News flash

Download Tim Jackins talk: Boldly Working Together in New Ways (RC Teacher Update CD #62)

RC Fundamentals Classes offered online!

RC Webinars listing through May 2020

New Guidelines for Online Classes and other important messages from Tim during the COVID-19 pandemic

 New!  Sustaining All Life video library--short excerpts from SAL workshops. 

Dit is de tekst van een van de flyers die door Sustaining All Life zijn uitgedeeld op de COP22, de in november 2017 door de Verenigde Naties georganiseerde Conferentie over klimaatverandering in Marrakech, Marokko (Sustaining All Life is een project van de HC-gemeenschap waarin counselers hun kennis over HC doorgeven aan mensen die werken aan het stoppen van klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu.)  

Inheemse volkeren en het milieu

(Indigenous People and the Environment)

Inheemse mensen leiden de wereld als Verdedigers van Moeder Aarde en als Beschermers van het Water. We hebben altijd in de voorste linies gestaan om de bouw van dammen in onze rivieren te stoppen, om op te staan tegen de mijnbouw in onze heilige gebieden en om te vechten tegen pijplijnen.

We zijn duidelijk over waar we voor staan: schoon water, schone lucht, schone grond, respectvolle relaties met alles wat leeft en een goede toekomst voor de generaties die na ons komen. Bij het opstaan tegen hebzucht, overconsumptie en de ontheiliging van land en water, inspireren we mensen overal om goed doordachte, eerbiedige en krachtige actie te ondernemen ten behoeve van het milieu en van duurzame energie.

Omdat onze verbondenheid met het land en met onze traditionele kennis grotendeels intact is, hebben we de wereld heel wat te vertellen als het gaat over een meer zachtaardige manier van leven op deze aarde. We weten hoe we moeten delen. We weten hoe we voedsel kunnen verbouwen zonder de grond uit te putten. We kennen onze bossen en onze medicinale planten. We weten hoe je kunt leven zonder dat dat bijdraagt aan klimaatchaos. We zijn niet snel in de war over dingen die er echt toe doen.

In onze lange geschiedenis van respectvol leven in evenwicht met de natuur werden we geleid door onze “oorspronkelijke lessen”, die ons eraan herinneren om genereus, wederzijds en respectvol te zijn in al onze relaties. We hebben het water, het land en alle vormen van leven geëerd. Velen van ons wonen op onze oorspronkelijk geboortegrond, zoals onze voorouders dat vele en vele generaties gedaan hebben. Onze band met het land en met onze talen en tradities zijn intact gebleven en beschermde ons tegen consumentisme en hebzucht. In menselijke relaties hebben we altijd weet gehad van de kracht van luisteren en delen. Onze traditie van het doorvertellen van verhalen binnen onze gemeenschap heeft ons geholpen om ons te genezen van pijnlijke ervaringen.

In de loop der tijd zijn velen van ons van ons land verjaagd. De plekken waar we woonden zijn binnengevallen en het milieu werd doelgericht verwoest. De dingen waar we van houden – de bergen, de rivieren, de vlaktes, de toendra, de speciale planten in het bos, de grond onder onze voeten – werden gezien als grondstoffen door de onderdrukkende maatschappij en ze werden geëxploiteerd door de fossiele-brandstofindustrie, de energieleveranciers, de farmaceutische industrie en de mijnbouwbedrijven. De fossiele-brandstofindustrie heeft vaak haar mijnbouw- en raffinageactiviteiten vlak bij onze woongebieden uitgevoerd. Onze traditionele gebieden voor jacht, visserij en verzamelen worden in gevaar gebracht, en door de mijnbouwactiviteiten wordt al het water bedreigd.

We hebben een lange geschiedenis van veerkracht en opstandigheid. Genocidebeleid heeft onze taal, onze manier van leven, ons traditionele bestuur, onze families en onze geboortegrond aangevallen. Echter, zelfs in de ergste situaties, zijn we slechts enkele generaties verwijderd van onze verbondenheid met het land. Eén van onze grootste krachten is hoe we vasthouden aan ons gevoel van plaats en aan onze band met de natuurlijke wereld, ondanks grove onderdrukking. We weten hoe we ons land en onszelf kunnen genezen. We zijn krachtig onze taal, onze tradities en onze geboortegronden aan het terugnemen.

Als inheemse mensen moeten we herstellen van de effecten van genocide, van de vele manieren waarop die onze gemeenschappen, onze harten en onze manier van denken heeft beschadigd, zodat we samen op een creatieve, effectieve manier vooruit kunnen gaan.

We hebben het nodig dat onze bondgenoten voldoende genezen van de schade aan hun hart en hun manier van denken, zodat ze opmerken dat wij er nog steeds zijn, en dat we al heel veel generaties lang de leiders zijn geweest op het gebied van de zorg voor het milieu. Dit werk is niet nieuw voor ons. We hebben het nodig dat onze bondgenoten herstellen, zodat zij zich bij ons kunnen voegen en ons kunnen ondersteunen op een zorgvuldige en respectvolle manier. We hebben zoveel te vertellen over hoe we op een zachtaardige manier op de aarde kunnen wonen.

Velen van ons hebben de manier van respectvol luisteren, die gebruikt wordt in Sustaining All Life, als erg nuttig ervaren. Zij komt heel erg overeen met onze waarden en met onze traditionele geneeskunde. We hebben geleerd om dit gereedschap te gebruiken en nu leren we het ook aan anderen. Het heeft onze gemeenschappen geholpen om effectiever samen te werken om ons land en water te beschermen. Het is ook van nut geweest voor onze bondgenoten. Het heeft hen geholpen om naar ons toe te komen en om met ons op een goede manier samen te werken.

(Present Time, April 2017)

 

 

 


Last modified: 2020-03-12 22:07:05+00