News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Verduidelijking over het inkomen van leiders en organisatoren van Zoom workshops

(A clarification about leaders and organizers fees for Zoom workshops)

 

E-mail van aan de HC e-maillijst Broadcast to leaders d.d.21-10-2020

Tim Jackins

Beste referentiepersonen,

Ik wil opnieuw proberen de kleine wijziging van de richtlijnen te verduidelijken, die we tot de volgende wereldconferentie doorvoeren. We doen dit als onderdeel van het uitwerken van de verschillen tussen ‘live’workshops en Zoom-workshops. 

Het basistarief van de leider blijft gebaseerd op de bestaande Richtlijnen H.11.

De aanpassing gaat over de verdeling van de netto-inkomsten van de workshop. De workshopleider krijgt een deel van de winst, en dat bedrag mag niet hoger zijn dan het basisbedrag.

Het kan helpen dit te begrijpen als je kijkt naar formulier 400A, dat je here kunt vinden. (Sorry, we kunnen geen documenten bij de lijsten voegen.) Dit geldt ook voor lokale en gebiedsworkshops en de bijbehorende formulieren: 100A, 110A, 300A en 310A.

In de sectie “Distribution of Net Income” (Verdeling van het netto-inkomen) van het formulier betekent dit dat het bedrag in de eerste regel onder "Workshop Leader", berekend zoals daar beschreven, niet hoger mag zijn dan het bedrag in de tweede regel, de Leader's Fee. 

Op dezelfde manier kan onder "Workshop Organizer" het bedrag in de eerste regel, berekend zoals daar beschreven, niet hoger zijn dan het bedrag in de tweede regel, de Organizer’s Fee.

Met liefs en waardering,

Tim


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00