News flash

Videos of SAL/UER Climate Week events

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through July 2021

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Online beschikbare vertalingen in het Nederlands

(Translations into Dutch available online)

 

Recente vertalingen

 1. Klimaatverandering, Concept programma voor de HC-gemeenschap (herziene versie 2021) (Climate Change Draft Program for the RC Communities)
 2. Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt (herziene versie) (Continuing an Ever-More-Needed Initiative), Tim Jackins
 3. Aanvallen, de HC-gemeenschap en het opbouwen van een rationele samenleving (Attacks, the RC Community, and Working to Build a Rational Society (revised for Pre-World Conferences)), Tim Jackins
 4. Gedachten over organiseren (Thoughts about organising), e-mail Caroline New 11-10-2021
 5. Alweer Covid… (COVID again, and again, and again...), e-mail Tim Jackins d.d. 30-11-2021
 6. Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt (Continuing an Ever-More-Needed Initiative), Tim Jackins
 7. Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen (Global Majority and Indigenous), e-mail Tim Jackins d.d. 11-10--2021
 8. Aanvallen, de HC-gemeenschap en het opbouwen van een rationele samenleving (Attacks), e-mail Tim Jackins d.d. 21-06-2021
 9. Stel je een wereld voor zonder geweld tegen vrouwen (A World without Violence), Azi Khalili, PT juli 2021
 10. Ontladen over onderdrukkersmateriaal (Working on Oppressor Material), Joanne Bray, PT juli 2021
 11. Werken aan identiteiten (Working on identities), e-mail Susanne Langer d.d. 20-05-2021
 12. Vrouwenbevrijding en 'gender'kwesties (Women's liberation and gender issues), e-mail Diane Shisk d.d. 19-05-2021

Algemeen

 1. Aanvallen, de HC-gemeenschap en het opbouwen van een rationele samenleving (Attacks, the RC Community, and Working to Build a Rational Society (revised for Pre-World Conferences)), Tim Jackins
 2. Gedachten over organiseren (Thoughts about organising), e-mail Caroline New 11-10-2021
 3. Aanvallen, de HC-gemeenschap en het opbouwen van een rationele samenleving (Attacks), e-mail Tim Jackins d.d. 21-06-2021
 4. Nepberichten (hoaxes) met een naam van een HC-er... laat je niet oplichten! (Hoaxes involving RCers), Diane Shisk, e-mail d.d. 07-05-2021
 5. De huidige situatie in de Verenigde Staten (The Current Situation in The United States), e-mail Tim Jackins d.d. 14-01-2021
 6. Op meer dan één vlak (More Than One Dimension), Harvey Jackins
 7. 50 jaar in HC (50 years in RC), e-mail Julian Weissglass d.d. 16-04-2020
 8. Regio-overstijgende Zoomsteungroepen (Cross Regional Zoom support groups), e-mail Tim Jackins d.d.13-10-2020
 9. We gaan door (Onwards we go), e-mail Tim Jackins d.d. 19-06-2020
 10. De noodzaak tot verandering, (The Need for Change), e-mail Tim Jackins d.d. 02-06-2020
 11. Vechten voor jezelf. Raad eens wie er wint? (Fighting for Ourselves—Guess Who Wins?), Tim Jackins
 12. Je moet leiders leiden... (You Must Lead Leaders), Tim Jackins
 13. Een nieuwe eis voor HC-leraren (A New Requirement for RC Teachers), Tim Jackins
 14. Een uitdagende en spannende tijd (A challenging and exciting time), Diane Balser
 15. Een nieuwe stap voor de HC-gemeenschap (A New Step for the RC Communities), Diane Balser
 16. Samen vooruit (Going forward together), Tim Jackins
 17. Nu (Now), e-mail Tim Jackins d.d. 30-10-2018
 18. Zo begin je met 'Herwaarderings-Counselen' (How to Begin 'Re-evaluation Counseling')
 19. Doelstellingen van de HC-gemeenschap (2017) (RC Community Goals 2017)
 20. Logisch nadenken over een toekomstige samenleving (Logical Thinking About a Future Society), Harvey Jackins
 21. Een strijd die nooit is afgemaakt nu afmaken (Finishing an Unfinished Battle), Tim Jackins
 22. Het kind in jezelf ophalen (Going Back for the Young You), Tim Jackins
 23. De meest pijnlijke dingen gebeurden lang geleden (Hard things happened long ago), Tim Jackins
 24. Juist nu werken aan eendracht: voor mensen opkomen en alle onderdrukking tegengaan (Building Unity Now: Standing for Humans and Opposing All Oppressions), Barbara Love, Azi Khalili en Cherie Brown
 25. Voluit voor elkaar vechten (Fighting Fully for Each Other), Tim Jackins
 26. Hoe gaan we de wereld veranderen? (How do We Change the World?), Tim Jackins
 27. Ons denken veranderen (Changing our minds), Tim Jackins
 28. Aan de slag met meningsverschillen (Working through differences), Tim Jackins

