News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Voorkomen van besmetting met COVID 19 

Tim Jackins

E-mail aan de HC Community members e-maillijst d.d. 25-03-2021

Beste leden van de HC-gemeenschap,

Terwijl wij allen nadenken over COVID, hoe ermee om te gaan, en over de vaccins in het bijzonder, zijn er mijns inziens onjuiste uitspraken gedaan over de vaccins.  Vaccinaties zijn nooit perfect qua effectiviteit en geen van de recente vaccins is dat wel. Op de e-maillijst is beweerd dat de vaccins besmetting niet voorkomen. Als we kijken naar de tests van de vaccins, blijkt uit de gegevens dat de verschillende vaccins voor 60% tot 95% effectief zijn in het voorkomen van de overdracht van het virus. Het voorkomen van deze besmetting is wat de pandemie zal vertragen en uiteindelijk stoppen. De vaccins doen dit vrij effectief, hoewel niet perfect. Genoemde percentages zijn hoog genoeg om de voorwaarden te scheppen waaronder heel veel minder mensen zullen sterven. 

De vaccins verminderen ook aanzienlijk het effect van COVID op dat kleine percentage van de mensen dat toch ziek wordt, ook al zijn ze gevaccineerd.  Dat is een belangrijke maar bijkomstige kwestie. 

Er zijn veel onbekende factoren, zoals altijd, wanneer mensen iets nieuws proberen en de omstandigheden hen dwingen snel te handelen. We hebben geen perfecte oplossingen, maar het is belangrijk dat we de informatie die we wel hebben niet verkeerd weergeven. 

Met liefs en waardering,

Tim

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00