News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Bevrijding van Ouderen

(Elder liberation)

 Jerry Ann Yoder

6 e-mails aan de HC Community Members List van 22-12-2020 tot 25-01-2021, oorspronkelijk geplaatst op de HC Elders List.

Elder Liberation #1: What is true about Elders d.d. 22-12-2020

Elder Liberation #2: Elder Oppression.. d.d. 30-12-2020

Elder Liberation #3: Elder Liberation d.d. 05-01-2021

Elder Liberation #4 d.d. 11-01-2021

Elder Liberation #5 d.d. 19-01-2021

Elder Liberation #6: Uniting, Benefits of RC, Our Time d.d. 25-01-2021

 

Deel 1:

Wie noemen we ouderen?

Wat is waar over ouderen?

Deel 2:

De onderdrukking van ouderen en hoe die wordt aangeleerd, geïnternaliseerd en in stand gehouden

Deel 3:

Bevrijding van ouderen

Deel 4:

De onderdrukking van ouderen op het snijvlak van andere vormen van onderdrukking

Afnemende gezondheid, invaliditeit, sterven en dood

Deel 5:

Hoe te counselen naar ouderenbevrijding, voor ouderen en bondgenoten

Deel 6:

De krachten van verschillende generaties bundelen

Voordelen van HC voor ouderen

Dit is onze tijd

 

“Trots om samen met jullie ouder te worden.”

Jerry Ann Yoder

ILRP voor ouderen

Wabanaki Land, Maine, VS

Ik spreek Engels

 

Bevrijding van ouderen #1

Wie noemen we ouderen?

Ouderen zijn mensen die al vele tientallen jaren leven. De leeftijd waarop iemand als oudere wordt beschouwd varieert al naargelang klasse, cultuur en andere factoren, maar momenteel ligt het begin meestal tussen 50 en 60 jaar.

Wat is waar over ouderen?

Een heel lang leven is een groot geschenk. Alleen onderdrukking kan ons anders doen denken. De mensheid heeft al generaties lang hard gewerkt om mensen in staat te stellen lang te leven. Hoewel veel te veel mensen door ontbering en uitbuiting nog steeds geen oudere kunnen worden, zijn ouderen wereldwijd de snelst groeiende leeftijdsgroep. Wij ouderen zijn het resultaat van een droom waar hard voor gevochten is!

Ouderen zijn creatief, sterk, energiek, liefdevol, intelligent, coöperatief en houden van plezier maken. Wij hebben tientallen jaren gewerkt ten gunste van de mensen die ons lief zijn, van de mensheid als geheel, en van alles wat leeft. Wij zijn toegewijd aan het opbouwen van een wereld waarin al het leven groeit en bloeit. Wij hebben de nodige kennis, een enorme ervaring en een groot perspectief vergaard.

Elke opvatting over ouderen die hiermee in strijd is, is een misvatting.  Zoals voor alle mensen geldt: wanneer ouderen niet hun volledige menselijkheid tonen of ernaar handelen, komt dat omdat ze gekwetst zijn. Met goed counselen kunnen we genezen van die pijn en samen met anderen werken aan de wereld waar we van dromen.

 

Bevrijding van ouderen #2

De onderdrukking van ouderen en hoe die wordt aangeleerd, geïnternaliseerd en in stand gehouden

Er bestaat een groot misverstand over wat het betekent om een oudere te zijn. De pijnpatronen die aan de basis liggen van dit misverstand en de onderdrukking van ouderen zijn diep verankerd in alle menselijke samenlevingen, zelfs in samenlevingen die ouderen vereren. De pijnpatronen over ouder worden zijn waarschijnlijk al vroeg in de geschiedenis van de mensheid ontstaan. Oudere mensen raakten versleten en stierven ten gevolge van barre levensomstandigheden. Deze pijnpatronen zijn van generatie op generatie doorgegeven. Ze worden grotendeels niet opgemerkt omdat ze als natuurlijk worden beschouwd. Het gevolg is dat de meeste mensen niet oud willen zijn. Mensen zijn niet in staat om elke oudere als een individu te zien, of om hoge verwachtingen van ouderen te hebben.

