News flash

🌏 Sustaining All Life 🌍 
Poster Fundraiser


🪻  Webinars  🪻


Creating the Conditions
to Cause a Big Change

Tim Jackins
June 18

 

 Verandering in de financiën voor Zoom-workshops

(Change in finances for Zoom workshops)

E-mail aan alle HC e-maillijsten d.d.12-03-2020

Tim Jackins 

 

Beste HC-er,

In deze buitengewone omstandigheden die ontstaan zijn door de verspreiding van het coronavirus (COVID 19) hebben we een nieuw beleid nodig voor het organiseren en houden van workshops via Zoom of andere online-workshops, die waarschijnlijk voor een tijdje de meest voorkomende vorm van workshops zullen zijn. Terwijl we hier meer ervaring mee opdoen, en misschien tot de volgende wereldconferentie in 2021, zullen we ons bij het organiseren en houden van Zoom-workshops laten leiden door onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen zijn nodig om zowel de situatie rond deze workshops te verduidelijken als om het genereren van inkomsten voor het Community Service Fund voort te zetten. Dit fonds voorziet in internationale subsidies voor individuen uit gemeenschappen over de hele wereld, voor workshops in gemeenschappen in ontwikkeling en biedt ondersteuning voor de communicatie- en coördinatieactiviteiten vanuit Seattle.

  1. De betaling van de workshopleiders zal blijven zoals gespecificeerd in onze huidige Richtlijnen.
  1. De betaling van de organisatoren zal blijven zoals gespecificeerd in de huidige Richtlijnen.
  1. Het deel van de workshopinkomsten dat aan het Community Service Fund wordt toegewezen zal 30% zijn (in plaats van de 10% die momenteel in Richtlijn H.4 en H.5 is gespecificeerd).
  1. Eventuele extra inkomsten (netto-inkomsten) worden verdeeld over het Community Service Fund en het Rational Island Publishers Publication Fund.

Dit zijn alleen wijzigingen van richtlijnen H.4 en H.5 van de HC-gemeenschapsrichtlijnen van 2017 voor Zoom of andere online-workshops. (We zullen binnenkort gewijzigde workshop-formulieren voor het financiële verslag publiceren).

Met liefs en waardering,

Tim

 

 

 


Last modified: 2023-03-23 18:40:08+00