News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Een tijdschrift, het wachten waard!  ‘Side By Side’ nr. 4, deel 1

Tim Jackins

 

E-mail  aan de HC-Broadcastlist d.d. 04-05-21

 

Beste HC-ers,

Het is alweer een paar jaar geleden dat het laatste nummer van ‘Side By Side’ verschenen is. ‘Side By Side’ is het tijdschrift voor LGBTQ HC-ers en hun bondgenoten. Zoals blijkt uit de inhoud van dit sprankelende nieuwe nummer, zijn helderheid en kennis over dit onderwerp toegenomen in de mate waarin erover ontladen is, herwaardering heeft plaats gevonden en de tijden veranderd zijn - zoals dat gebeurt met alle groepen. Het volgende komt uit de inleiding van ‘Side By Side’ nr. 4:

‘Side By Side’ laat de ervaringen en het werk zien van mensen uit vele landen, van verschillende leeftijden en identiteiten. Het is niet langer alleen maar een tijdschrift voor ‘Homo-bevrijding’. We erkennen nu vele identiteiten. Deze identiteiten bieden een thuisbasis voor mensen wier leven vaak beter begrepen kan worden in het licht van een uitgesproken sekse- en/of gender-gebaseerde identiteit.

Omstandigheden en culturen veranderen snel op vele plaatsen in de wereld. Deze veranderingen raken ons allemaal. We worden allemaal uitgenodigd om te ontladen over sekse en identiteit. Sommige van onze opvattingen over wat ‘normaal’ is hebben we misschien lang voor zoete koek aangenomen. Het kan zijn dat die niet meer passen in het beeld dat ontstaat na filtering door verandering en ontlading.

In Herwaarderingscounselen wordt van ons allen verwacht dat we onze veronderstellingen toetsen door het ontladings- en herwaarderingsproces. De onderwerpen sekse en identiteit vormen hierop geen uitzondering.

$5.00 (U.S.) plus porto en verzendkosten

Te bestellen via

www.rationalisland.com http://www.rationalisland.com

 

Met liefs en waardering,

Tim

 

 

 


Last modified: 2021-06-06 21:58:38+00