News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Het activisme van jonge mensen in de klimaatcrisis ondersteunen

(Supporting Young People’s Activism in the Climate Emergency)

Handout COP25

 

Kerngedachten:

 • jonge mensen* zijn een krachtige factor in sociale verandering. De meeste revoluties zijn geleid door jonge mensen.
 • jonge mensen hebben behoefte aan correcte informatie over de realiteit van de klimaatcrisis. Ze hebben onze steun nodig om zich te kunnen herinneren dat ze sterk zijn en actie kunnen ondernemen om de klimaatverandering te stoppen. Jonge mensen hebben het nodig dat wij vertrouwen in ze hebben.
 • Volwassenen moeten jonge mensen, die actie ondernemen, steun bieden. Volwassenen kunnen het meest ondersteunend zijn als ze trots kunnen zijn op het werk dat ze zelf als volwassenen gedaan hebben èn jonge mensen kunnen stimuleren om alles te proberen wat zij willen proberen.

Achter jonge mensen staan in de strijd tegen de klimaatcrisis

Jonge mensen zijn een krachtige factor in sociale verandering. Ze spelen een essentiële rol in de klimaatbeweging. Ze hebben de kracht om verandering voor elkaar te krijgen. Het ondersteunen van jonge mensen om actie te ondernemen behoort tot het belangrijkste wat volwassenen kunnen doen. Jonge mensen staan als groep in de vuurlinie als het om klimaatverandering gaat. Veel jonge mensen over de hele wereld leven nu al met de uitdagingen van de klimaatcrisis en zullen er hun hele leven lang mee om moeten gaan.

Volwassenen kunnen effectieve bondgenoten zijn voor jonge activisten door hen te steunen bij wat ze nodig hebben en waar ze om vragen. Ze kunnen de onderdrukkende uitspraken, die beweren dat jonge mensen niet volledig intelligent of capabel zijn tot ze ‘volwassen’ zijn, weerleggen. Als jongerenonderdrukking niet ter discussie wordt gesteld laat het bij veel jonge mensen het verkeerde idee achter dat ze niet slim of krachtig zijn. Volwassenen kunnen tegen deze onderdrukking opstaan. Ze kunnen jonge mensen aanmoedigen om na te denken en actie te ondernemen. Ze kunnen het leiderschap van jonge mensen serieus nemen.

Het is vooral belangrijk dat volwassenen de ontmoediging en angst, die ze in de loop van de tijd hebben opgestapeld, niet ‘doorgeven’ aan jonge mensen. We willen dat jonge mensen vrij zijn om elke actie uit te proberen die ze kunnen bedenken. Ze hoeven niet te luisteren naar onze zorgen of de ‘verbeteringen’ van hun ideeën.

Volwassenen kunnen jonge mensen het beste ondersteunen als ze echte, persoonlijke relaties met hen aangaan. Dat betekent dat ze dat ze stappen zetten in de richting van jonge mensen van verschillende achtergrond. Het betekent dat ze het onderdrukkende systeem, dat ons verdeeld houdt, moeten aanpakken. Het betekent ook het aanpakken van racisme, klassisme, seksisme en zo meer. Jonge mensen hebben steun nodig als ze heftige informatie horen, als ze een moeilijke tijd doormaken, als ze voor een grote uitdaging staan of als ze het gevoel hebben dat ze het op willen geven.

Communiceren met jonge mensen over klimaatverandering

Jonge mensen zijn volledig intelligent. Ze zijn in staat om complexe ideeën te begrijpen. Het is essentieel dat we direct en eerlijk met ze communiceren. Het zou ook goed zijn om uit te zoeken hoe we over klimaatverandering kunnen praten terwijl we lachen en plezier hebben, twee dingen waar jonge mensen bijzonder goed in zijn.

We moeten met jonge mensen praten over de realiteit van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Het kan eng zijn om dit te doen, maar we kunnen deze belangrijke informatie niet voor hen verbergen. Zij zullen nog vele jaren met de klimaatcrisis moeten leven. Bijna alle jonge mensen begrijpen dat er veel moet veranderen en dat het belangrijk is om actie te ondernemen tegen onrechtvaardigheid. 

