News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Omgaan met COVID-19

Tim Jackins

E-mail aan de HC Broadcast e-maillijst d.d. 20-03-2021

Beste HC-ers,

De situatie omtrent COVID-19 blijft zich ontwikkelen. Het virus verspreidt zich nog steeds verder over de wereld en doodt elke dag vele duizenden mensen en maakt nog veel meer mensen ziek. De gevolgen van het virus variëren sterk over de wereld. Dat wordt beïnvloed door vele factoren, waaronder verschil in rijkdom en politiek leiderschap in de verschillende landen. Vaccins worden nog steeds ontwikkeld, getest en doeltreffend bevonden om mensen tegen COVID-19 te beschermen. Ze worden op grote schaal verspreid en gebruikt. Sommige zijn ontwikkeld met gebruikmaking van nieuwe technologie, en andere op de meer traditionele manier om vaccins te produceren.

Vaccins zijn in het verleden van essentieel belang geweest om bepaalde ziekten, zoals polio en pokken, een halt toe te roepen. Als ik de media hoor en zie en wetenschappelijke informatie lees, lijken alle recente vaccins vrij doeltreffend te zijn in het beschermen van mensen tegen ernstige ziekte en dood. Ze lijken de overlevingskansen van het individu aanzienlijk te verbeteren. Maar zoals bij elke ingreep in het natuurlijk functioneren van ons lichaam, moeten ze zorgvuldig overwogen en onderzocht worden, met dien verstande dat ze effecten kunnen hebben die verder gaan

dan het helpen van ons lichaam om weerstand te bieden tegen het virus. Uit bepaalde gegevens is gebleken dat sommige vaccins een zeer gering aantal nadelige bijwerkingen hebben.

Veel vaccins worden geproduceerd door grote bedrijven die er enorme winst mee maken. Misbruik maken van andermans ongeluk is een onderdeel van ons economisch systeem en iets waar we allemaal voor op onze hoede zijn. Winstbejag kan deze bedrijven minder openhartig maken over hun producten.

We hebben te maken met een echte pandemie in een situatie met veel complicerende factoren en irrationele aspecten. We moeten de best mogelijke beslissingen nemen in deze onvolmaakte situatie, en we zullen oude pijnpatronen tegenkomen die dit tot een uitdaging zullen maken.

Mensen denken het helderst wanneer zij de kans krijgen te ontladen over de manier waarop zij slecht behandeld zijn en verkeerd voorgelicht, en wanneer zij toegang hebben tot echte informatie. Wij hebben de middelen om de sessies en de ontlading te krijgen die we nodig hebben om helder te kunnen denken. Op die manier kunnen wij gebruik maken van echte informatie, en niet alleen maar van meningen, om te beslissen hoe wij het beste met de huidige omstandigheden om kunnen gaan. We hoeven niet automatisch te doen wat we misschien eerder deden: onnadenkend doen wat ons gezegd wordt of onbezonnen weigeren te doen wat ons gezegd wordt, vanwege onze niet-ontladen pijnpatronen.

Door mensen te counselen die COVID hebben opgelopen en mensen te counselen die anderen aan deze ziekte  hebben verloren, twijfel ik er niet aan dat dit een echte pandemie is. Door de irrationaliteit van onze samenleving en de pijnpatronen die wij als individuen meedragen, ziet het ernaar uit dat we miljoenen mensen aan deze ziekte zullen verliezen. We kunnen allemaal de weg kiezen waarvan we denken dat die de beste mogelijkheden biedt voor een goede toekomst voor onszelf, de mensen om ons heen, en onze soort. Wat ieder van ons kiest heeft een effect op anderen, in deze situatie een zeer groot effect. Maak bij je beslissingen alsjeblieft gebruik van dat wat we allemaal met zoveel inspanning hebben ontwikkeld.

Uit de informatie die ik verzameld heb is mij duidelijk geworden dat er geen andere algemeen beschikbare maatregelen bestaan om de pandemie te stoppen dan de zo snel mogelijke vaccinatie van een groot percentage van ons allen. Alle andere op grote schaal beschikbare behandelingen en maatregelen -mondkapjes, desinfecteren, afstand bewaren- kunnen de verspreiding van het virus vertragen. Maar onder de huidige omstandigheden van hoge concentraties mensen en grote aantallen mensen die grote afstanden afleggen, zullen deze maatregelen het virus niet stoppen of uitroeien. Ik heb me dus laten vaccineren zodra dat kon, en ik ben nu drie weken verder na de tweede injectie en heb beide keren heel weinig bijeffect gevoeld.

Met liefs en waardering,

Tim 

 


Last modified: 2021-04-01 13:35:55+00