Deze verkeerde informatie en deze pijn hebben gemaakt dat we, toen we jonger waren, ook meegedaan hebben aan de onderdrukking van ouderen. Omdat we verkeerde informatie als waarheid aanvaard hebben en ons op een onderdrukkende manier hebben gedragen tegenover ouderen toen we jonger waren, is het nu voor ons ouderen moeilijk om voor onszelf en andere ouderen op te komen.

 

Bevrijding van ouderen #3

Bevrijding van ouderen

Onze leeftijd is het voorwendsel voor onze onderdrukking, niet de reden ervan. Ouderen zijn even waardevol en essentieel voor de menselijke samenleving als alle andere mensen. Oudere werkenden zorgen, creëren en werken hard. We zijn boer, kunstenaar, verzorger van kinderen en andere familieleden, wetenschapper, leidinggevende, vroedvrouw, leraar, bouwvakker, werker in de gezondheidszorg, fabrieksarbeider en nog veel meer.  Zonder ons zou de maatschappij verloren zijn!

Het kapitalisme is de oorzaak van deze onderdrukking. Het kapitalisme waardeert mensen alleen vanwege hun vermogen om rijkdom te creëren of te behouden voor de bezittende klasse. Het bepaalt dat ouderen vervangbaar zijn als ze niet meer nodig zijn om rijkdom te verwerven of te beheren voor de bezittende klasse of als ze niet voldoende rijkdom hebben om de gewenste consument te zijn.

Het belangrijkste en schadelijkste deel van ouderenonderdrukking is om behandeld worden als overtollig.

Vooral arme ouderen en ouderen uit de arbeidersklasse worden als overtollig beschouwd. Door slecht betaald of onbetaald werk en ontoereikende sociale zekerheid worden veel oudere werknemers gedwongen te werken tot ze niet meer kunnen. Veel oudere werknemers verliezen hun baan en kunnen geen nieuwe vinden door geniepige discriminatie van oudere werknemers. Als gevolg daarvan vervallen veel ouderen tot armoede. 

De recente pandemie heeft nog eens duidelijk gemaakt in welke mate ouderen als vervangbaar worden beschouwd. Veel oudere werkers in de gezondheidszorg zijn gedwongen te blijven werken, ondanks hun grotere kwetsbaarheid om dood te gaan door het virus.  Aan vele ouderen is gezondheidszorg geweigerd omdat hun leven niet als waardevol wordt beschouwd.

De bevrijding van ouderen vereist daarom het beëindigen van het klassisme.

De onderdrukking van ouderen vertelt ons dat ouderen de dood naderen. We worden gezien als oninteressant, onaantrekkelijk, onbuigzaam, conservatief, en niet op de hoogte van de tegenwoordige tijd. We worden genegeerd, afgewezen, zielig gevonden en behandeld als een klein kind. Wij worden beschouwd als een last voor onze familie en voor de samenleving. Onze generatie krijgt de schuld van de huidige wereldproblemen. Als we het ons kunnen veroorloven, wordt er van ons verwacht dat we blij zijn met pensioen te kunnen gaan, om de belangrijke zaken aan jongere mensen over te laten en om vrolijk onze tijd en middelen te besteden aan een beperkt en comfortabel leven. Ouderen worden steeds meer afgezonderd van hun familie en van de gemeenschap, wat leidt tot isolement, kwetsbaarheid voor uitbuiting, wanhopige eenzaamheid en gebrek aan levensreddende hulp.

Deze en andere aspecten van ouderenonderdrukking kwetsen ons, ze scheiden ons van elkaar, ze verwarren en ontmoedigen ons, zodat we niet voor onszelf of voor elkaar kunnen vechten.

De onderdrukking van ouderen wordt sterker naarmate we ouder worden.

Omdat de onderdrukking van ouderen een probleem is van de maatschappij en niet van de ouderen, is voor het beëindigen ervan een wereldwijde beweging voor ouderenbevrijding nodig. Als we onze krachten bundelen over grenzen van klasse, ras, geslacht en religie heen, en bondgenoten hebben, dan hebben we de macht om onze onderdrukking en alle andere vormen van onderdrukking te beëindigen.

