News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Zo gebruik je Zoom om HC klassen of workshops te leiden

(Using Zoom to lead RC classes or workshops)

Waarschuwing vooraf: deze (vertaling van) handleiding Zoom is aan verandering onderhevig naarmate we meer thuisraken in Zoom. Raadpleeg daarom regelmatig de mogelijk nieuwe updates van deze vertaling. Feed-back wordt op prijs gesteld.

 

STARTEN MET DE BIJEENKOMST

Zorg ervoor dat jij, de leider, ergens zit met een mooie achtergrond en zonder licht van achteren, en met goed licht op je gezicht. Spreek langzaam en duidelijk.

Als je een bijeenkomst leidt op Zoom voor een grotere groep, raden we je sterk aan om iemand anders de techniek van de Zoombijeenkomst te laten doen, inclusief het opzetten van de ‘breakout rooms’, zodat jij je kan richten op het leiden van de bijeenkomst. Zie de lijst met voorgestelde taken onderaan dit bericht.

Start de Zoom een half uur voor de begintijd op om mensen de gelegenheid te geven online te oefenen vooraf aan de eigenlijke bijeenkomst.

Als je een klas begint, zal je je beleid over microfoon aan/uit moeten bepalen. Bij een groepsbijeenkomst, vooral met grote groepen, kan het belangrijk zijn om ieders microfoon uit te zetten, tenzij ze spreken, om zo geen afleidende geluiden te krijgen. Een alternatieve manier is dat de leden van een groep zelf besluiten hun microfoon aan te zetten om een meer levendige ervaring mogelijk te maken van het horen van lachen en reacties. Deelnemers moeten erop letten dat ze geen hard achtergrondgeluid hebben in hun omgeving en dat hun microfoon niet ergens tegenaan wrijft, wat herrie oplevert. Iedereen kan zichzelf uitzetten, of de ‘host’ kan dat doen, zonder verder de hele groep uit te zetten. Als je besluit de anderen te dempen, vraag dan iedereen zichzelf onhoorbaar te maken, tenzij ze aan het praten zijn. (Zie  ‘mute/unmute’ hieronder voor meer informatie.)

Je kan iedereen vragen zichzelf een nieuwe naam te geven (‘rename’) zodat hun naam en alle andere korte informatie die je wil (locatie, identiteit) op het scherm zichtbaar is. Voorstelrondjes voor grote bijeenkomsten moeten erg kort zijn. De ‘host’ zal iedereen die met een telefoon meedoet, een nieuwe naam moeten geven.

Stel deelnemers voor om ‘gallery view’ op hun scherm te selecteren als ze veel mensen op één scherm willen zien. In grote groepen zullen mensen die niet op het eerste scherm zichtbaar zijn, op opeenvolgende schermen te zien zijn die via pijlen op het scherm toegankelijk zijn. Deelnemers kunnen de workshop leider ook vastzetten op hun scherm (‘pin’) waardoor het beeld van de leider in een groot vak op het scherm verschijnt. Vertel deelnemers dat ze niet moeten uitloggen tijdens pauzes. Log pas uit als dat gezegd wordt.

MINI-SESSIES, SESSIES EN STEUNGROEPEN: ZO GEBRUIK JE ‘BREAKOUT ROOMS’ IN ZOOM

Zoom kent de functie ‘breakout rooms’ die mensen uit de algemene bijeenkomst kan halen en ze in kleine groepen van 2 of meer kan plaatsen. Dat is prima voor mini’s, sessies, of steungroepen. De ‘host’ heeft de mogelijkheid om ‘breakout rooms’ automatisch of handmatig toe te wijzen.

Zorg ervoor dat de ‘breakout room’ optie aanstaat in je ‘settings’ voordat anderen aan je bijeenkomst meedoen. Als je deze optie aanzet nadat de bijeenkomst is gestart, moet iedereen eerst uitloggen en daarna weer inloggen. Anders werkt de ‘breakout room’ opties alleen voor mensen die na aanvang mee gaan doen.

Om ‘breakout rooms’ aan te zetten ga je naar je Zoomaccount: ‘Settings > Meeting > Breakout Room en selecteer ‘Allow host to split meeting participants into separate, smaller rooms.’ Als je nu een Zoombijeenkomst opent, heb je toegang tot ‘Breakout Rooms’.

