News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

 Een nieuw initiatief voor het beëindigen van klassisme

(A New Initiative on Ending Classism)

 

Dan Nickerson,

Internationaal referentiepersoon voor de bevrijding van de arbeidersklasse, Freeport, Maine, VS

 

Op de HC e-maillijsten erkennen steeds meer mensen dat het kapitalisme, de huidige versie van de onderdrukkende klassenmaatschappij, een beperkende factor is in sociale verandering. Counselers leiden ook steeds meer klassen en workshops over ‘het beëindigen van klassisme’ en ontladen de pijn die we hebben geïnternaliseerd door onze ervaringen in de huidige kapitalistische klasse-samenlevingen.

Ik doe een voorstel voor een nieuw initiatief voor de HC-gemeenschap voor wat we vaak ‘het beëindigen van klassisme’ noemen. Centraal staat daarin de steun voor de arbeidersklassebevrijding in de gemeenschap.

Ik stel voor dat de HC-gemeenschap het initiatief neemt om de arbeidersklasse te bereiken met de inzichten en de praktijk van HC, en dat dit de centrale focus wordt van ons ‘einde klassisme’ werk. (Voor deze discussie definieer ik ‘de arbeidersklasse’ als ‘mensen die zich bezighouden met de directe productie van goederen of diensten.’)

Waarom zou dit een strategische zet zijn voor de HC- gemeenschap?

Als eerste, zou het bij voorrang inzetten van al onze middelen voor de bevrijding van de arbeidersklasse ons dwingen om ons klassisme te ontladen, ongeacht in welke subsector van de klassenmaatschappij we zijn ingedeeld.

Ten tweede hebben wij, de mensen uit de arbeidersklasse, veel individuele, gezamenlijke en strategische troeven in handen, die ons in een bijzonder sterke positie plaatsen in de samenleving. Dat is een feit dat de onderdrukkende maatschappij met alle macht probeert te verdoezelen. De arbeidersklasse leeft in een meer direct contact met de realiteit van het economische systeem dan de middenklasse of de bezittende klasse. Ik zeg vaak, van wat ik heb ervaren als fabrieksarbeider, dat “wanneer het kapitalisme de hik heeft, dan voelen wij dat”. Wanneer de aandelen op de beurzen dalen, dan ervaren wij de ontslagen zodat we geen werk meer hebben, of als we in dienst blijven worden onze lonen en uitkeringen verlaagd. De onderdrukking is snel en hard.

Wij, de werkende klasse, zien duidelijk het niet-functioneren van de huidige samenleving. We zien dat de kwaliteit van ons werk eronder lijdt als de productie steeds meer wordt georganiseerd rond winst in plaats van rond functionaliteit. We zien dat er irrationele beslissingen worden genomen uit naam van de winst. We zien onze levensomstandigheden verslechteren naarmate de welvaart steeds meer geconcentreerd wordt in de handen van een klein aantal mensen. Vergeleken met de middenklasse en de bezittende klasse, hebben we directer te maken met de economische schade en de milieuschade van ongereguleerde groei en consumptie. Als gevolg van dit alles is het moeilijker ons te overtuigen een beleid te steunen dat onwerkbaar is of dat geen waarde toevoegt aan de samenleving.

Daarbij komt een strategisch voordeel voor de arbeidersklasse: door de manier waarop ons werk is georganiseerd zijn we sterk met elkaar verbonden. Het maakt het makkelijker voor ons om samen na te denken en samen snel te handelen.

Deze sterke punten, die bij het systeem en bij de aard van onze onderdrukking horen (dit is één van de ‘interne tegenstellingen van het kapitalisme‘), geven de arbeidersklasse een macht die andere sectoren van de klassenmaatschappij niet bezitten.

Alle vormen van onderdrukking zijn geworteld in de onderdrukking op grond van klasse (klassisme). Om als HC-gemeenschap een eind te maken aan alle onderdrukking, is het logisch dat we prioriteit geven aan het doorgeven van de inzichten en de praktijk van HC aan de arbeidersklasse.

Hoe kunnen we dit initiatief uitvoeren? Het is moeilijk voor mij om mensen te vragen om harder te werken. We werken allemaal al hard. Er zijn echter dingen die we kunnen doen, dingen die niet meteen meer werk zullen opleveren.

We kunnen eerst gewoon opmerken dat de arbeidersklasse bestaat. Wij, als leden van de HC- gemeenschap, leraren en leiders, kunnen opmerken welke mensen in onze HC-gemeenschap een arbeidersklasseleven leiden. We kunnen ze speciale ondersteuning geven om hun gebruik van HC, en hun lesgeven te verbeteren. Wij kunnen ervoor zorgen dat ze uitgenodigd worden voor workshops en klassen en erkend worden als van groot belang in elke beweging tegen onderdrukking. We kunnen ze extra tijd geven om te spreken, als ze dat nodig hebben om hun angst, schaamte of vernedering te overwinnen. Als het nodig is kunnen we de vertrouwde structuren en praktijken veranderen van onze HC-gemeenschap om ze aan te passen aan de leefomstandigheden van de arbeidersklassemensen. (De recent toegevoegde tekst A4 in De Richtlijnen van 2013 ondersteunt deze flexibiliteit). We kunnen arbeidersklassemensen zo snel mogelijk richting leiderschap brengen. We kunnen de manier waarop ze nu al leiden in hun leven opmerken en waarderen, ook al voldoet de manier waarop ze leiden niet aan de modellen van leiderschap die de onderdrukkende samenleving herkent of waardeert.

De economische, sociale en ecologische structuur van de planeet verslechtert zo snel dat het nodig is dat we zo efficiënt en snel mogelijk handelen. Ik ben gevraagd door een groep van arbeidersklasseleiders en andere HC-leiders om dit initiatief voor te stellen, het te organiseren en te leiden. Omdat veel regionale HC- agenda’s vol zitten, is het onwaarschijnlijk dat ik binnen een jaar weekend-workshops over dit initiatief kan gaan leiden. Daarom stellen wij voor dat ik HC-gemeenschappen bezoek om workshops van een hele dag te leiden voor arbeiders, avonden voor arbeidersklasseleiders, en bijeenkomsten voor de algemene HC-gemeenschap. Ik zal samenwerken met lokale gemeenschappen om eventuele financiële beperkingen op te lossen.

Ik stel ook voor dat het werk over het ontladen van klasse-onderdrukking, ‘het beëindigen van klassisme,’ en ‘het beëindigen van het kapitalisme’ wordt gecoördineerd en uitgevoerd op een georganiseerde manier en in overleg met alle niveaus van het arbeidersklasseleiderschap in HC, waaronder ik. Daar waar er geen HC-arbeidersklasse-‘leiders’ zijn stel ik voor dat arbeidersklassemensen die er in die gemeenschap wel zijn, bij elkaar geroepen en geraadpleegd worden over hoe verder te gaan met het werk over klasse.

Ik geloof dat we zo ver zijn dat, als we het leiderschap van de arbeidersklasse niet ondersteunen op alle punten, we onze effectiviteit op alle gebieden flink verzwakken.

Ik ben er klaar voor om dit werk op me te nemen op een nieuwe manier. Ik heb de volledige steun van Tim en Diane[1] en een kern van andere HC-arbeidersklasseleiders en leiders over klasse.

Ik sta te popelen om je te helpen de sterke punten van de arbeidersklasse achter al het goede werk te krijgen dat je doet.

 

Present Time 176,  juli 2014

 

 

Juni 2020

 


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00