News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

vertaalde tekst SAL poster

 

De milieucrisis kan niet opgelost worden zonder een eind te maken aan racisme, aan genocide op inheemse volken, aan klassisme en aan seksisme. De effecten van milieuvernietig­ing en klimaatverandering drukken het zwaarst op mensen die het doelwit zijn van deze specifieke vormen van on­derdrukking. Om organisaties op te kunnen bouwen die veranderin­gen gaan realiseren ter beëindiging van de vernietiging van het milieu, moeten we de kloof tussen arm en rijk verkleinen en opheffen. Eveneens moeten we geen enkele vorm van onderdrukking of uitbuiting meer ac­cepteren. We hebben een massale en wereldwijde beweging nodig met mensen van alle mogelijke achtergronden. Wij zijn die beweging aan het opbouwen.

  

 

2017

 

 

 


Last modified: 2020-03-12 22:07:05+00