Bedenk dat jij de aangewezen ‘host’ moet zijn om  met ‘breakout rooms’ te kunnen werken. De ‘host’ is de eigenaar van de account, tenzij dit aan iemand anders is toegewezen. Hieronder lees je er meer over. Nu is het goed om te weten dat het mogelijk is de rol van ‘host’ over te dragen aan de persoon die de ‘breakout rooms’ tijdens een Zoombijeenkomst beheert.

Bedenk dat mensen die met hun telefoon inbellen, niet op de lijst van mensen komen te staan die worden ingedeeld in  ‘breakout rooms’. Zij kunnen dus niet worden ingedeeld, maar ze kunnen elkaar bellen.

AUTOMATISCH INDELEN IN GROEPEN

Automatisch indelen in groepen is een relatief snelle en gemakkelijke manier voor mensen om een mini of een kleine ontlaadgroep te doen, die willekeurig wordt toegewezen. Om deelnemers willekeurig in te delen in een ‘breakout room’, selecteer je Breakout Rooms > # of Rooms > Automatically > Create Breakout Rooms. Zodra je dit doet, kan je meteen naar ’Open All Rooms’ gaan, en gaat iedereen naar de aan hen toegewezen groep. Je kunt ook kijken naar de groepen waarin mensen zijn ingedeeld en zelf enkele wijzigingen maken, zoals iemand naar een andere groep verhuizen of een nieuwe groep aanmaken. Je kan ook de ‘Options’ functie aanklikken om functies te selecteren zoals het automatisch verplaatsen van alle deelnemers naar hun ruimtes of om afteltijd te geven vóór het sluiten van de breakout rooms. Bedenk dat de ‘host’ zelf niet ingedeeld wordt in een groep, maar dat de ‘host’ zichzelf moet indelen in een van de groepen.

Het werkt het best als de leider van tevoren besluit met wie zij/hij een mini gaat doen, zodat de leider in de ruimte met die die persoon terechtkomt.

HANDMATIG INDELEN IN GROEPEN

Om handmatig deelnemers in te delen in een groep, selecteer je ‘Breakout Rooms > # of Rooms > Manually > Create Breakout Rooms’. Als je dit gedaan hebt, selecteer dan ’Assign’ voor iedere ruimte, en controleer de namen van de mensen die je in iedere ruimte wil zetten. Je kan ook de ‘Options’ functie gebruiken om functies te selecteren als het automatisch verplaatsen van mensen naar hun ruimtes of om afteltijd te geven als je de breakout rooms afsluit.

Bedenk dat het automatisch indelen van mensen in groepen, vooral bij een grote groep, enkele minuten kan duren. Ook kunnen ‘breakout rooms’ niet makkelijk voorafgaand aan een Zoombijeenkomst worden opgezet. Om dit aan te pakken kan het nuttig zijn iemand de taak te geven om de ‘breakout rooms’ te regelen, die niet tegelijkertijd hoeft te leiden. Een andere optie is om een korte 5-minuten pauze in te lassen tijdens een Zoombijeenkomst, en deze tijd dan te benutten voor het organiseren van de ‘breakout rooms’. Zoals hierboven vermeld moet degene die de ‘breakout rooms’ beheert, de toegewezen ‘host’ zijn.  Bedenk dat een ‘co-host’ niet de mogelijkheid heeft om ‘breakout rooms’ te beheren.

TOEWIJZEN VAN HOST EN CO-HOST BEHEER 

Standaard zal de Zoomabonnee (account holder) voor de bijeenkomst die je gebruikt beginnen als ‘host’. Deze persoon kan iemand anders de rol van ‘host’ toekennen. Hier is een artikel van Zoom over hoe je iemand anders ‘host’ kan maken:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362573-Pass-Host-Controls-and-Leave-the-Meeting).

Zodra je iemand anders als nieuwe ‘host’ hebt aangewezen, heeft deze toegang tot alle ‘host’-beheer (controls) en -privileges. Als je leider bent en iemand anders ‘host’- privileges toekent, kan het handig zijn dat die persoon jou ‘co-host’ beheer geeft. In een grote workshop zal de leider iemand anders willen aanwijzen als ‘host’en zelf  ‘co-host’ beheer houden.

