News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Opbouwen van eensgezinde en veerkrachtige bewegingen om een eind te maken aan de klimaatcrisis

(Building United, Resilient Movements to End the Climate Emergency)

Handout COP26

Mensen die betrokken zijn bij sociale bewegingen hebben altijd een krachtige vuist gemaakt voor rechtvaardigheid in de wereld. We bouwen bewegingen op die allerlei vormen van onderdrukking aan de orde stellen, zoals klassisme, seksisme, racisme, homofobie en dergelijke. We tonen aan hoe deze vormen van onderdrukking zichtbaar worden via oorlog, vernietiging van land, de ontmenselijking van mensen en genocide. We komen bij elkaar om relaties, bewegingen, organisaties en allianties op te bouwen en te werken aan een rechtvaardige samenleving die goed is voor de aarde en ieder levend wezen.

Onze bewegingen gaan over rechtvaardigheid

Onze bewegingen hebben de loop van de geschiedenis veranderd en de omstandigheden verbeterd voor de mensheid en de wereld waarin we leven. We werken samen om de samenleving om te vormen. We kunnen ons laten inspireren door allerlei bewegingen, waaronder de volgende:

  • Aan het begin van de 20e eeuw vochten vrouwen uit Bangladesh voor vrijheid van de koloniale overheersing, terwijl ze tegelijkertijd de positie van vrouwen verbeterden.
  • In 1973 verenigden de inwoners van Guinee Bissau vijf inheemse stammen om zelfbestuur te bereiken en een eind te maken aan de erfenis van slavernij en koloniale overheersing.
  • In de jaren zeventig van de vorige eeuw hielden de inheemse volken in de Cordillera-regio de bouw tegen van de Chico-dam tijdens de staat van beleg in de Philippijnen.
  • In de jaren negentig van de vorige eeuw voerden de inheemse Zapatistas uit Chiapas in Mexico een strijd voor land, levensonderhoud, zelfbeschikkingsrecht en democratie.
  • De Braziliaanse beweging voor landloze arbeiders Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) zet zich in voor het terugwinnen van land, het beschermen van tradities, het conserveren van zaden voor biologische landbouw en het vechten voor een goed bestaan.

In de Verenigde Staten heeft de strijd voor burgerrechten en rechten voor inheemse stammen, de strijd voor de bevrijding van Afrikaanse Amerikanen, oorspronkelijke bewoners van Amerika, Aziatische Amerikanen, vrouwen, arbeiders en LGBTQ-mensen, en de strijd voor internationale solidariteit, nucleaire ontwapening en voor het einde van de Vietnam-oorlog, de weg gebaand voor nieuwe bewegingen, zoals Black Lives Matter, Standing Rock, Me Too, Occupy Wall Street, No Ban No Wall en Sunrise.

Als we gezamenlijk als een eensgezind front op kunnen trekken, vormen we een sterke kracht. Dan kunnen we de grootste uitdagingen van deze tijd aan, namelijk een einde maken aan de klimaatcrisis en een rechtvaardige en duurzame wereld opbouwen. We kunnen ervoor zorgen dat de aarde en haar bewoners goed gedijen, zowel nu als in de toekomst.

Onderdrukking ondermijnt onze bewegingen

Hoe machtig onze collectieve kracht ook is, toch hebben we nederlagen geleden. We hebben te maken gehad met systemische onderdrukking. Onderdrukking heeft vaak onze eenheid en onze kracht ondermijnd. Er worden enorme hoeveelheden geld uitgegeven om het onderdrukkende systeem in stand te houden door uitbuitende beleidsmaatregelen en praktijken.

Veel van onze problemen zijn geworteld in onderdrukking, en deze onderdrukking is systemisch, interpersoonlijk en verinnerlijkt. Systemische onderdrukking is hoe maatschappelijke instituties bepaalde groepen mensen toestaan om andere groepen te overheersen, inclusief de aarde en alle levende wezens. Interpersoonlijke onderdrukking is hoe systemische onderdrukking zichtbaar wordt in onze relaties, en ons tegen elkaar doet keren in plaats van samen te vechten om het onderdrukkende systeem te veranderen. Verinnerlijkte onderdrukking is hoe systemische onderdrukking opduikt in onszelf en ons hart en onze geest beïnvloedt. We vereenzelvigen ons met kwetsende boodschappen, we voelen ons ontmoedigd en machteloos, we slagen er niet in te vechten voor onze eigen belangen.

