News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

De bevrijding van mensen die arm opgegroeid zijn

Een overzicht

(Overview-Raised Poor Liberation in RC)

Gwen Brown

Voor de 'Working together to end classism' workshop in Denemarken (2018).

 

We kunnen een betere wereld scheppen

Onze prachtige soorten en onze prachtige planeet verdienen beter dan dat wat we tot nu toe bereikt hebben. Om te overleven op deze aarde en om de armoede-vrije wereld te scheppen die we allemaal willen, moeten mensen van alle klasse-achtergronden de uitdaging aangaan om zich te bevrijden van op klasse gebaseerde pijnpatronen. De onderdrukking en de vernietiging van mensen, dieren en planten die op onze planeet leven, past niet bij onze goede menselijke natuur.

Armoede is niet gewoon

Armoede is niet gewoon voor een mens, een groep of een land. Toch bepaalt in ons huidige wereldwijde economische systeem het winstmotief de meeste besluiten. We staan toe dat het grootste deel van de rijkdom van de wereld naar de top vloeit, waardoor de meeste kinderen in de wereld in armoede opgroeien. De meeste kinderen hebben niet voldoende voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, stabiele relaties en gemeenschappen, en evenmin het onderwijs en de materiële middelen die ze nodig hebben om goed te gedijen. Ze zijn het doelwit van geweld en gebrek aan respect. Ze krijgen te horen dat ze minderwaardig zijn, vooral als het gaat om hun intelligentie, en dat hun problemen hun eigen schuld zijn. Ze hebben de neiging om deze woorden te geloven, en ze gedurende hun hele leven tegen zichzelf te herhalen. Als ze geen hulp krijgen bij deze problemen, gaan ze dit botvieren op elkaar en op hun eigen kinderen. De meeste mensen uit andere klassen begrijpen niet hoe hun verwarring en hun patronen armoede in stand houden. Die patronen maken ook dat ze vasthouden aan een 'beter dan/minder dan'-manier van kijken naar mensen.

Hoe zijn wij, arm-opgegroeide mensen, echt

Wij mensen die arm zijn opgegroeid, zijn briljant, om van te houden, krachtig en zeer capabel. We hebben ons best gedaan om de onderdrukkende boodschappen te weerstaan, die we hebben meegekregen en die probeerden ons van het tegendeel te overtuigen. Klasse-onderdrukking heeft ons op veel manieren pijn gedaan en in verwarring gebracht. Maar wij, die zijn opgegroeid onderaan de economische ladder, hebben vaak krachtige eigenschappen in stand kunnen houden die niet op grote schaal worden erkend of gezien door de samenleving als geheel. Een aantal van deze sterke punten zijn: een enorme vrijgevigheid, een basaal soort intelligentie, een creativiteit die niet alleen in het dagelijks leven zichtbaar is, maar ook in poëzie, muziek, kunst en dans, een grote liefde voor onze kinderen en een bereidheid om elkaar te helpen bij het opvoeden, een groot gevoel van mededogen voor de onderdrukten, een vermogen om diepgaand lief te hebben en contact te maken, een vermogen erachter te komen hoe we dingen kunnen laten werken met weinig middelen en een vermogen om overzicht te houden over materiële zaken. We kunnen onze ware gevoelens laten zien en echt zijn. We kunnen van onderaf duidelijk zien, dat dingen niet goed gaan in onze wereld en dat onrecht bestaat en moet worden opgelost. Hoewel we veel pijnpatronen met ons meedragen en veel vaste reacties en gedragingen vertonen, is onze volledige menselijkheid onder deze patronen helemaal intact. Ondanks dat ons al vroeg op veel manieren verteld werd dat we ‘minder dan’ waren en minder waard dan anderen, hebben we gevochten om een goed leven te hebben en om anderen te helpen een goed leven te hebben.

De belangrijkste patronen waar we hulp bij nodig hebben

Enkele van de belangrijkste patronen van in armoede opgegroeide mensen waar we goed op gecounseld moeten worden zijn: schaamte en vernedering, twijfels over onze intelligentie, niet in staat om iets groots te ‘willen’ en de verwachting te worden verslagen, problemen met gezagsdragers, problemen met geld, verslavingen, ons stil houden en niet opkomen voor onszelf, de neiging om te zorgen, problemen met het in de gaten hebben van details en met het organiseren van ons leven, zorgen maken, woede, gewelddadigheid, intens verdriet, ontmoediging, urgentie en uitputting.

We zijn allemaal nodig

Armoede kwetst iedereen. Uitzoeken hoe armoede uitgebannen en de planeet gered kan worden, zijn verwante zaken, en het probleem van iedereen. We kunnen allemaal onze pijn ontladen, ons volledig denkvermogen en ons hart terugwinnen, leiderschap op ons nemen, onszelf organiseren en sociaal en economisch beleid veranderen. We kunnen levendige, verbonden HC-gemeenschappen opbouwen die de diversiteit in onze wereld weerspiegelen. We kunnen doelen stellen en alle mensen, van alle economische klassen, helpen hun vermogen terug te winnen hun op klasse gebaseerde pijn te ontladen en in verbondenheid een goed leven voor iedereen te verwezenlijken.

 

 

Oktober 2020

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00