Om de ‘co-host controls’ te gebruiken moet je er eerst voor zorgen dat je de ‘co-host’ functie op je abonnement hebt ingeschakeld:

-Log in op de zoom.us website en klik op My Meeting Settings als je account administrator (abonnementhouder??) bent of Meeting Settings als je account member (onbetaald accoint houder??) bent.

-Navigeer naar de Co-host functie op de Meeting- tab en controleer of de instelling is ingeschakeld. Als de instelling uit staat, klik op de Status knop om deze in te schakelen. Als er een verificatie dialoogvenster wordt weergegeven, kies Turn On om de wijziging te verifiëren.

Opmerking: als de optie grijs is, is deze vergrendeld op Group of Account niveau en moet je contact opnemen met je Zoom administrator (houder van het Zoom abonnement)

Zodra deze functie is ingeschakeld, kan je iemand ‘co-host’ maken. Voor instructies zie:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-Adding-a-Co-Host#use) Using Co-host in a Meeting.

SWITCHEN TUSSEN AUTOMATISCH EN HANDMATING INDELEN IN BREAKOUT ROOMS

Als je ‘breakout rooms’ tijdens een Zoom bijeenkomst indeelt en gebruikt, slaat Zoom (alleen voor deze bijeenkomst) de instellingen op en zal de volgende keer, als je mensen in ‘breakout rooms’ indeelt, standaard in dezelfde ‘breakout rooms’ toewijzen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als je wil dat mensen met dezelfde persoon/personen mini’s doen of ontladen gedurende de bijeenkomst. Als je de ruimtes wilt veranderen waaraan mensen worden toegewezen, is dat relatief eenvoudig. Open ‘Breakout Rooms’, selecteer ‘Recreate’, kies dan het aantal ruimtes dat je wilt en of je mensen automatisch of handmatig wil indelen.

OEFENEN WORDT AANBEVOLEN 

We vonden het handig voor de leider, organisator en host van de workshop of klas om een proefbijeenkomst te doen voor de eerste Zoombijeenkomst. Zo konden we oefenen met het wisselen van ‘host’ en ‘co-host’ beheer en met het handmatig indelen en beheren van ‘breakout rooms’. Het hielp enorm om te kunnen zien hoe alle functies in de praktijk werken en om gemakkelijker om te gaan met de verschillende opties.

Het is ook nuttig om te oefenen met het inbellen van de deelnemers. Dit kan door de bijeenksomt 30 minuten eerder te laten beginnen of om een dag voordat voordat de bijeenkomst te doen, in te bellen. Oefenen met inbellen helpt mensen om op Zoom te komen, hun technische problemen op te lossen en te leren hoe ze de basishulpmiddelen van Zoom kunnen gebruiken.

NOG MEER ZOOM TIPS OM DE KLAS/WORKSHOP GOED TE LATEN VERLOPEN

PAUZES/MINI-SESSIES - Tijdens online bijeenkomsten heb je vaak pauzes en mini-sessies nodig; het is vermoeiend om heel lang naar een beeldscherm te kijken. Herinner mensen eraan om te ontladen over restimulaties over een virtuele workshop. Begin de workshop met een mini-sessie over eventuele teleurstellingen of restimulaties over de virtuele omgeving.

GELUID AAN/GELUID UIT- Zorg er aan het begin van de klas voor dat deelnemers weten hoe ze het geluid aan en uit kunnen zetten (‘mute’/’unmute’). Herinner alle deelnemers eraan om zichzelf uit te zetten als ze klaar zijn met praten. Als je als ‘host’ optreedt, is het handig om het ‘Manage Participants’ scherm open te hebben, zodat je kan zien wiens microfoon uit of aan staat. Op deze manier kan de ‘host’ ook de microfoon van mensen aan of uit zetten, of ervoor kiezen om alle deelnemers te dempen als dat nodig is. Zie: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203435537-Mute-All-And-Unmute-All voor meer informatie. Besef dat zowel ‘host’ als ‘co-host’ de mogelijkheid hebben om deelnemers al dan niet te dempen. Als deelnemers een telefoon gebruiken (en geen Zoom app gebruiken) kunnen ze *6 gebruiken om zichzelf al dan niet te dempen (of de gewone dempknop op hun telefoon als die er is).

