News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Lees dit nu alsjeblieft

(Please read now)

E-mail aan alle HC e-maillijsten d.d.17-03-2020

Tim Jackins

 

Beste HC-ers,

Het coronavirus (COVID-19) blijft zich over de hele wereld verspreiden. Tegelijkertijd nemen de effecten van het virus in Wuhan snel af. De overheid en de mensen daar hebben voldoende stappen ondernomen om de verspreiding van het virus lokaal sterk te verminderen. Dit maakt duidelijk dat het mogelijk is om de verspreiding van het virus te beperken. En het geeft ook aan hoeveel actie er nodig is om dit te doen. 

Het is duidelijk dat hoe eerder een gemeenschap zich inspant om het contact van mensen onderling drastisch te beperken, hoe sneller we de verspreiding van het virus kunnen stoppen. Elke neiging van regeringen of individuen om te wachten en te kijken of het nog erger wordt voordat ze actie ondernemen, brengt gewoon meer mensen in gevaar. 

Ik denk dat dit betekent dat we alle persoonlijke interacties zoveel mogelijk beperken. Dit geldt voor onze counselers en voor iedereen om ons heen. Het regelmatig wassen van onze handen, het gebruik van handgels, het afdekken van hoest en niezen en het niet aanraken van onze gezichten zijn allemaal nuttig om de verspreiding van dit virus tegen te gaan, vooral als we ons in het openbaar begeven, maar het is de fysieke isolatie van elkaar die het virus bijna geen kans geeft om zich te verspreiden. 

Deze voor ons nieuwe situatie vereist dat we nadenken en stappen ondernemen die we nooit eerder nodig hebben gehad. We weten dat we opnieuw kunnen nadenken en nieuwe acties kunnen ondernemen om dit nieuwe probleem op te lossen. We weten ook dat restimulatie dit kan verstoren, waardoor het moeilijk is om überhaupt over de toestand na te denken. We blijven mogelijk passief of nemen reactieve stappen die geen goed antwoord zijn op de situatie. We moeten allemaal ontladen over de dingen die deze toestand bij ons restimuleert, met behulp van de telefoon, Facetime, Zoom of andere elektronische sessies.

Ontlaad alsjeblieft en denk zelf na. Luister naar de medici die hun leven lang over deze dingen hebben nagedacht, en zoek uit welke stappen je wilt nemen en wanneer je ze moet nemen. Tot nu toe lijkt het erop dat elke regering te lang heeft gewacht en te kleine stappen heeft genomen in het begin. Jij moet zelf beslissingen nemen. Dit is belangrijk voor je leven en voor het leven van de mensen om je heen. Dit is een situatie waarin het belangrijk is dat je niet treuzelt. 

Met liefs en waardering,

Tim 


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00