News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Doorgaan onder Covid-omstandigheden

(Continuing under COVID conditions)

E-mail aan de HC Broadcast e-mailijst d.d. 28-10-2020

Tim Jackins

Beste HC-ers,

Het COVID-19 virus blijft zich verspreiden. Hoewel er verschillende vaccins worden ontwikkeld en getest, en zelfs tot op zekere hoogte worden gebruikt, lijkt het er niet op dat er een effectief vaccin beschikbaar zal zijn voor genoeg mensen in de hele wereld om de verspreiding van het virus op zeer korte termijn te stoppen. Tot die tijd zal het zich verspreiden, tenzij voldoende mensen hun gebruikelijke gedrag veranderen in gedrag dat ervoor zorgt dat virusdeeltjes niet van een besmette persoon naar een niet-geïnfecteerde persoon kunnen overslaan. Dit specifieke virus heeft laten zien dat het bijzonder efficiënt van de ene naar de andere persoon kan overspringen. 

Overal ter wereld zijn er al besmettingsgolven geweest. Er ontstaat een eerste golf wanneer mensen niet voldoende begrijpen dat ze goede voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Daarna ontstaan golven wanneer mensen moe worden van de voorzorgsmaatregelen en door de noodzakelijke beperkingen te veel worden gerestimuleerd om ze vol te houden. Hier in Seattle gaan de cijfers voor de derde keer omhoog. Gezien wat we weten over vroege pijn die gerestimuleerd wordt en die het moeilijk maakt om rationeel te denken, is dit heel begrijpelijk. Helaas veroorzaakt dit nog vele duizenden doden méér. 

Tot het moment dat de omstandigheden met COVID-19 duidelijk veranderen, vraag ik jullie geen ‘live’ HC-activiteiten te doen. Fysieke nabijheid, die deel uitmaakt van het onderlinge contact dat we herwonnen hebben, geeft het virus simpelweg te veel kans om zich te verspreiden. (Als je denkt dat jouw lokale omstandigheden anders zijn, neem dan contact met mij op).

Dit is moeilijk en ook restimulerend. We kunnen een aantal nieuwe oplossingen bedenken om het moeilijke eraan te verminderen (Zoom?). En we kunnen deze tijd ook gebruiken als een kans om restimulaties te ontladen, in plaats van minder veilige dingen te doen om die restimulaties maar niet te voelen. Ik denk dat een bijdrage leveren aan het stoppen van de verspreiding van COVID, en daardoor het aantal verloren levens te verminderen, het ongemak waard is. En ik weet dat het ontladen van die oude pijn ons ten goede zal komen. 

Dank je wel.

Met liefs en waardering,

Tim


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00