ORGANISEER VERSCHILLENDE MANIEREN OM TIJDENS DE KLAS CONTACT TE HEBBEN MET DEELNEMERS-

Je kunt de ‘chat’ functie gebruiken om te communiceren tijdens een Zoombijeenkomst De host of de leider kan op elk moment communiceren met de workshopdeelnemers of een individu d.m.v. de ‘chat box’. Het programma kan hier bv opgezet worden, of de vraag voor de mini. Als je uit de Zoom gegooid wordt of als je in een breakout room bent en contact wil hebben met de leider of iemand in een andere ruimte, dan is het zinvol om andere manieren te hebben om elkaar te bereiken. Gebruik hiervoor apps zoals Telegram of Signal als mogelijke opties waar je een groep kan opzetten met alle deelnemers aan een klas of workshop. Op die manier kan je groep of ieder afzonderlijk een bericht sturen. Maar de deelnemers moeten wel allemaal die app hebben of downloaden en leren hoe ze deze kunnen gebruiken.

Als je bij elkaar in de buurt woont, kan je telefoonnummers delen om te bellen of berichten te versturen. Als je een overzicht verstuurt met email-adressen en telefoonnummers, vergeet dan niet deze te versleutelen en het wachtwoord in een aparte mail te versturen.

OPNEMEN- Als je een bijeenkomst opneemt, kan je ervoor kiezen om het op te nemen via je eigen apparaat of via de cloud. Als je opneemt via de cloud, wordt de video opgeslagen op het Zoomabonnement portaal van de degene wiens Zoomabonnement je gebruikt. De Zoomabonnee (account houder) kan dan toegang krijgen tot deze opnames, ze beheren en delen. Meer informatie hierover vind je op:

Managing Cloud Recordings

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205347605-Managing-cloud-recordings#h_9898497b-e736-4980-a749-d55608f10773 

Het kan op Zoom 20-30 minuten duren om een opname van ongeveer 20 minuten te verwerken, dus plan niet om direct toegang te hebben tot de opname. Ook vind je het mogelijk nuttig om je bijeenkomst in delen op te delen (d.w.z de opname starten en stoppen, dus niet pauzeren, gedurende mini’s en pauzes, waardoor iedere opname niet langer duurt dan 20-30 minuten). Korte opnames zijn belangrijk als 1) deelnemers de video’s downloaden als ze een zeer kleine videobandbreedte hebben en/of 2) deelnemers die video’s streamen of downloaden, toegang nodig hebben vlak voor het eind van de klas. Als je veel video’s opneemt en opslaat, kan het zijn dat je je abonnement moet upgraden. Deel de video’s alleen met mensen die hebben deelgenomen aan de workshop of klas. Vergeet niet om de opname uit te zetten voor mini-sessies en dan weer aan als je opnieuw begint.

ONDERTITELEN IN ZOOM- Met Zoom kan je ondertiteling regelen voor deelnemers aan de bijeenkomst, toegewezen door de ‘host’. Al hebben we hier nog niet mee geëxperimenteerd, het kan nuttig zijn voor veel leden van onze gemeenschap. Meer informatie:

Getting Started with Closed Captioning.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207279736-Getting-started-with-closed-captioning

WETEN WANNEER HET JOUW BEURT IS OM TE SPREKEN- Het schiet op als van tevoren besloten is hoe de leider mensen laat weten wanneer het hun beurt is om te spreken of tijd te krijgen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de leider of ‘host’ mensen bij hun naam te noemen. Een ‘host’ of ‘co-host’ die mensen bij hun naam noemt, heeft ook de mogelijkheid om hun microfoon aan te zetten voordat het hun beurt is, waardoor dingen soepeler kunnen verlopen. Bedenk dat de volgorde van deelnemers op het scherm voor iedereen verschilt. Anders gezegd kan je mensen niet zomaar vragen om in volgorde te spreken, omdat die niet hetzelfde is voor iedereen.