 

Bevrijding van ouderen #4

De onderdrukking van ouderen op het snijvlak van andere vormen van onderdrukking

Tegen de tijd dat we een oudere worden, zijn we al diep gekwetst door klassisme, racisme, genocide, seksisme, handicaponderdrukking en vele andere vormen van onderdrukking. Nog een andere onderdrukking erbij kan het moeilijk voor ons maken om door te gaan en hoop voor de toekomst te houden. We moeten kijken naar het snijvlak van ouderenonderdrukking met andere vormen van onderdrukking. 

Hoe is het voor een vrouw van Afrikaanse afkomst om een oudere te worden/zijn? Hoe is het voor een man met een handicap om ouderenonderdrukking aan zijn leven toe te moeten voegen? Welke sterke punten geven onze andere identiteiten ons om te werken aan onze bevrijding als oudere? Wat zijn de unieke worstelingen? Wat hebben we nodig om te ontladen? Hoe kunnen we bondgenoten zijn voor elkaar? 

Afnemende gezondheid, invaliditeit, sterven en dood

Angst voor ziekte, dementie, invaliditeit, sterven en dood komen mee met het ouder worden. Dergelijke angst kunnen bij mensen van alle leeftijden veel aandacht in beslag nemen. Deze angst zal ons ontlading opleveren, waardoor we een beter beeld van de werkelijkheid krijgen, meer veerkracht om moeilijkheden het hoofd te bieden, en meer hoop voor de toekomst.

Het beëindigen van handicap-onderdrukking is de sleutel voor ouderen. We hebben het geluk dat we in HC een sterke bevrijdingsbeweging voor mensen met een handicap hebben met wie we onze krachten kunnen bundelen. Naarmate we ouder worden, krijgen we te maken met nieuwe fysieke uitdagingen. Een handicap daagt ons uit om ons leven op een nieuwe manier te leiden, of het nu gaat om het wennen aan nieuwe beperkingen van ons lichaam, het gebruik van een hulpmiddel, of iemand die ons helpt met de dagelijkse klusjes. Met ontladen en ondersteunende bondgenoten, kunnen ouderen nieuwe en creatieve manieren vinden om door te gaan met een groots, prachtig en trots leven.

Door te ontladen en een sterke band aan te gaan met anderen, kunnen we goed nadenken over onze gezondheid, succesvol reageren op veranderingen in wat we nog kunnen, en indien nodig, ons bedachtzaam voorbereiden op de dood. We kunnen genieten van vandaag en uitkijken naar morgen.

 

Bevrijding van ouderen #5

Hoe te counselen naar ouderenbevrijding, voor ouderen en bondgenoten

Claim met trots dat je zo oud bent als je bent. Wat vind je leuk aan jezelf als oudere? Wat vind je leuk aan andere ouderen? Wat doe je om te proberen ‘jong’ of ‘niet zo oud’ te lijken? Welke prijs betaal je voor die poging om ouderenonderdrukking te ontlopen? Ontlaad erover om dat op te geven en denk dan zo goed mogelijk na over jouw situatie. Werk aan je vroegste herinneringen met betrekking tot ouder worden of ouderen.

Besluit om voor altijd een bruisend leven te leiden. Hoewel dat onrealistisch kan lijken, zal het nemen van die beslissing ontlading mogelijk maken van oude ontmoediging, verdriet en angst. Het zal je leven sterk verbeteren en de tijd van vitale gezondheid verlengen.  Gebruik je sessies om je leven zo in te richten dat je genoeg slaap, voeding, beweging, nabijheid, zinvolle activiteit, ontlading en plezier krijgt.