Klimaat en Milieu

 1. Klimaatverandering, Concept programma voor de HC-gemeenschap (herziene versie 2021) (Climate Change Draft Program for the RC Communities)
 2. Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt (herziene versie) (Continuing an Ever-More-Needed Initiative), Tim Jackins
 3. Voortzetting van een initiatief dat steeds noodzakelijker wordt (Continuing an Ever-More-Needed Initiative), Tim Jackins
 4. Klimaatverandering: Wat kunnen wij doen? (Climate Change: What Can We Do?), Handout Sustaining All Life
 5. SAL/UER-evenementen in November, nu open voor de hele HC-gemeenschap (SAL/UER events in November, now open to the RC Community),e-mail Janet Kabue en Teresa Enrico  d.d.09-11-2020
 6. Klimaatverandering Concept programma voor de HC-gemeenschap (Climate Change Draft Program for the RC Communities)
 7. SAL/UER online-bijeenkomsten in November met ‘From the Ground Up: Global Gathering for Climate Justice’ (SAL/UER Online events in November with From the Ground Up: Global Gathering for Climate Justice), Janet Kabue en Teresa Enrico, 31-10-2020
 8. Herstellen van ons verdriet over het klimaat (Healing Our ‘Climate Grief’), handout COP26
 9. Onszelf staande houden als activist of organisator (Sustaining Ourselves as Activists and Organizers), handout COP26
 10. Opbouwen van eensgezinde en veerkrachtige bewegingen om een eind te maken aan de klimaatcrisis (Building United, Resilient Movements to End the Climate Emergency),handout COP26
 11. Mensen uit de middenklasse, Covid-19, en de Klimaatcrisis (Middle-Class People, Covid-19, and the Climate Emergency), e-mail Seán Ruth d.d.10-04-2020
 12. Hoe we racisme in de milieubeweging kunnen beëindigen (Tools for Ending Racism in the Environmental Movement),handout COP25
 13. Jonge mensen en de klimaatcrisis (Young People and the Climate Emergency),handout COP 25
 14. Het activisme van jonge mensen in de klimaatcrisis ondersteunen (Supporting Young People’s Activism in the Climate Emergency), handout COP 25
 15. Inheemse mensen en het milieu (Indigenous people and the environment), handout COP 25
 16. Stap 3 (Step 3), e-mail Tim Jackins d.d. 27-08-2019
 17. Stap 2: Denk en luister over klimaatverandering? (Think and Listen on Climate Change?), e-mail Tim Jackins d.d. 01-05-2019
 18. Stap 1: Samen een grote uitdaging aangaan (Handling a big challenge together), e-mail Tim Jackins d.d. 18-04-2019
 19. Stap 0: Een noodzakelijk initiatief nemen (Taking a Needed Initiative), e-mail Tim Jackins d.d. 16-04-2019
 20. Belangrijk (Important) e-mail Diane Shisk d.d. 10-01-2019
 21. Waarom we voorrang geven aan het aanpakken van klimaatverandering (Why We Prioritize Addressing Climate Change), Diane Shisk en Tim Jackins
 22. Hoe we als HC-ers onze sterke punten kunnen inzetten voor de beweging die een eind wil maken aan klimaatverandering (Bringing Our Strengths as RCers to the Movement to Stop Climate Change), Diane Shisk
 23. Tekst Sustaining All Life poster (SAL poster)
 24. Zorg voor het milieu doelstelling (2013) (Care of the Environment Goal 2013)
 25. Zorg voor het milieu doelstelling (2017) (Care of the Environment Goal 2017)

