News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Jonge mensen en de klimaatcrisis

(Young People and the Climate Emergency)

Handout COP 25 

 

Jonge mensen zijn een revolutionaire kracht en hebben in veel belangrijke sociale bewegingen een voortrekkersrol gespeeld. Jonge mensen spelen vandaag de dag ook een essentiële rol in de klimaatbeweging. Het beëindigen van jongerenonderdrukking is cruciaal voor het creëren van de massale, brede beweging die we nodig hebben om de achteruitgang van het milieu een halt toe te roepen en een einde te maken aan de klimaatcrisis.

De onderdrukking van jongeren en jongvolwassenen weerhoudt volwassenen ervan om het leiderschap van jonge mensen serieus te nemen. Als daar niets aan gedaan wordt blijven veel jonge mensen zitten met het verkeerde idee dat ze niet slim of machtig zijn. Je ziet de onderdrukking in veel schoolsystemen, waar jonge mensen de hele tijd wordt verteld wat ze moeten doen en waar ze weinig ruimte krijgen om leiding te nemen of hun eigen belangen te verkennen.

Tegen de onderdrukking in hebben jongeren en jongvolwassenen veel milieubewegingen en bewegingen voor sociale rechtvaardigheid geleid. Veel ouderen hebben een hoop gevoelens van ontmoediging over de enorme en ingrijpende veranderingen die nodig zijn om de vernietiging van het milieu te beperken. Jonge mensen hebben daarentegen minder tijd gehad om gevoelens van ontmoediging op te stapelen. Ze kunnen zich vaak de aangeboren verbondenheid van de mens met de natuur en met andere mensen herinneren. Je kunt dat zien bij jonge kinderen: ze zijn nieuwsgierig naar de natuur en naar andere mensen en ze willen actie ondernemen als ze iets zien wat niet klopt.

Elk mens op de wereld is een jongere of was ooit een jongere. Dit betekent dat we allemaal de effecten van jongerenonderdrukking hebben gevoeld. We kunnen genezen van die pijn, onze ideeën serieus nemen en elke moedeloosheid of hopeloosheid over de klimaatcrisis achter ons laten. Het is misschien moeilijk om dit te doen, want toen we het als jonge mensen probeerden werden we geplaagd of genegeerd door de volwassenen om ons heen. Maar door onze verhalen met elkaar te delen, pijnlijke emoties te laten gaan en samen actie te ondernemen, kunnen we herstellen van de pijn.

Volwassenen die de strijd tegen de milieuvernietiging en de klimaatcrisis hebben opgegeven, zien jonge mensen vaak als ‘de laatste hoop’. Tegelijkertijd worden jongeren en jongvolwassenen niet als volledig intelligent en capabel beschouwd en daarom niet volledig ondersteund in hun leiderschap op klimaatgebied. Volwassenen moeten het leiderschap van jongeren en jongvolwassenen volledig ondersteunen en tegelijkertijd hun eigen initiatieven nemen met betrekking tot het milieu.

We moeten allemaal genezen van de gevolgen van jongerenonderdrukking om een gezamenlijke beweging te kunnen creëren die een einde maakt aan de klimaatcrisis en die het milieu herstelt. Dit is geen gemakkelijk werk en het kost tijd. Velen van ons hebben een afkeer van emotioneel werk. We denken misschien dat we er geen tijd voor hebben. We hebben misschien het gevoel dat we alleen in staat zijn geweest om te slagen in het leven door niemand te laten zien hoezeer we gekwetst zijn. We kunnen ons schamen of opgelaten voelen door onze gevoelens. We hebben het misschien overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de kwetsuren die we met ons meedragen en door aan te nemen dat we er nooit van af zullen komen. We kunnen het gevoel hebben dat het ondraaglijk zou zijn om naar die gevoelens te kijken en ze weer te voelen. Dit komt wellicht omdat we geen kans hebben gehad om ons verhaal te vertellen of omdat we niet goed zijn behandeld toen we het probeerden te vertellen.

In Sustaining All Life hebben we geleerd dat het mogelijk is om de psychische en emotionele schade van onderdrukking te genezen, en we bieden een manier om dit te doen. Door het loslaten van pijnlijke gevoelens over de onderdrukking van jonge mensen in een ondersteunend netwerk, kunnen we steeds meer verbondenheid, hoop, aandacht, vreugde en toewijding ervaren. Het helen van de gevolgen van de jongeren- en jongvolwassenenonderdrukking en het ondersteunen van hun initiatieven en leiderschap zijn essentiële stappen om een sterke milieubeweging op te bouwen.

Het werk van Sustaining All Life en United to End Racism

Het is mogelijk om de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken en het milieu te herstellen. Daar zijn enkele zeer grote veranderingen in onze economie en ons leven voor nodig. De organisaties Sustaining All Life en United to End Racism denken dat de milieucrisis alleen kan worden opgelost als we eveneens een einde te maken aan racisme, genocide op inheemse volkeren, klassisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking. De impact van milieuvernietiging en klimaatverandering raakt mensen die het doelwit zijn van deze specifieke vormen van onderdrukking het meest. Om de noodzakelijke veranderingen te realiseren is een massale, wereldwijde beweging nodig van mensen van allerlei achtergronden die zowel de effecten van de klimaatverandering als de gevolgen van het racisme bestrijden.

