News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

De noodzaak tot verandering

(The Need for Change)

E-mail aan de HC-Broadcast e-maillijst d.d. 02-06-2020

Tim Jackins

 

Beste leden van de HC-gemeenschap,

Naarmate onze samenleving verder afbrokkelt, is deze steeds minder in staat om de onderdrukking waarop zij is gebaseerd en de wrede en levensbedreigende uitvoering ervan te verbergen. De maatschappij is ook minder in staat om verzet te onderdrukken. Mogelijk heeft de ontwrichting van ieders leven als gevolg van COVID-19 bijgedragen aan het blootleggen van deze ontwikkelingen. Op veel plaatsen in de wereld vinden grote demonstraties van verontwaardiging en verzet tegen racisme plaats. De meer en meer openlijke uiting van verzet tegen alle vormen van onderdrukking en andere tekortkomingen in onze samenleving moet worden ondersteund als we de samenleving fundamenteel willen veranderen. Deze uitingen van verzet bieden een belangrijk platform om de onrechtvaardigheden en de vormen van onderdrukking die in onze samenlevingen zijn ingebouwd, aan de kaak te blijven stellen. 

De samenleving zet het mechanisme van restimulatie van oude angst en isolement in om ons te verhinderen actief op te treden tegen wat we steeds meer als onrechtvaardig, onderdrukkend en uitbuitend zijn gaan zien. Om de samenleving te kunnen veranderen, moeten grote aantallen van ons in actief verzet komen door het verheffen van onze stem, en op een intelligente en zorgzame manier. Dit moet gebeuren in het belang van iedereen. Hoe meer onder ons de rustgevende effecten van oude pijnpatronen kunnen overwinnen, des te sneller kan er een betere wereld voor iedereen ontstaan.

De onderdrukkende en irrationele aspecten van onze samenleving zullen niet vanzelf stoppen. Er zullen voortdurend pogingen worden ondernomen om ons af te leiden en te restimuleren. Omdat veel mensen al eeuwenlang zwaar gekwetst worden door deze samenleving, reageren sommigen wanhopig, irrationeel en destructief. Dit gebeurt en zal blijven gebeuren op elk moment dat mensen ernstig genoeg gekwetst zijn. Het moet worden gezien als bewijs van de noodzaak van de veranderingen waar wij aan werken, in plaats van dat het wordt gebruikt om te proberen mensen af te leiden en te restimuleren. Er moet geprotesteerd worden, ook al worden deze protesten door sommigen gebruikt als aanleiding voor andere, irrationele acties. Deze demonstraties moeten plaatsvinden voordat de samenleving gaat veranderen. Frederick Douglass gaf, lang voordat ons beeld van de menselijke irrationaliteit zich ontwikkelde, een scherpzinnige analyse van situaties zoals de onze: 

"Degenen die belijden dat ze voor de vrijheid zijn en toch grote onrust afkeuren, zijn mensen die willen oogsten zonder de grond te ploegen; ze willen regen zonder donder en bliksem; ze willen de oceaan zonder het gebrul van het vele water. De strijd kan een morele strijd zijn, of een fysieke strijd, of beide. Maar het moet een strijd zijn. Macht geeft niet toe zonder dat er iets geëist wordt. Dat heeft macht nooit gedaan en zal dat ook nooit doen.”

Daag jezelf alsjeblieft meer uit dan je ooit hebt gedaan. Laten we kijken wat we kunnen bereiken.

Met liefs en waardering,

Tim

 

 

 

Juni 2020

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00