Onderdrukking komt in allerlei vormen voor in onze bewegingen, organisaties, relaties en in onszelf. Er bestaat geen beweging die niet negatief is beïnvloed, niet op een

zijspoor is gezet, of vaart heeft verloren vanwege niet opgeloste conflicten ten gevolge van onderdrukking. Vroegere pogingen om de maatschappij om te vormen slaagden er meestal niet in om de effecten van de oude onderdrukkende instituties van zich af schudden. Zelfs als onderdrukkende instituties zijn veranderd, wordt de onderdrukking en uitbuiting van de oude samenleving in nieuwe vormen zichtbaar. We leven in een maatschappij waar we ons nog niet hebben kunnen ontdoen van de gevolgen van onderdrukking. Dat zien we terug in de tekortkomingen van onze organisaties.

De geschiedenis laat zien dat we te maken zullen krijgen met grote externe obstakels, waaronder misinformatie en staatsgeweld, bij onze pogingen om de diepgewortelde machtsstructuren te veranderen. We hebben iedereen nodig als we een eensgezinde, veerkrachtige beweging willen opbouwen. En om iedereen erbij te betrekken moeten we ons ontworstelen aan de greep van de onderdrukking. We kunnen uitzoeken waar we het over eens zijn en ons dan door alle obstakels heen werken die onze eenheid bedreigen. Als we hiermee aan de slag gaan, is het belangrijk dat we het eens zijn over een theorie, een set gereedschappen, een aanpak, en hoe we ons organiseren. Zo kunnen we ons door deze obstakels heen werken om naar elkaar uit te reiken en te herstellen van onderdrukking.

Groepen die tegen onderdrukking in gaan

Ben jij iemand, of ken je iemand, die uit een relatie, organisatie of beweging is opgestapt vanwege 'onoverbrugbare verschillen'? Soms zijn deze verschillen

ideologisch van aard. Maar meestal speelt interpersoonlijke onderdrukking een rol. Soms wordt deze interpersoonlijke onderdrukking ten onrechte aangezien voor een ideologisch verschil. Soms is het conflict geworteld in onderdrukkende structuren, beleidsmaatregelen en praktijken die invloed hebben op onze relaties, organisaties en bewegingen. En vaak binnen dezelfde groepen waarmee we hopen om een eind te maken aan onderdrukking. Dan lijkt het beste antwoord te zijn om op te stappen.

Wat zou er gebeuren als we ondersteuning kregen bij het constateren en het aan de orde stellen van de onderliggende oorzaken van onze onderlinge strijd? Als we ons zouden kunnen herinneren dat het beëindigen van elke vorm van onderdrukking goed is voor iedereen? We beschikken over een theorie en een praktijk die dit mogelijk maakt.

Werken aan herstel is werken aan sociale rechtvaardigheid

We zitten midden in een klimaatcrisis. De mensheid wordt met uitsterven bedreigd. Veel levende wezens zijn al uitgestorven. Om dit een halt toe te roepen moeten we ons verenigen. We moeten op nieuwe manieren samenwerken. Dat houdt in dat we weten hoe onderdrukking werkt, hoe we erdoor gekwetst zijn en hoe we ervan kunnen herstellen. Dit betekent dat we zowel emotioneel werk moeten doen als ook instituties moeten veranderen. Het goede nieuws is dat er effectief en gemakkelijk te leren gereedschap beschikbaar is om dit werk te doen.

Om duurzame en veerkrachtige bewegingen op te bouwen om een einde te maken aan de klimaatcrisis, moeten we besluiten om te herstellen van iedere vorm van onderdrukking. We moeten streven naar eenheid in het besef dat hiervoor op de lange termijn een voortdurend proces nodig is van reflectie, verwerking, herstel en verandering. We moeten besluiten dat werken aan herstel hetzelfde is als werken aan sociale rechtvaardigheid.

 

 

 

Oktober 2020

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00