News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Kunst in een ineenstortende maatschappij

(Art in a Collapsing Society)

Harvey Jackins

Ik denk dat het in een ineenstortende samenleving nog steeds zinvol is om grensverleggend te werken in de kunst. Werk dat goed is, en in deze periode gemaakt wordt, zal herinnerd en gewaardeerd worden als er meer ruimte voor vrije tijd en veiligheid is.

Maar ik denk dat, als ik een kunstenaar was, ik mijn pallet zou uitbreiden en ook werk zou maken dat toegankelijker is voor een breed publiek. Werk dat daarnaast hopelijk ook een boodschap in zich heeft van vertrouwen en blijdschap, en moed geeft aan de mensen die zich midden in een strijd bevinden.

Present Time 180, juli 2015

 

 

Oktober 2019

 

 

 


Last modified: 2020-07-01 08:50:08+00