News flash

WEBINARS

Healing the Hurts
of Capitialism
Azi Khalili &
Mike Markovits
Sunday, July 28

What We've Done
Where We're Going
SAL Fundraiser
Sunday, August 18


FREE Climate Stickers

U.S. Election Project

Thoughts on Liberation
new RC eBook

 

Norske oversettelser

OVERSETTELSER TILGJENGELIG PÅ NETTET (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Endring av våre tankeprosesser

Målet fra 2013 om å ta vare på miljøet

Grunnleggende teori om parsamtale

Hvordan starte med "parsamtale" (pdf)

Du kan laste ned eller skrive ut én gratis kopi av denne artikkelen til personlig bruk. Hvis du skal dele flere kopier med andre (som utskrifter eller elektronisk), skal du betale minst 50 cent (0.50 USD) pr. artikkelkopi til Rational Island Publishers. (One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least fifty cents ($0.50 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.)

OVERSETTELSER DU KAN BESTILLE FRA RATIONAL ISLAND PUBLISHERS (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

En teori om menneskelighet
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 0-911214-80-1

Hvordan vi kan gi barn et følelsesmessig forsprang  
(How to Give Children an Emotional Head Start) by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 1-885357-58-3

Lederskap er en fornøyelse
(The Enjoyment of Leadership)
Paper: $3  ISBN 0-913937-65-7

Hvordan starte med "parsamtale"
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 978-1-58429-146-6

Ta vare på Alt Liv
(Sustaining All Life)
Paper: $3 ISBN 978-1-58429-190-9

Du kan bestille disse fra nettbutikken: Rational Island Publishers <http://www.rationalisland.com/> (You may order these from our online store: Rational Island Publishers)


Last modified: 2022-12-02 17:30:58+00