TIMEN TIJDENS DE KLAS- Het timen van mini-sessies, een minuut stilte en dergelijke, kan op verschillende manieren gebeuren. Als er iemand is die de tijd bijhoudt, moet deze persoon diens microfoon aan zetten en ‘tijd’ roepen zodat iedereen dit kan horen. Ga er niet vanuit, dat mensen de timer zullen horen als die af gaat. Een andere mogelijkheid is dat de leider of ‘host’ de tijd bijhoudt. Wees duidelijk wie verantwoordelijk is en dat deze het moet aankondigen. Als we in breakout-groepen uiteen gaan, stellen we voor dat die groepen zelf de tijd bijhouden en dat de persoon die ‘host’ is, de totale tijd voor breakoutgroepen bijhoudt. Op deze manier weten mensen wanneer hun groepsruimte moeten afsluiten en iedereen weer terug kan naar de ‘main room’.

TWEEDE ZOOMACCOUNT- Het is goed om een laptop beschikbaar te hebben met een tweede Zoomaccount om bijeenkomsten als steungroepleiders op te zetten. Dit biedt je de mogelijkheid om tijdens deze bijeenkomsten in ‘breakout rooms’ uiteen te gaan, terwijl de overige workshop deelnemers bij elkaar komen via de ‘hoofd’ workshoplink van het ‘hoofd’ account. In een kleine workshop kunnen dit soort bijeenkomsten makkelijk in een ‘breakout room’. Als je meer dan één account gebruikt en mensen verschillende Zoomlinks stuurt, is het extra belangrijk om deelnemers vlak voor de bijeenkomst een herinneringsmail te sturen met de correcte link. Zo verdwalen de mensen niet en raken ze niet in de war over welke link ze moeten gebruiken.

STUUR EEN EMAIL AAN DE DEELNEMERS VOOR AANVANG VAN IEDERE BIJEENKOMST- Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer gemakkelijk toegang heeft tot de Zoomlink, stuur je aan alle deelnemert per email de link naar de bijeenkomst bij aanvang van de workshop, na het eten (als je uitlogt) en aan het begin van iedere dag.

EEN CLOUD MAP—Maak een gedeelde map in de cloud (bijvoorbeeld met Google) met het document met videodowload- en streamingslinks het workshopprogramma, lees- en achtergrondmateriaal, powerpointpresentaties, visuele dia’s van klassen, en dergelijke.

INTERNET BANDBREEDTE- Gebruik de krachtigste internet-bandbreedte die beschikbaar is. Hoe sterker de bandbreedte, des te beter de kwaliteit van video en audio op Zoom.

EXTERNE CAMERA EN MICROFOON- De kwaliteit van beeld en geluid verbetert met een externe microfoon en camera.

SCHERM DELEN—Scherm delen ( ‘screen sharing’) is een belangrijke functie waarmee de presentator diens scherm kan delen. Je kan deze functie gebruiken om het workshop programma te sturen, of de indeling van de steungroepen, en dergelijke. Bij een grote HC-bijeenkomst raden we aan dat je sessies van tevoren indeelt. Als je dat tijdens een Zoombijeenkomst doet, kan dat veel tijd kosten. Als je sessies regelt, kan je sessieopdrachten meedelen via het gedeelde scherm. Dit werkt ook goed bij het vertonen van een Powerpointpresentatie of andere dia’s, beelden, teksten of video’s waarvan je wilt dat alle deelnemers ze kunnen zien terwijl je aan het woord bent. Jouw beeld als spreker is ook steeds zichtbaar in een klein vakje.

TAKEN- Naarmate we meer ervaring opdoen met Zoom voor HC-bijeenkomsten en activiteiten, wordt het nuttig als we een lijst met taken samenstellen die nodig zijn om bijeenkomsten goed te laten verlopen en het werk verdelen om dit te doen, evenals gedachten en goede voorbeelden van wie deze taken moeten doen. Tot nu toe hebben we gebrainstormd over deze mogelijke taken:

1.Technische ondersteuning—om ondersteuning te bieden tijdens de klas aan mensen die problemen hebben hebben de techniek of de verbinding. Zorg ervoor dat mensen in de bijeenkomst de contactgegevens van deze persoon hebben voor het geval ze buiten Zoom een bericht willen sturen of bellen. 25 mensen op ieder technische ondersteuner (verdeel de workshop). Technische ondersteuners moeten bekend zijn met zowel de laptop als smartphoneversies van Zoom, aangezien het aannemelijk is dat sommigen de smartphone-app gebruiken, ook al worden computers/tablets aanbevolen. Voor taalbevrijding kan het nuttig zijn om een technische ondersteuner te hebben voor ieder taal die aan bod komt.

