebben die vele generaties kan duren, grijp dan nu je kans! Die periode is nu.

Klimaatverandering beïnvloedt nu al het leven van miljoenen mensen over de hele wereld, vooral van mensen in de zuidelijke helft van de wereld. Maar het is niet te laat om de effecten te beperken; onze toekomst staat niet vast. Wetenschappers die de huidige situatie bestuderen, zeggen dat we nog genoeg tijd hebben om de ergste gevolgen te vermijden van deze door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Wat wij doen, doet ertoe. Wij bepalen zelf onze toekomst, door onze acties in de komende tien jaar.

De enorme intelligentie waar mensen over beschikken is altijd een reden om hoopvol te zijn. Mensen begrijpen beter dan ooit het belang om schouder aan schouder klimaatverandering te stoppen en hebben daar ook de middelen voor. De HC-Gemeenschap heeft het voordeel van zestig jaar ervaring, een uitstekend doel om ons werk op te richten, en tienduizenden counselers wereldwijd die een goed begrip hebben van onze theorie en praktijk.

Jammer dat we het allemaal zo druk hebben! Onze bordjes zijn al vol! We zijn al met zoveel dingen bezig, allemaal tegelijkertijd. Het is niet zo dat we kunnen stoppen met het aanpakken van racisme en andere vormen van onderdrukking en in plaats daarvan klimaatverandering aanpakken, of stoppen met het zorgen voor onze gezinnen of het verdienen van onze boterham. We moeten dit allemaal doen. En we kunnen klimaatverandering niet negeren omdat onze bordjes al vol zijn (sorry).

Dus wat staat ons te doen?

Om het kapitalisme te vervangen door een doelbewust en rationeel systeem dat al het leven behoudt, om een einde te maken aan alle vormen van onderdrukking, en om klimaatverandering te stoppen (terwijl we plezier hebben, elkaar liefhebben, genoeg rust krijgen, en wederopbloeien), moeten we mee helpen om een wereldwijde beweging op te bouwen die alle mensen vertegenwoordigt en die klimaatverandering met al het andere aanpakt. We moeten uitzoeken hoe we dit kunnen doen en hoe we dit onderdeel van ons dagelijks leven kunnen maken.

Gelukkig zijn er momenteel miljoenen mensen, die geen HC-ers zijn, die geweldig en belangrijk werk doen om klimaatveradering te stoppen. Maar zij hebben niet het voordeel van tientallen jaren ontlading over oude pijn en onderdrukking, en het goede denken dat dat heeft opgeleverd. Zij hebben niet het inzicht dat wij hebben gekregen door onszelf uit te dagen en door onszelf door moeilijke dingen heen te ontladen, waaronder het werken aan het beëindigen van onderdrukking en het samenwerken bij onze inspanningen. We kunnen dingen doen die de meeste mensen niet kunnen, omdat ze niet het voordeel hebben van bewuste ontlading. Maar zij kunnen wel veel andere belangrijke dingen doen die wij niet hoeven te doen.

Wat doen we als blijkt dat wat we in HC weten, essentieel is voor het oplossen van de klimaatcrisis? We hebben hier twijfels over. Waarom zien we die twijfel niet als oude pijn en handelen we alsof wat we weten van essentieel belang is? Door alle belangrijke veranderingen, die we tot nu met wat we geleerd hebben binnen HC, hebben kunnen realiseren, weten we dat onze kennis belangrijk is.

Ik stel voor dat we ervan uitgaan dat ons denken en ons leiderschap in de klimaatbeweging van essentieel belang zijn en dat we daar ook naar handelen, zelfs als we niet alles weten en we zeker veel fouten zullen maken.