Sustaining All Life en United to End Racism denken dat het volgende ons tegenhoudt bij het opbouwen van een grote en krachtige beweging:

  • voortdurende verdeeldheid (meestal veroorzaakt door onderdrukking, vooral racisme en klassisme) tussen naties en tussen groepen mensen onderling;
  • wijdverspreide gevoelens van ontmoediging en machteloosheid;
  • het ontkennen van de almaar toenemende schade aan het klimaat en de falende aanpak ervan;
  • problemen bij het effectief verduidelijken van het verband tussen de milieucrisis en het falen van ons economische systeem.

Sustaining All Life en United to End Racism zijn bezig om deze en andere kwesties aan te pakken.

De rol van onderdrukking

De economie en politiek van onze verschillende samenlevingen vereisen groei en winst. Er is weinig aandacht voor mensen, voor andere levensvormen of voor de aarde. Dit leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Vormen van onderdrukking (zoals racisme, klassisme, seksisme en de onderdrukking van jongeren) treffen iedereen en veroorzaken grote onrechtvaardigheid, beperken de toegang tot hulpbronnen en schaden het leven van miljarden mensen. Als we eenmaal met onderdrukking te maken hebben gehad, hebben we de neiging om de pijn die we hebben meegemaakt, ook anderen aan te doen. Veel van de psychische en emotionele schade die mensen is aangedaan, ontstaat door deze doorgegeven pijn. Hoewel mensen hierdoor vaak op een onderdrukkende manier gaan handelen, is onderdrukkend gedrag niet aangeboren. Het ontstaat alleen als iemand emotioneel gekwetst is. Onderdrukkende samenlevingen maken misbruik van deze kwetsbaarheid om economische uitbuiting tot stand te brengen en in stand te houden.

Het belang van het helen van persoonlijke pijn

De psychische en emotionele schade die ons wordt berokkend door onderdrukking en andere kwetsende ervaringen, belemmert ons vermogen om helder te denken en zet groepen mensen tegen elkaar op. Dit maakt het moeilijk om na te denken over de klimaatcrisis en er effectief op te reageren. Mensen zouden zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die mensen uitbuit en het milieu schade toebrengt, als ze niet eerst zelf gekwetst waren.

Herstellen van de pijn, die onderdrukking in stand houdt en leidt tot ander schadelijk gedrag, is niet gemakkelijk en kost tijd. Velen van ons willen hier niet aan. We hebben het misschien overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de schade die onderdrukking ons heeft berokkend. Anderen gaan ervan uit dat we er nooit van af zullen komen.

In Sustaining All Life en United to End Racism hebben we geleerd dat we onszelf kunnen bevrijden van deze pijn en barrières voor een effectieve organisatie kunnen slechten. We kunnen genezen van pijnlijke ervaringen als iemand aandachtig naar ons luistert en ons toestaat en aanmoedigt om verdriet, angst en andere pijnlijke emoties los te laten. Dit gebeurt door middel van een natuurlijk genezingsproces: praten, huilen, bibberen, boos zijn en lachen. Als we in een ondersteunend netwerk pijnlijke gevoelens kunnen laten gaan, kunnen we verbonden, hoopvol, attent, vreugdevol en toegewijd blijven. Dit versterkt op zijn beurt ons vermogen om een beweging op te bouwen die als doel heeft om de effecten van klimaatverandering en racisme te stoppen.

 

Voor meer informatie:

www.sustainingalllife.org

www.unitedtoendracism.org

adres: Sustaining All Life/United to End Racism 719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA

e-mail: sal@rc.org

tel: +1-206-284-0311

 

Sustaining All Life (SAL) is een internationale organisatie die zich ten doel stelt klimaatcrisis op te lossen door een einde te maken aan alle verdeeldheid onder mensen. United to End Racism (UER) is een wereldwijde groep mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die zich inzetten om een eind te maken aan racisme in de wereld en andere groepen ondersteunen bij het bereiken van dit doel. UER en SAL zijn projecten van Herwaarderingscounselen (HC) en maken gebruik van HC-gereedschap. Herwaarderingscounselen is een goed omschreven theorie en praktijk die mensen van alle leeftijden en achtergronden leert om elkaar effectief te helpen bevrijden van de emotionele littekens van onderdrukking en andere pijn. Door om beurten naar elkaar te luisteren en emotionele ontlading aan te moedigen, kunnen mensen oude pijn genezen en zijn ze beter in staat om te denken, zich uit te spreken en anderen te organiseren en te leiden in het opbouwen van een wereld waarin de mens en andere levensvormen worden gewaardeerd en het milieu wordt hersteld en behouden. Herwaarderingscounselen bestaat momenteel in 95 landen.

 

 

 

April 2020

 

 

 


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00