News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen (GMI)

E-mail aan de HC-Broadcastlist d.d. 11-10--2021

Tim Jackins

Beste HC-ers,

Onze ILRP's (Internationale bevrijdingsreferentiepersonen) voor op ras gebaseerde groepen (Barbara Love, Lorenzo Garcia, Azi Khalili, Teresa Enrico, Francie Chew, Jan Yoshiwara) en inheemse Amerikanen (Marcie Rendon) hebben een conceptdefinitie opgesteld voor de term ‘Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen’.

De volkeren van Afrika, Azië, de eilanden in de Stille Oceaan, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, de Caraïben en inheemse volkeren vormen meer dan tachtig procent van de wereldbevolking. Deze mensen bezetten ook het grootste deel van de landmassa in de wereld.

Het gebruik van de term ‘Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen’ (Engels: Global Majority and Indigenous, GMI) voor deze mensen erkent hun meerderheidsstatus in de wereld en breekt met de manier waarop de dominante cultuur (van de Verenigde Staten en Europa) hen een minderheidsstatus toekent.

Veel mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en inheemse mensen die in landen met een dominante cultuur leven, zijn gedwongen geassimileerd in die dominante cultuur. Zij zijn geassimileerd om te overleven, om te streven naar een beter leven voor zichzelf en hun gezinnen, of om de economische, politieke of andere insluiting van hun gemeenschap na te streven. De benaming ‘Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen’ is een tegenspraak tegen de assimilatie.

Ik stel voor dat we deze term gebruiken als we spreken of publiceren in de wijde wereld, en deze definitie erbij geven of er een voetnoot bij plaatsen. De definitie alleen al geeft informatie over vele belangrijke omstandigheden die een tegenspraak bieden tegen racisme en genocide. Wij zullen onze websites en brochures bijwerken om deze term over te nemen.

Ons beleid binnen HC is altijd geweest dat auteurs in hun eigen teksten de termen konden kiezen die zij wilden gebruiken om deze groepen mensen te beschrijven. Lees alsjeblieft deze definitie door en ontlaad over de woordkeuze en de eventuele weerstand die je voelt tegen het gebruik van deze term.

Met liefs en waardering,

 Tim


Last modified: 2021-12-13 22:02:59+00