News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Bezittende-klasse bevrijding

Een overzicht 

 (Overview-Owning Class Liberation in RC)

Jo Saunders

 Voor de 'Working together to end classism' workshop in Denemarken (2018).

 

In Engeland is er een liedje dat heet ‘Money makes the world go round’ (‘Geld houdt de wereld draaiende’).

Is dit waar? In een wereld met atoomwapens, oceanen vol plastic, een wereld met onvoorspelbare stormen, overstromingen en orkanen, waar prachtige soorten met uitsterven bedreigd worden en er voortdurend oorlog is?

Dit gaat allemaal door, omdat de rijkdom van de wereld in de handen van heel weinig mensen wordt gesluisd, en omdat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

Toch zeggen we dat mensen liefdevol en intelligent zijn, en graag willen samenwerken.

Wat moet er gebeuren met degenen die rijkdom oppotten en onverschillig blijven, die niet weten waar het vandaan komt en alleen in geïnteresseerd zijn in méér?

Wat is er gebeurd met hen die willens en wetens pijpleidingen bouwen op inheems land, willens en wetens de opdracht geven om giftig afval te dumpen in meren en in de buurt van plaatsen waar mensen wonen, en die willens en wetens beschadigde of gebrekkige medische goederen naar derde-wereldlanden sturen?

Er is een totale conditionering van heel jonge mensen voor nodig om het voor elkaar te krijgen dat ze de bezittende-klasse rol kunnen spelen en zeggenschap te laten krijgen over de rijkdom van de wereld.

Die conditionering kan niet zonder het opzettelijk loskoppelen van nabijheid en menselijk contact, verkeerde informatie, het vervormen van echte waarden en het inboezemen van echte angst.

Bovenal vereist het opzettelijk schade toebrengen aan hun intelligentie. Een combinatie van het achterhouden van de waarheid en het opdringen van onwaarheden vervormt de intelligentie van het bezittende-klassekind

In de wereld waarin we nu leven neemt het verzet toe. Nauwkeurige informatie verspreidt zich, de bewustwording over de kwalijke kanten van het kapitalisme neemt toe en er ontstaat een beweging om er een eind aan te maken.

Daardoor zet de bezittende klasse het beschermen van hun rijkdom in de versnelling, en komen er steeds meer rechtse regeringen in heel Europa en het Westen.

In onze workshops, die gaan over het beëindigen van klassisme, streven we naar eendracht om de schade te herstellen die het klassisme in al zijn vormen heeft veroorzaakt. Het is echt nodig om buiten onze eigen klasse van anderen te leren en elkaar te bereiken.

Dit betekent ook dat je je hand uitsteekt naar je onderdrukkers.

 

 

April 2020                

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00