News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Een nieuwe koers varen

(Heading in a new direction)

E-mail aan de HC e-maillijst voor Teachers d.d. 26-03-2020

Tim Jackins

 

Beste HC-leraren,

De omstandigheden waaronder we aan anderen HC leren veranderen snel. Het lijkt erop dat vrijwel iedereen zal moeten stoppen met mensen ‘live’ bij elkaar te brengen voor HC-klassen. Waar mogelijk leren HC-leraren om online-klassen te doen met behulp van software zoals Zoom. (Ik heb gehoord dat Facetime hier ook voor gebruikt kan worden, dat lijkt beter beveiligd te zijn). We hopen dat je deze kant op gaat, als je er nog niet aan begonnen bent. Het werk dat tot nu toe is gedaan met behulp van Zoom toont aan dat het veel zinvoller is dan ik dacht. Het online ‘face-to-face’ contact met leraren en andere mensen in de klas blijkt erg goed te werken. Naast het zien van de hele klas zijn er ook mini’s en groepen mogelijk binnen Zoom.  

We willen graag dat de leraren over hun ervaringen met het leiden van online-klassen en -steungroepen op Teacherslijst schrijven en elkaar vragen stellen over hoe ze dit het beste kunnen laten werken.

Op verschillende manieren is het doen van een online-klas eenvoudiger. Mensen zijn niet verplicht om te reizen en een voldoende grote ruimte voor de groep is niet nodig.  

Leraren moeten nog steeds betaald worden voor het geven van hun klassen, de Area Outreach heeft nog steeds financiering nodig en we hebben hier in Seattle nog steeds de bijdragen aan het Community Service Fund nodig. Wij verzoeken jullie dan ook om alles wat je nu in huis hebt voor het Community Service Fund naar ons toe te sturen. Onder andere door de vermindering van het aantal workshops is het bedrag dat in dat fonds vloeit aanzienlijk gedaald. Komende week zullen we zorgen voor nieuwe richtlijnen (en formulieren) over de financiën voor online HC-activiteiten.

Ik kijk er naar uit om de verslagen te lezen van jullie experimenten in deze nieuwe richting .

Met liefs en waardering,

Tim


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00