We hoeven niet alles te doen. We kunnen ons inzetten voor de dingen waar we het meest gekwalificeerd voor zijn, en waarvoor we gespecialiseerde ervaring hebben door onze jaren in HC. We kunnen volledig achter dit werk gaan staan en onze kennis gebruiken over onderdrukking en bevrijding, ontlading van pijnpatronen, zorgvuldig organiseren, onderbreken van onderdrukking, eenheid opbouwen, stevige relaties opbouwen, omgaan met aanvallen en het juiste perspectief vasthouden tegen de pijnpatronen in. En we kunnen ons steeds meer met elkaar verbinden als wereldwijde gemeenschap van mensen die geconfronteerd worden met een gemeenschappelijke dreiging.

Wat we kunnen doen als HC-ERs

Hieronder volgen enkele specialiteiten die we kunnen inzetten met gebruikmaking van onze kracht als HC-er, en die een belangrijk verschil kunnen maken voor ieders toekomst.

 1. We kunnen rationale besluiten nemen en daar naar handelen.

Ieder van ons kan van het HC-gemeenschapsdoel over zorg voor het milieu ons persoonlijke doel maken en klimaatverandering als ons thema, of we al dan niet het gevoel hebben dat we dat willen, er tijd voor hebben of het kunnen. We weten hoe we een besluit kunnen nemen en hoe we daar naar kunnen handelen, hoe we ons ook voelen. We kunnen de angst ontladen die wordt gerestimuleerd als we naar klimaatverandering proberen te kijken. We kunnen meer over het onderwerp te weten komen. We kunnen het concept HC-beleid over zorg voor het milieu lezen en de vele bronnen over zorg voor het milieu op de HC-website, die steeds wordt bijgehouden, via www.rc.org/coe. We kunnen ons voldoende informeren om met anderen, binnen en buiten HC, over het onderwerp te kunnen praten. We kunnen activiteiten leiden over klimaatverandering, binnen en buiten HC. We kunnen elke week iets proberen, daarna iedere dag. En we kunnen hier sessies over doen en zo blijven werken aan onze wederopbloei, terwijl we het werk vooruit helpen.

We hoeven ons niet allemaal aan te sluiten bij de klimaatbeweging, ook al hebben veel van ons dat al gedaan. We kunnen beginnen waar we nu zijn, met de mensen om ons heen. We kunnen praten met en luisteren naar mensen over het onderwerp, hen en onszelf vooruit helpen en zien wat we kunnen uitzoeken. Daarna kunnen we de volgende stap zetten, en in goed contact met elkaar blijven.

 1. We kunnen een wereldwijd conceptprogramma maken om een eind te maken aan klimaatverandering.

We kunnen een conceptprogramma opstellen met duidelijke stappen die nodig zijn om een eind te maken aan klimaatverandering, een programma dat begrijpelijk, uitvoerbaar en hoopvol is, en dat ieders belangen vertegenwoordigt. Uiteindelijk zal het de problemen van iedere groep en elk volk van de wereld moeten aanpakken, waarbij we ook iedere groep kunnen betrekken die we kunnen bereiken. Zo kunnen mensen over de hele wereld het programma ondersteunen. Het moet een programma zijn dat mensen kunnen gebruiken om weerstand te bieden tegen restimulaties en het juiste perspectief te houden op klimaatverandering, zelfs als de tijden moeilijker worden. We kunnen het programma steeds laten circuleren en bijstellen terwijl we ideeën aangereikt krijgen en erover ontladen. Ik heb een conceptprogramma op onze website geplaatst, zie . Kijk er eens naar en stuur je reactie aan mij: dshisk@earthlink.net. We hoeven niet te wachten op een definitief programma om te gaan beginnen, we weten genoeg.

 1. We kunnen het werk aan onderdrukking centraal houden.

We kunnen model staan voor het werken aan racisme, klassisme, de onderdrukking van oorspronkelijke volken, seksisme, en alle andere vormen van onderdrukking. Onderdrukking verhult de gevolgen van klimaatverandering, beperkt de ontwikkeling van een eensgezinde beweging, en maakt mensen minder effectief in het werken aan verandering. Daar kunnen we iets tegen doen. We kunnen mensen helpen begrijpen hoe onderdrukking en uitbuiting een rol hebben gespeeld in het veroorzaken van wijdverbreide armoede en de vernietiging van mensen en de planeet.

