News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Middenklassebevrijding in HC

Een Overzicht

(Overview-Middle Class Liberation in RC)

Seán Ruth

Voor de 'Working together to end classism' workshop in Denemarken (2018).

 

Zoals Harvey Jackins duidelijk heeft gemaakt, is de middenklasse een deel van de arbeidersklasse welke afgescheiden is van de rest van de arbeidersklasse. De middenklasse  is opgezet om het klassensysteem soepel, efficiënt en winstgevend voor de bezittende klasse te laten functioneren.

Dit werk heeft een aantal fasen doorlopen.

Eerste fase. Mensen probeerden het werk te doen terwijl ze zich slecht voelden over zichzelf. Ze deden het uit schuldgevoel en uit een gevoel van verplichting ten opzichte van mensen uit de arbeidersklasse. Ze richtten hun aandacht vooral op het opgeven van ‘doen alsof’ en op het ontladen van de vreselijke patronen die ze met zich meedroegen. Ze voelden zich zelden veilig en probeerden meestal te vermijden om zich te identificeren als middenklasse.

Tweede fase. Dit hield in dat we tegen het schuldgevoel in gingen en ons goed-zijn weer probeerden terug te winnen. Terwijl we dit deden, kregen we een duidelijker beeld van de verinnerlijkte onderdrukking. Het klassensysteem moedigt ons aan om ons vooral bezig te houden met comfort en veiligheid. Sommigen van ons ontwikkelen een gevoel van ‘recht-hebben-op’ en superioriteit. De spontaniteit van mensen die in de middenklasse waren opgevoed, werd onderdrukt. Mensen die vanuit een andere klasse de middenklasse binnenkwamen, werden aangemoedigd niet luidruchtig of spontaan te zijn. Ons goed voelen over onszelf betekende dat we bij mensen in de smaak wilden vallen, dat we aardig waren, dat we aan regels gehoorzaamden, dat we er goed uitzagen, goed klonken en ons best deden om het goed te doen. Dit zorgde ervoor dat we voortdurend de reacties van anderen peilden en dat we onszelf censureerden. We waren niet in staat op te merken dat er iemand voor ons was. We dachten niet dat er iemand zou blijven als we onze innerlijke strijd zouden laten zien.

Dus de derde fase van het werk was mensen aanmoedigen om zichzelf te laten zien en hechte relaties op te bouwen met mensen die arm opgegroeid zijn en mensen uit de arbeidersklasse. Dit betekende ook dat we moesten werken aan onderdrukkerspatronen. En dat we andere vormen van onderdrukking, die arbeiders verdeeld houden, moesten aanpakken, zoals racisme, seksisme, antisemitisme, homo-onderdrukking, enzovoort.

In de vroege stadia van het werk zagen we vooral een weerspiegeling van de ervaringen van witte, niet-Joodse, in de middenklasse opgegroeide mensen. Deze kwamen niet overeen met de ervaringen van andere groepen uit de middenklasse, zoals arm-opgegroeide of in de arbeidersklasse opgegroeide mensen, Joodse mensen, mensen van de meerderheid van de wereldbevolking, enz. Desondanks bleven deze groepen het werk ook doen, zelfs als ze zich soms aan de kant voelden staan, of wanneer hun gevoelens en ervaringen anders waren.

Het werd duidelijk dat het middenklasser-zijn niet uit een bepaalde verzameling gevoelens, patronen of ervaringen bestaat. Het gaat ook niet om geld of levensstijl, hoewel deze zaken ons soms wel aanwijzingen kunnen geven over iemands klasse-identiteit. Wat ons middenklasse maakt en wat we gemeen hebben, is de rol die we spelen in het klassensysteem.

Vierde fase. Het terugwinnen van onze goedheid en het ontladen van de patronen van verinnerlijkte onderdrukking en dominantie zijn slechts een deel van het werk. De laatste fase gaat over het besluit om de klasse-onderdrukking te beëindigen en de rol die we spelen in het klassensysteem te veranderen. Dit is vooral belangrijk omdat we geconfronteerd worden met de groeiende onwerkbaarheid van het kapitalisme en de impact van de opwarming van de aarde. 

 

 

April 2019

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00