2.Host—om beschikbaar te zijn voor mensen die fouten maken en extra hulp nodig hebben. Zorg altijd dat je in een 3-weg bent en dat je niet als eerste cliënt bent, zodat je beschikbaar bent om bij de eerste beurt te helpen. In kleine klassen of workshops, kan de host dezelfde persoon zijn als de technische ondersteuner of de ‘breakout room’ organisator.

3.Breakout Room organisator – om ‘breakout rooms’ tijdens de klas in te delen en te beheren.

4.Taalbevrijding—om na te denken over hoe het tolken wordt geregeld, het tolkenteam te organiseren en hen van tevoren op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat de timing-mensen de minuut voor de tolk en de minuut stilte na elke 20 minuten bijhouden.

5.Chat Monitor en Berichten App Monitor —om de chatbox in het oog te houden en om een toegewijde, attente persoon te zijn die de leider laat weten wanneer er relevante of belangrijke vragen zijn. Type/plak mini vragen en timing voor mini-sessies in de chat box, zodat wanneer iemand’s internet verbinding vlekkerig is, ze nog steeds toegang kunnen hebben tot de belangrijkste informatie.

6.Ondertiteling Team —om om de beurt te typen als dat nuttig is voor je groep.

7.Opnames—Zorg voor een toegewijde ‘co-host’ met als taak om opnames te maken. De enige taak is om de bijeenkomsten op te nemen met pauzes voor de mini -sessies.

8.Schrijvers—Net als bij een ‘live’ workshop moet iemand als taak hebben om overzichten te schrijven, het best in de vorm van PDF’s, met het workshop programma, steungroepen en dergelijke. De ‘host’  kan deze delen tijdens de workshop zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn.

DEELNEMERS DIE ALLEEN INBELLEN- Het wordt moeilijk voor een deelnemer om een goede workshop/klas ervaring te hebben als deze Zoom gebruikt op een telefoon, vooral zonder de Zoomapp. Moedig mensen aan om een laptop of tenminste een tablet te regelen, en als dat niet kan, de app te downloaden. Als ze via hun telefoon moeten inbellen, stuur dan de andere deelnemers een instructie hoe ze de ‘hide non-video participants’ functie kunnen gebruiken zodat ze de gezichten van de anderen groter kunnen zien. De ’host’ of leider wil waarschijnlijk de deelnemers zonder beeld niet uit beeld hebben, omdat ze willen weten wie met de bijeenkomst meedoet. De ‘host’ kan de telefoonnummers ‘renamen’ met de naam van deze mensen. Het is nuttig voor deelnemers die de telefoon gebruiken als sprekers hun naam zeggen voordat ze gaan praten of sessies doen, zodat ze weten wie aan het woord is. Bellers kunnen *6 gebruiken om hun eigen geluid uit of aan te zetten als hun telefoon die functie verder niet heeft.

PROGRAMMA- Hier is een voorbeeld van een progamma van een succesvolle virtuele weekend workshop:

VRIJDAG:

18.45-20.45 Leidersbijeenkomst

21.00-22.30 Driewegsessies (vooraf ingedeeld)

ZATERDAG 

08.00-09.00 Bijeenkomst steungroepleiders

09.00-11:15  Klas (inclusief praatjes, mini’s, demo’s)

Pauze (‘breakout rooms’ voor steungroepen tijdens de pauze indelen)

11.30-12.30 Steungroepen

12.30-13.00   Lunch (‘breakout rooms’ voor sessies tijdens de lunch indelen)

13.00-14.00  Driewegsessies (vooraf ingedeeld)

19.00-20.30  Onderwerpgroepen 

ZONDAG:

08.00-09.00 Bijeenkomst steungroep leiders

09.00-11.15  Klas 

Pauze (‘host’ regelt ‘breakout rooms’ voor steungroepen)

11.30-12.15  Steungroepen

12.15-12.30 Sluiting

  

Je kunt ook op zoom.us kijken voor meer informatie.

Bedankt dat je dit wilt aangaan.

Liefs, Diane

 

10-03-2020

Met veel dank aan Lisa Tripp, Curt Newton, Chris Selig en Ela Thier voor hun hulp.

 

 

 

 

 


Last modified: 2020-07-01 08:33:43+00