 1. We kunnen mensen betrekken bij het onderwerp klimaatverandering.

We kunnen overal over ons programma praten, mensen helpen erover na te denken en het te begrijpen, naar hun gevoelens en denken erover te luisteren en proberen er ondersteuning voor te krijgen. We kunnen naar hun ergernis luisteren, zelfs als die tegen ons is gericht. We kunnen zoveel naar hun wanhoop en hopeloosheid luisteren dat ze beter gaan nadenken. We kunnen hen de juiste informatie en een beter perspectief geven. We kunnen hen hoop bieden dat meer mogelijk is dan ze denken.

 1. We kunnen onze kennis en instrumenten delen met anderen.

We kunnen dat wat we vanuit HC weten, inbrengen in elke organisatie, groep of beweging waar we deel van uitmaken. We kunnen luisteren en ontlading introduceren; onze mini-sessies, steungroepen, onze aanpak voor discussies en spreekvolgorde gebruiken; onze HC-theorie over onderdrukking en verinnerlijkte onderdrukking delen; onze relaties sterk houden; meningsverschillen en aanvallen aan pakken; en ons conceptprogramma delen. We kunnen naar goed leiderschap luisteren en dit ondersteunen. We kunnen mensen helpen om effectiever te communiceren. Dit alles zal organisaties en bewegingen helpen om effectiever te worden.

 1. We kunnen model staan voor hoe je menselijk kan blijven in moeilijke situaties.

We kunnen mensen goed behandelen, een hoopvolle en vertrouwenwekkende toon gebruiken, voor onszelf blijven zorgen als we met dit werk aan de slag gaan, rationeel blijven als restimulaties opspelen, goed leiderschap leveren, ons actief verzetten tegen aanvallen, en zo meer.

Wij kunnen dit allemaal doen, we kunnen zo’n grote rol spelen, en ik hoop dat we dat gaan doen. Het stoppen van klimaatverandering is belangrijk genoeg om ons er op te storten en daar niet terughoudend in te zijn.

Met de snelheid waarmee klimaatverandering plaatsvindt is er mogelijk onvoldoende tijd voor iedereen om zoveel te ontladen dat je er helemaal helder over kunt worden. Dus daaraan werken kan niet onze belangrijkste strategie zijn. Maar we kunnen betrokken raken, steun zoeken voor een goed conceptprogramma, goed luisteren om anderen te bereiken en ze sterker te maken, HC de wijde wereld in brengen en een voorbeeld zijn voor menselijk gedrag.

We blijven onze counselinstrumenten steeds inzetten en onze HC-Gemeenschap verder opbouwen, omdat we weder op willen bloeien en zoiets groots niet kunnen doen zonder onze Gemeenschap. Maar het brengen van nieuwe mensen in HC kan niet centraal staan in ons programma, al denk ik dat door dit werk waarschijnlijk veel mensen zich bij onze Gemeenschap willen aansluiten. In plaats hiervan willen we steeds meer mensen toegang bieden tot de voordelen van HC terwijl wij een steeds grotere rol gaan spelen in de wereldwijde beweging.

Waar onze sessies over kunnen gaan

Sommige van onze patronen staan een groter wordende rol in de wereld in de weg. We moeten die aanpakken om met klimaatverandering aan de slag te gaan. Tim Jackins heeft hier met ons al jaren aan gewerkt. Volgens mij moeten we aan het volgende werken in onze sessies:

 1. We moeten voortdurend blijven werken aan onderdrukking, zodat we niet het zicht verliezen op het meenemen van ieders ervaring en denken, op het werken als een gezamenlijke beweging, en op het werken in het belang van ieder van ons.
 2. We moeten alle manieren afwijzen waarop klassisme, racisme, seksisme, en andere vormen van onderdrukking ons klein laten voelen en laten denken dat iemand anders het veel beter kan doen dan wij. Laten we hier niet meer naar handelen. Het heeft ons nooit iets opgeleverd. Wij zijn de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment.
 3. Wat de patronen betreft, die ons klein, onbeduidend en machteloos doen voelen en die maken dat we of heel bescheiden of helemaal niets doen, daarvan weten we dat het vroege pijn is, maar we vinden het nog moeilijk om er niet naar te leven. Hier volgt de perfecte tegenspraak op deze patronen: Wij maken deel uit van een groep die een doorslaggevende rol speelt bij het aanpakken van het grootste probleem waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad. We kunnen niet geloven dat we klein en onbeduidend zijn en dit gaan aanpakken. En ik zal je eraan herinneren dat elke keer als je over deze gevoelens een goede sessie hebt gedaan, je weer weet dat ze niet waar zijn, en dat we kunnen handelen en een groot verschil kunnen maken.
 4. We moeten ontladen over hoe gescheiden we van elkaar zijn. Het opbouwen van relaties en elkaar vinden ondanks alle onderdrukking staan centraal bij elk onderdeel van ons werk, maar ons vroege gebrek aan contact heeft ieder van ons erg alleen laten functioneren. We moeten allen meer verbonden raken en dichter bij elkaar, en toegewijd zijn om alles aan te pakken dat ons gescheiden houdt en ons tegen elkaar opzet.
 5. Ieder van ons kan aannemen dat we een doorslaggevende rol te spelen hebben om verandering teweeg te brengen en dat we hier helemaal voor kunnen gaan. Laat dit voor ons een plek zijn waar we ons niet in hoeven te houden. Door alles te geven stuiten we direct op onze ontmoediging, op de nederlaag die ons vroeger deed stoppen met knokken. En we gaan ook nederlagen meemaken, misschien wel veel. We staan tegenover grote, rijke, machtige en verstokte onderdrukkende krachten. We zullen tegenslagen krijgen, we zullen gevechten verliezen. We zullen veel goede sessies nodig hebben over ontmoediging.

Als we eenmaal het besluit nemen om iets te gaan doen en hier hoe dan ook mee door te gaan, hebben we het ontladingsproces nodig. We kunnen nieuwe dingen proberen en verslagen worden in de wijde wereld (niet alleen in ons hoofd), en dan ontladen en sterker terugkomen. We moeten dit doen om te merken hoe we verslagen kunnen worden en toch kunnen blijven, hoe we dingen kunnen uitzoeken, opnieuw proberen en uiteindelijk kunnen winnen. Dat werkt goed voor ons. Zo krijgen we te zien hoe sterk en machtig we zijn.

 1. We moeten ophouden ons tevreden te stellen met kleine successen. Wat we geleerd hebben in HC, hebben we meestal gebruikt om simpelweg goede dingen te doen in de wereld, maar niet om te werken aan een enorme verandering. We hebben veel goede dingen gedaan en mooie veranderingen gerealiseerd. Daar kunnen we tevreden over zijn. Maar we hebben onszelf niet omgevormd tot een revolutionaire kracht. Onze patronen maken ons bang om zo hard door te zetten. Kleine veranderingen gaan klimaatverandering niet oplossen. Nu is het de tijd om in te zetten op een enorme verandering op ieder terrein.
 2. We zullen grotere uitdagingen aan moeten gaan dan we ooit hebben gedaan. Dit houdt in dat we dingen gaan doen waarvan we niet weten hoe die te doen, waardoor we opnieuw met oude pijn te maken krijgen. We hebben veel patronen die maken dat we niet weten wat we moeten doen, omdat toen we jong waren, we niet wisten wat te doen met al die uitdagingen waar we mee werden geconfronteerd. Maar nu kunnen we ons herinneren dat ons brein briljant is en dat we het in de beste richting kunnen sturen die we kunnen bedenken. Dan zullen de veronderstelde grenzen verkruimelen. En dan kunnen we ontladen. Toen ik begon met het werken aan klimaatverandering, waren er zoveel dingen die ik niet kon. Nu kan ik veel van die dingen wel. En nu zijn er weer nieuwe dingen die ik niet weet hoe aan te pakken, en die ga ik ook uitzoeken. We kunnen ons brein hier op richten en aan de slag gaan, zelfs als we niet weten wat we moeten doen, of hoe we het moeten doen. We kunnen dingen uitproberen en leren van onze inspanningen. En we kunnen mensen meenemen in ons werk, want we hoeven dit niet alleen te doen, en het zal mensen vooruit brengen om aan onze kant te komen staan.
 3. We moeten onder ogen zien dat transformatieve verandering niet kan plaatsvinden zonder onrust en dat we in het centrum van die onrust moeten staan. We moeten standpunten innemen die mensen uitdagen en beseffen dat we persoonlijk doelwit zullen worden van hun ontsteltenis. We gaan een grote rol spelen, we gaan grote uitdagingen aan en we zullen aangevallen worden, soms voor onze fouten en soms in een patroonmatige poging om onze sterke geest klein te krijgen. En we kunnen ontladen, een groep van stevige bondgenoten om ons heen bouwen en weten dat we nu niet zo kwetsbaar zijn als toen we jong waren.
 4. Het zou goed zijn niet langer te wachten. Het zou goed zijn nu in beweging te komen, ook al schreeuwen onze patronen het uit naar ons om te wachten en geven ze ons ons duizend redenen voor uitstel. Wat dacht je van nu?

