News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

 Richtlijnen voor online HC-bijeenkomsten

(Guidelines for online RC events)

E-mail  aan alle HC-leraren, RRP’s, ARP’s en ILRP’s d.d. 16-04-2020

Tim Jackins

 

Beste leider,

We hebben allemaal de activiteiten die we in HC leiden opnieuw moeten vormgeven omdat we dat we ver genoeg van elkaar verwijderd moeten blijven om elkaar niet te besmetten. Dit heeft invloed op de structuur van de activiteiten, op wie er aan mee doet en op de kosten. Dit betekent dat het ook gevolgen heeft voor het Community Service Funds en het lokale beurzengeld. Het is moeilijk te zeggen wat het totale effect zal zijn, maar in eerste instantie lijkt het erop dat er veel minder geld binnenkomt voor de gebieden en het Community Service Funds. Dit is een probleem dat we snel moeten aanpakken nu we meer ervaring opdoen met onze nieuwe activiteiten. We zullen een oplossing voor de langere termijn uitwerken. Maar voor nu hebben we de richtlijnen over financiën gewijzigd door nieuwe onderdelen toe te voegen die betrekking hebben op online-bijeenkomsten. Ik doe dit als Internationale referentiepersoon en deze wijzigingen zullen gelden totdat we op de volgende wereldconferentie bijeenkomen en de kwestie dan nader zullen bekijken en het eens worden over wijzigingen.

We hebben de richtlijnen die we gebruikten toen we nog ‘live’ bij elkaar konden komen laten staan. We hebben alleen extra onderdelen met betrekking tot online-activiteiten toegevoegd. Er zijn nu dus nieuwe secties: H.3.A, H.4.A, H.5.A en H.8.A, met nieuwe schema's en nieuwe formulieren.

Pas deze richtlijnen toe in je gemeenschap, en laten we ervaring opdoen met het gebruik ervan. We stellen het op prijs om te horen over je ervaringen zodra je er enkele maanden mee hebt gewerkt.

Wil je ervoor zorgen dat iedereen die HC-activiteiten leidt in je gemeenschap en niet in een van de onderstaande categorieën valt, een exemplaar van deze nieuwe richtlijnen krijgt. (Deze e-mail is verstuurd naar alle leraren, ARP's, RRP's en ILRP's.)

Met liefs en waardering,

Tim

 

 

 


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00