Als we tegen een groep praten, vooral als het een groep jongen mensen betreft, is het zinvol om het volgende te doen:

 • Vraag mensen om tweetallen te vormen en om beurten hun gevoelens over het onderwerp te onderzoeken, bijvoorbeeld gevoelens van verdriet, angst en gevoelloosheid
 • Stel veel vragen over wat zij denken
 • Luister echt naar wat ze zeggen
 • Uit je waardering en vraag de leden van de groep om dat ook naar elkaar te doen

Het is belangrijk om te begrijpen dat de klimaatverandering gestopt kan worden. Honderdduizenden mensen over de hele wereld, waaronder veel jonge mensen, ondernemen elke dag actie.

Zorg ervoor dat jonge mensen toegang hebben tot informatie over jongerenactivisme en internationale jongerenbewegingen, de Sunrise beweging, Extinction Rebellion, de jongerenklimaatstakingen en nog veel meer. Laat video's zien van deze jonge mensen die krachtige dingen doen. Deze verhalen inspireren anderen tot actie.

Als volwassenen proberen we soms overal voor te zorgen en alles te regelen. We vertellen jonge mensen vaak wat ze moeten doen. We lezen hen de les, spreken onze twijfels uit en ontmoedigen hen om bepaalde acties te ondernemen. Hoewel dit begrijpelijk is, is dit over het algemeen niet erg zinvol. Er is geen tijd om alles perfect te krijgen en dat is ook niet nodig. We moeten alles uitproberen wat we kunnen bedenken, excuses maken voor fouten en het blijven proberen. Jonge mensen waarderen dat. 

Het verdedigen van jonge mensen tegen kritiek op basis van hun leeftijd

Wanneer jonge mensen stevig durven te gaan staan en zich durven uit te spreken, zullen er volwassenen zijn die hen proberen de mond te snoeren. Onder andere de volgende uitspraken worden vaak gebruikt om wat ze doen onderuit te halen:

 • ‘Volwassenen hebben je al verteld wat je moet zeggen en doen! Doe dat dan ook!’
 • ‘Je hebt de feiten verkeerd, je weet niet hoe het werkt!’
 • 'Je bent onbeleefd en boos, dat is niet de manier om iets te veranderen!’ 

We moeten de gaten krijgen wanneer mensen dat wat jonge mensen doen onderuit halen, of wanneer we dat zelf doen. Greta Thunberg, een jonge Zweedse klimaatactiviste, heeft gezegd: ‘De regels werken niet, dus het is tijd om de regels te veranderen.’ Jonge mensen weten vaak hoe ze regels kunnen doorbreken en hoe ze stevig actie kunnen voeren voor verandering.

We kunnen het volgende doen wanneer een volwassene probeert jonge mensen onderuit te halen of aan te vallen:

 • LUISTER Vraag de jonge mensen hoe ze zich voelen nadat ze actie hebben ondernomen, en luister!
 • SPREEK JE WAARDERING UIT en herinner hen eraan dat ze geweldig werk hebben gedaan.
 • GA HET GESPREK AAN met de volwassenen die de actie bekritiseerden. Vertel ze waarom je de jonge mensen en hun werk steunt. 

We moeten de samenleving radicaal veranderen om de verandering van het klimaat tegen te gaan en daarvoor hebben we iedereen nodig. Al onze vaardigheden en talenten zijn nodig. Volwassenen en jonge mensen kunnen als één front optreden.

Mensen organiseren zich vaak niet totdat de situatie tot wanhoop stemt. En op dit moment is de situatie nijpend. Jonge mensen begrijpen dat. Als er om hen wordt gegeven, ze de juiste informatie krijgen en ze worden gesteund, dan gaan ze dingen ondernemen.

*We bedoelen met ‘jonge mensen’ mensen van 21 jaar en jonger.

Het werk van Sustaining All Life en United to End Racism

Het is mogelijk om de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken en het milieu te herstellen. Daar zijn enkele zeer grote veranderingen in onze economie en ons leven voor nodig. De organisaties Sustaining All Life en United to End Racism denken dat de milieucrisis alleen kan worden opgelost als we eveneens een einde te maken aan racisme, genocide op inheemse volkeren, klassisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking. De impact van milieuvernietiging en klimaatverandering raakt mensen die het doelwit zijn van deze specifieke vormen van onderdrukking het meest. Om de noodzakelijke veranderingen te realiseren is een massale, wereldwijde beweging nodig van mensen van allerlei achtergronden die zowel de effecten van de klimaatverandering als de gevolgen van het racisme bestrijden.