We moeten ook niet handelen naar patronen van wanhoop, wat lastig is, aangezien de situatie urgent is. Dit is een belangrijk thema voor ontlading voor ons, maar dit verandert het feit niet dat nu de beste tijd is om in actie te komen. Kunnen we op ontspannen manier snel in actie komen?

 1. We moeten onze pijn ontladen over de milieubeweging. In de Verenigde Staten begon de beweging door witte mannen uit de bezittende klasse, en zonder mensen van de oorspronkelijke volkeren, mensen van de meerderheid van de wereldbevolking, arme mensen of mensen van de arbeidersklasse. De organisaties die ze hebben opgericht, waarvan er enkele nog steeds bestaan en die een belangrijke plek hebben in het werk rond klimaatverandering, negeerden enorme milieuproblemen die deze bevolkingsgroepen raken. Klassisme en racisme blijven belangrijke thema’s in de voornamelijk witte milieuorganisaties in de Verenigde Staten en andere landen in de noordelijke helft van de wereld. We hebben hier veel over te ontladen. Toch doen deze organisaties belangrijk werk, pakken ras en klasse zo snel aan als ze kunnen, en werken steeds meer in samenwerking met groepen rond milieu-rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid die gericht zijn op oorspronkelijke volkeren, mensen van de wereldmeerderheid, en mensen uit de arbeidersklasse.

We zullen samen moeten werken met zowel de vooral witte milieugroepen en de klimaatrechtvaardigheidsgroepen. Zij en wij hebben sterke punten die elkaar aanvullen, en we kunnen samenwerken. Daarom zullen we het werk over de geschiedenis van de onderdrukking, en de onwetendheid hierover tot op de dag van vandaag, moeten meenemen. We weten hoe we dit moeten doen.

De toekomst wordt door ieder van ons bepaald, door ons denken en onze acties, en dat is een goede zaak. Door wie wil je de toekomst laten bepalen? Wat we de komende tien jaar doen met klimaatverandering heeft een uitwaaierend effect voor tenminste duizend jaar. We hebben invloed op nog niet geboren generaties mensen en veel andere soorten. Is er een betere tijd denkbaar om in leven te zijn dan in dit meest bepalende decennium in de geschiedenis van de mensheid?

Present Time 192, juli 2018

 

 

oktober 2019

                                                                                    

[1] Als je meer feitelijke informatie nodig hebt over hoe het er nu voor staat met de wereldwijde opwarming en de directe bedreigingen voor alle vormen van leven, lees dan het recent geactualiseerde artikel “Why We Prioritize Addressing Climate Change,”op .


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00