News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Een uitdagende en spannende tijd

(A challenging and exciting time)

Diane Balser

Internationale referentiepersoon voor de bevrijding van vrouwen

Jamaica Plain, Massachusetts, VS

 

Ik ben naar de meeste, zo niet alle, HC-wereldconferenties geweest. De laatste, in augustus 2017, was een van de meest fascinerende. 

Het niveau van leiderschap en intelligentie op de wereldconferenties is inspirerend, met name wanneer we onze aandacht richten op een controversieel onderwerp, zoals we dat op de laatste conferentie hebben gedaan.

We hebben in het verleden controversiële discussies gehad, en meestal gingen die over de vereisten voor HC-leraren. HC-leraren zijn van essentieel belang voor onze organisatie. Zij zijn de eerste belangrijke overbrengers van de HC-theorie en -praktijk op basisniveau. Als HC wil groeien en een gezonde, principiële organisatie wil zijn, waar we voor staan en wat we van belang vinden, dan is het onderwijzen van HC de plek waar het ‘rubber de weg ontmoet’ (waar onze theorie in de praktijk wordt getest).

Een van de vereisten voor HC-leraren is om ‘tegen pijnpatronen in te gaan’, en onze Richtlijnen geven een opsomming van veel pijnpatronen waar we tegenin moeten gaan. Sommige daarvan zijn heftig bediscussieerd toen ze voor het eerst werden voorgesteld, en andere niet.

Ik kan me niet herinneren dat er ooit gediscussieerd is over de meer algemene vormen van onderdrukking: racisme, seksisme, klassisme, enzovoort. Alleen specifieke, concrete gedragingen zoals het gebruik van alcohol en psychiatrische medicijnen waren omstreden. We vragen nu aan HC-leraren om het gebruik van deze middelen niet te verdedigen en er over te ontladen om ervan af te komen.

Ik herinner me het debat over het gebruik van psychiatrische medicijnen nog goed. Waarom zouden we daar een richtlijn over moeten opstellen? Omdat psychofarmaca op verscheidene manieren schadelijk zijn en ontlading en herwaardering in de weg staan. Het gebruik ervan wordt ook steeds meer gepropageerd in de wijde wereld, voornamelijk omdat ze winst opleveren voor de farmaceutische bedrijven. Ze zijn een belangrijk onderwerp voor alle counselers, en voor mensen die een basisklas willen volgen. Met dank aan Janet Foner (de Internationale referentiepersoon voor GGZ-bevrijding) en vele anderen die zo velen van ons hebben geholpen om te herstellen van de effecten van deze medicijnen (of we ze nu gebruikt hebben of niet).

Vier jaar geleden werd het niet verdedigen en niet gebruiken van pornografie onderdeel van de Richtlijnen, en dit jaar hebben we het niet verdedigen en niet gebruiken van prostitutie toegevoegd. Waarom? Pornografie en prostitutie zijn twee van de grootste verslavingen en wereldwijde verdienmodellen geworden. De kern ervan is seksuele uitbuiting, voornamelijk maar niet uitsluitend, van vrouwen door mannen. Ze maken ook deel uit van homo- onderdrukking, racisme, onderdrukking van jongeren en klassisme. Het gebruik van porno en prostitutie vervormt en verminkt onze menselijkheid. Het tast ons vermogen om HC te doen aan, om verbonden te blijven met mensen, na te denken en principieel te zijn.

Pornografie en prostitutie vormen de kern van een van de belangrijkste, en tot voor kort minst erkende, crises van onze tijd. Je hoeft alleen maar de kranten te lezen, in ieder geval in de Verenigde Staten, om te zien hoe de verdorvenheid en de afbrokkeling van onze huidige samenleving zich manifesteert in de alomtegenwoordigheid van seksuele uitbuiting, van vrouwen zowel als van andere groepen. Het idee dat mannen het recht hebben om via seksisme te domineren, vooral als het om seks gaat, vormt de kern van de onderdrukkende samenleving. En seksuele uitbuiting is sterk verbonden aan oorlog en het leger. Verkrachting is altijd een onlosmakelijk onderdeel geweest van oorlog, kolonialisme en imperialisme.

Hoewel er nog veel over gezegd kan worden, moeten we op dit moment vooral ontladen over seksuele uitbuiting, een van onze grootste worstelingen, voor zowel de onderdrukten als de uitvoerders van de onderdrukking.

Dit is een uitdagende en spannende tijd. Deze tijd voelt beangstigend en zwaar, omdat de toekomst van de wereld en de mens op het spel staan, maar het is ook een tijd die veel kansen biedt.

Present Time 190, Januari 2018

 

 

 

April 2020


Last modified: 2020-07-17 20:50:52+00