Sustaining All Life en United to End Racism denken dat het volgende ons tegenhoudt bij het opbouwen van een grote en krachtige beweging:

 • voortdurende verdeeldheid (meestal veroorzaakt door onderdrukking, vooral racisme en klassisme) tussen naties en tussen groepen mensen onderling;
 • wijdverspreide gevoelens van ontmoediging en machteloosheid;
 • het ontkennen van de almaar toenemende schade aan het klimaat en de falende aanpak ervan;
 • problemen bij het effectief verduidelijken van het verband tussen de milieucrisis en het falen van ons economische systeem.

Sustaining All Life en United to End Racism zijn bezig om deze en andere kwesties aan te pakken. 

De rol van onderdrukking

De economie en politiek van onze verschillende samenlevingen vereisen groei en winst. Er is weinig aandacht voor mensen, voor andere levensvormen of voor de aarde. Dit leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Vormen van onderdrukking (zoals racisme, klassisme, seksisme en de onderdrukking van jongeren) treffen iedereen en veroorzaken grote onrechtvaardigheid, beperken de toegang tot hulpbronnen en schaden het leven van miljarden mensen. Als we eenmaal met onderdrukking te maken hebben gehad, hebben we de neiging om de pijn die we hebben meegemaakt, ook anderen aan te doen. Veel van de psychische en emotionele schade die mensen is aangedaan, ontstaat door deze doorgegeven pijn. Hoewel mensen hierdoor vaak op een onderdrukkende manier gaan handelen, is onderdrukkend gedrag niet aangeboren. Het ontstaat alleen als iemand emotioneel gekwetst is. Onderdrukkende samenlevingen maken misbruik van deze kwetsbaarheid om economische uitbuiting tot stand te brengen en in stand te houden. 

Het belang van het helen van persoonlijke pijn 

De psychische en emotionele schade die ons wordt berokkend door onderdrukking en andere kwetsende ervaringen, belemmert ons vermogen om helder te denken en zet groepen mensen tegen elkaar op. Dit maakt het moeilijk om na te denken over de klimaatcrisis en er effectief op te reageren. Mensen zouden zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die mensen uitbuit en het milieu schade toebrengt, als ze niet eerst zelf gekwetst waren.

Herstellen van de pijn, die onderdrukking in stand houdt en leidt tot ander schadelijk gedrag, is niet gemakkelijk en kost tijd. Velen van ons willen hier niet aan. We hebben het misschien overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de schade die onderdrukking ons heeft berokkend. Anderen gaan ervan uit dat we er nooit van af zullen komen.

In Sustaining All Life en United to End Racism hebben we geleerd dat we onszelf kunnen bevrijden van deze pijn en barrières voor een effectieve organisatie kunnen slechten. We kunnen genezen van pijnlijke ervaringen als iemand aandachtig naar ons luistert en ons toestaat en aanmoedigt om verdriet, angst en andere pijnlijke emoties los te laten. Dit gebeurt door middel van een natuurlijk genezingsproces: praten, huilen, bibberen, boos zijn en lachen. Als we in een ondersteunend netwerk pijnlijke gevoelens kunnen laten gaan, kunnen we verbonden, hoopvol, attent, vreugdevol en toegewijd blijven. Dit versterkt op zijn beurt ons vermogen om een beweging op te bouwen die als doel heeft om de effecten van klimaatverandering en racisme te stoppen.

Voor meer informatie:

www.sustainingalllife.org

www.unitedtoendracism.org

adres: Sustaining All Life/United to End Racism 719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA

e-mail: sal@rc.org

tel: +1-206-284-0311

 

Sustaining All Life (SAL) is een internationale organisatie die zich ten doel stelt klimaatcrisis op te lossen door een einde te maken aan alle verdeeldheid onder mensen. United to End Racism (UER) is een wereldwijde groep mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die zich inzetten om een eind te maken aan racisme in de wereld en andere groepen ondersteunen bij het bereiken van dit doel. UER en SAL zijn projecten van Herwaarderingscounselen (HC) en maken gebruik van HC-gereedschap. Herwaarderingscounselen is een goed omschreven theorie en praktijk die mensen van alle leeftijden en achtergronden leert om elkaar effectief te helpen bevrijden van de emotionele littekens van onderdrukking en andere pijn. Door om beurten naar elkaar te luisteren en emotionele ontlading aan te moedigen, kunnen mensen oude pijn genezen en zijn ze beter in staat om te denken, zich uit te spreken en anderen te organiseren en te leiden in het opbouwen van een wereld waarin de mens en andere levensvormen worden gewaardeerd en het milieu wordt hersteld en behouden. Herwaarderingscounselen bestaat momenteel in 95 landen.

 

 

 

April 2020

 

 

 

 

 

 


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00