Översättningar till svenska(Translations into Swedish)

ÖVERSÄTTNINGAR TILLGÄNGLIGA ONLINE (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Denna sida är tänkt att användas av dig som vill läsa parsamtalslitteratur på svenska. Den är också tänkt att fungera som en resurs för dig som vill hjälpa till att översätta eller granska parsamtalstexter. Här kan du se vad som redan är översatt och, om du är erfaren som parsamtalare, vad du skulle kunna hjälpa till med. Här finner du:

Om du märker att titlar saknas eller upptäcker andra fel, maila förslag till tillägg och korrigeringar till soren@mastercoach.se.

Det är tillåtet att utan kostnad trycka eller ladda ned ett exemplar av dessa artiklar för personligt bruk. Om flera kopior ska spridas, oavsett om det är på papper eller elektroniskt, betalas minst US$ 0,50 per kopia till Rational Island Publishers. 

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least fifty cents ($0.50 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.

ÖVERSÄTTNINGAR TILLGÄNGLIGA GENOM 
RATIONAL ISLAND PUBLISHERS (TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS)

Det Mänskliga hos Människan
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 91-7810-654-Ä

Handbok I Omvärderande Parsamtal
(Fundamentals Manual)
Paper: $6  ISBN 91-88804-09-7

Människans Situation
(The Human Situation)
Paper: $7  ISBN 91-88804-0-4

Den uppåtsträvande tendensen
(The Upward Trend)
Paper: $10  ISBN 91-971405-0-3

Hur Man Ger Barn Ett Känslomässigt Förspräng
(How to Give Children an Emotional Head Start) 
by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 0-913937-33-9

Hur Föräldrar Kan Parsamtala Sina Barn
(How Parents Can Counsel Their Children) 
by Tim Jackins
Paper: $4  ISBN 91-971405-62

En introduktion till omvärderande parsamtal
(An Introduction to Co-Counseling)
by Dan Nickerson
Paper: $1  ISBN 91-88804-00-3

Införlivad rasism
(Internalized Racism) by Suzanne Lipsky
Paper: $2  ISBN 91-88804-01-1

Att parsamtala kring tidiga sexuella minnen 
(Counseling on Early Sexual Memories)
by Joan Karp
Paper: $3  ISBN 91-88804-02X

Hur man börjar parsamtala 
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 91-88804-11-9

Vårda Ochbevara Allt Liv
(Sustaining All Life)
Paper: $3 ISBN 978-91-58429-187-9

Du kan beställa dessa på vår webbsida: Rational Island Publishers <http://www.rationalisland.com/> (You may order these from our online store: Rational Island Publishers)


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00