Breng je lichaam in als thema in je sessies. Onthoud dat je lichaam prachtig is zoals het is. Counsel over je gezondheid en de veranderingen in je lichaam. Ontlaad over berusting en ga er niet van uit dat gezondheidsproblemen blijvend zijn. Hoewel we niet altijd van onze lichamelijke problemen af kunnen komen door te ontladen, kan ontladen ons wel helpen ermee om te gaan en een beter leven te leiden. Dring aan op de beste gezondheidszorg die beschikbaar is. Roep de hulp van anderen in. Ontlaad over vroege herinneringen over ‘nodig hebben’ en ‘hulp’. Ontwikkel een vertrouwensrelatie met ten minste één counseler met wie je al je gezondheidsproblemen kunt delen.

Besluit om altijd het grootse volle leven te leiden dat je zelf kiest.  Merk op hoe belangrijk je nu bent. Stel doelen en onderneem actie in de richting van het leven waar je altijd van gedroomd hebt. Werk aan de eerste keren dat je gedwongen werd genoegen te nemen met minder dan absoluut alles.

Besluit om meer plezier te hebben dan ooit tevoren. Leef nu een leuk leven, ondanks gevoelens. Door tegenspraak en ontlading zal je uiteindelijk meer lol in je leven krijgen.

Ontlaad al je ontmoediging.

Ontlaad grondig over alle sterfgevallen en verliezen in je leven.

Ontlaad en denk na over je financiële situatie. Eventuele problemen zijn niet aan jou te wijten.

Streef naar steeds betere relaties met mensen van alle leeftijden, te beginnen met je eigen leeftijdsgroep.

Daarnaast, voor onze bondgenoten: sluit een wederzijds respectvolle vriendschap met een oudere met de bedoeling om hen te laten praten over wat zij weten, vraag om hun advies, hun inzicht en hulp bij jouw moeilijkheden. Gebruik hen echt als een bron en gids voor je leven en waardeer hen daarvoor. Het is vrij uitzonderlijk en wonderbaarlijk om een echte vriend(in) te hebben die veel ouder is dan jij.

 

Bevrijding van ouderen #6

De krachten van verschillende generaties bundelen

Onderdrukking van ouderen is schadelijk voor mensen van alle leeftijden. Het onderdrukkende systeem zet de ene generatie op tegen de andere. Het veroorzaakt patronen van gebrek aan respect voor elkaar en van elkaar de schuld geven voor onze onderdrukking en voor de problemen van de wereld. De enige winnaar is het onderdrukkende systeem. De huidige niet-ouderen zijn onze meest natuurlijke bondgenoten. Terwijl we erop aandringen dat zij hun onderdrukkende houding veranderen, moeten we hen ook dichtbij ons houden.

Door de onderdrukking wordt opgebouwde ervaring en wijsheid van ouderen niet doorgegeven aan de volgende generatie. Ouderen verliezen, wanneer zij afgezonderd worden van jongeren, de toegang tot nieuwe ideeën, informatie over actuele kwesties en nieuwe perspectieven. Alleen door samen te werken met alle generaties kunnen we de problemen oplossen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt.

Voordelen van HC voor ouderen

Met de HC theorie, goed counselen en ontlading, vinden vele ouderen in HC dat hun intelligentie, flexibiliteit, vitaliteit, vreugde en moed blijven toenemen naarmate ze ouder worden. En hun relaties groeien in aantal, diversiteit en diepte. Een heel lang leven ziet er heel aantrekkelijk uit!

Dit is onze tijd 

We leven in een cruciale tijd in de menselijke geschiedenis. Het kapitalisme brokkelt af. Veel grote problemen zoals de klimaatcrisis, pandemieën, raciale onrechtvaardigheid, gewelddadige conflicten en economische ongelijkheid vragen om onmiddellijke, creatieve oplossingen. Wij ouderen hebben de ervaring en het perspectief om samen met anderen een sterke kracht te vormen in het herstel van de gezondheid van onze planeet en het leiden van alle mensen naar een rationele, vreedzame samenleving.

Er is nu een groep ouderen die het HC-proces goed genoeg hebben gebruikt om meer toegang te hebben tot onze volledige menselijke vermogens dan welke voorgaande generatie dan ook. Wat zullen we doen met de rest van ons leven? Laten we groots en vastberaden leven en met vreugde de wereld verbeteren!

 

 

Februari 2021


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00