News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Juist nu werken aan eendracht: voor mensen opkomen en alle onderdrukking tegengaan

(Building Unity Now: Standing for Humans and Opposing All Oppressions)

Wij zijn drie Internationale bevrijdingsreferentiepersonen, die onze toewijding willen benadrukken aan de volgende thema’s: bevrijding van alle opgedane pijn, kansen voor iedereen en gemeenschappen die gekenmerkt worden door rechtvaardigheid.

We zijn samengekomen om onze toewijding aan het thema ‘Eendracht’ uit te drukken en om een publiek standpunt in te nemen (en iedereen aan te moedigen dit ook te doen) tegen alle krachten die proberen ons te manipuleren en onderlinge verdeeldheid te zaaien.

 

Een historisch moment

We willen de betekenis, en het gevaar, erkennen van dit historische moment. In het verleden zijn uit soortgelijke momenten groot toegebracht leed en menselijk lijden voortgekomen, omdat mensen niet in staat waren zich te richten op eendracht en bevrijding.

Als RC’ers hebben we de mogelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen in deze cruciale tijd: we kunnen helpen om de menselijke geschiedenis te vormen en te herdefiniëren.

Het monopoliekapitalisme, dat zich in zijn nadagen bevindt, is ineen aan het storten en ten einde raad. Steeds meer hulpbronnen in de wereld komen in de handen van een paar mensen terecht, terwijl de arbeidersklasse wordt afgeleid en onderling verdeeld.

Het fascisme rukt op in de hele wereld. De volgende mechanismes worden daartoe gemanipuleerd: racisme, islamofobie, seksisme, homofobie, antisemitisme, xenofobie, angst voor gehandicapten, angst voor mensen die andere talen dan West-Europese spreken, anti-immigratiebeleid, nationalisme en meer.

Angst wordt gebruikt om mensen te mobiliseren. De machthebbers moedigen het gebruik van geweld aan, en gebruiken dit zelf ook volop, inclusief het voeren van oorlogen met het doel om er zelf beter van te worden. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van een ongekende vernietiging van het milieu.

 

In Herwaarderingscouselen erkennen we het volgende:

 • Het is niet genoeg om je in de privésfeer te verzetten tegen deze ontwikkelingen. Het is belangrijk voor ons om ons publiekelijk uit te spreken en actie te ondernemen En te ontladen, zodat we hiertoe in staat zijn.
 • Onderdrukkende systemen hebben altijd de verdeel- en-heersstrategie gebruikt om aan de macht te blijven. We moeten verenigd zijn om dit historische tij te keren. We kunnen niet onderling binnen onze eigen achterban, of tegen die van anderen strijden.
 • We moeten de voorwaarden creëren die het ons mogelijk zullen maken met de stem te spreken van mensen die zich verenigd hebben.

 

Voorgestelde acties

We moedigen iedereen aan om het volgende te doen:

 • Organiseer en ondersteun ‘denk en luister’-sessies in onze gemeenschappen, en train mensen in het luisteren.
 • Gebruik elke mogelijkheid, thuis, op je werk, in sociale en politieke omgevingen etc., om je uit te spreken over de goedheid van alle mensen en de eenheid van al onze bevolkingsgroepen.
 • Vind en creëer gelegenheden om verdeeldheid en afscheiding tegen te gaan.
 • Vind en creëer gelegenheden om elkaar apart, in de eigen groepen waartoe we behoren, te ontmoeten en doe vervolgens hetzelfde samen dwars door identiteitsgroepen heen (er is geen tegenstrijdigheid tussen het voor onze eigen groep zijn en het tegelijkertijd voor elkaars groep zijn).

We kunnen het volgende ontladen:

 • Gevoelens van ontmoediging, wanhoop en hopeloosheid.
 • De angst om jezelf uit te spreken.
 • De angst om te luisteren naar meningen waarmee we het niet eens zijn.
 • De moeilijkheden die je ondervindt als je helemaal voor je eigen groep bent en tegelijkertijd ook helemaal voor andere mensen.
 • Alles wat ons zou kunnen tegenhouden om brede gemeenschappen op te bouwen (we hebben de neiging om het soort mensen dat we dicht bij ons laten en met wie we onze gemeenschappen bouwen te beperken; we voelen ons nog steeds vaak klein en kwetsbaar, maar dat zijn we niet langer; we kunnen daadwerkelijk luisteren naar alle meningen).
 • Vroege herinneringen aan Joden en Moslims.
 • Onze religieuze achtergronden (ieder van ons heeft een religieuze of niet-religieuze of antireligieuze achtergrond, en we moeten ontladen om voorbij de grenzen daarvan te kijken).
 • Hoe we nog steeds kwetsbaar zijn om in de war te raken over ‘iemand anders’- mensen.
 • Hoe we een beslissing namen om ‘het in ons eentje te doen’, geïsoleerd te zijn; gevoelens van verdeeld te zijn.
 • Moed en integriteit.

In de komende periode, hebben we het allemaal nodig om een perspectief te kiezen dat in lijn is met de opwaartse trend, een perspectief van hoop, moed en verbondenheid.

 

In volledige eendracht,

 

Barbara Love

Internationaal bevrijdingsreferentiepersoon voor mensen van Afrikaanse afkomst

Amherst, Massachusets, USA

 

Azi Khalili

Internationaal bevrijdingsreferentiepersoon voor mensen van Zuid-, Centraal-, en West-Aziatische herkomst

Brooklyn, New York, USA

 

Cherie Brown

Internationaal bevrijdingsreferentiepersoon voor Joden

Silver Spring, Maryland, USA

 

 

Present Time 187, April 2017

 

 

September 2018


Last modified: 2020-03-12 22:07:05+00