Racisme

 1. Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen (Global Majority and Indigenous), e-mail Tim Jackins d.d. 11-10--2021
 2. Re: Samen opstaan en onze stem verheffen tegen onrechtvaardigheid (Re: Standing together and raising our voices against injustice), e-mail Marion Ouphouet d.d. 05-06-2020
 3. Racisme tijdens HC-workshops en richtlijnen voor bondgenoten (Racism at RC Workshops and Guidelines for Allies), Barbara Love
 4. Hoe we racisme in de milieubeweging kunnen beëindigen (Tools for Ending Racism in the Environmental Movement),handout COP25
 5. Het doelwit van zowel racisme als genocide, (Targeted by Both Racism and Genocide), Marcie Rendon
 6. De onderdrukkersrol en me goed voelen over mijzelf (The Oppressor Role and Feeling Good About Myself), Marcie Rendon
 7. Werken aan onderdrukkerspatronen (Working on Oppressor Patterns), Marcie Rendon

Inheemse bevrijding

 1. Mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking en Inheemse mensen (Global Majority and Indigenous), e-mail Tim Jackins d.d. 11-10--2021
 2. Inheemse mensen en het milieu (Indigenous people and the environment), handout COP 25
 3. Ondersteuning van inheems leiderschap (Supporting Indigenous Leadership), handout COP 25
 4. Thuiskomen als inheemse mensen (Coming Home as Native People), Marcie Rendon

Klasse

 1.  Wat heb jij met de arbeidersklasse? (What is Your Connection to the Working Class?)), Dan Nickerson 2018
 2. ☘ Internationale referentiepersonen voor de bevrijding van klasse-onderdrukking werken samen om klassisme te beëindigen (ILRPs of Class Working Together to End Classism), e-mail Dan Nickerson d.d.17-01-2019
 3. ☘ De bevrijding van mensen die arm opgegroeid zijn Een overzicht (Overview-Raised Poor Liberation in RC), Gwen Brown
 4. ☘ Arbeidersklassebevrijding in HC Een overzicht (Overview-Working Class Liberation in RC), Dan Nickerson
 5. ☘ Middenklassebevrijding in HC Een overzicht (Overview-Middle Class Liberation in RC), Seán Ruth
 6. ☘ Bezittende-klasse bevrijding Een overzicht (Overview-Owning Class Liberation in RC), Jo Saunders
 7. ☘ Een nieuw initiatief voor het beëindigen van klassisme (A New Initiative on Ending Classism), Dan Nickerson
 8. De rol van de middenklasse nader bekeken (The Role of the Middle Class Explored), Caroline New en Seán Ruth
 9. Mensen uit de middenklasse, Covid-19, en de Klimaatcrisis (Middle-Class People, Covid-19, and the Climate Emergency), e-mail Seán Ruth d.d.10-04-2020
 10. Onze plaats innemen: een concept-beleid voor middenklassebevrijding (Taking Our Place: A Draft Middle-Class Liberation Policy), Seán Ruth
 11. De volgende fase in de middenklasse-bevrijding (The Next Stage of Middle-Class Liberation), Seán Ruth
 12. Het aan klasse gerelateerde karakter van oorlog (The Class Nature of War), Harvey Jackins

Vrouwen

 1. Vrouwenbevrijding en 'gender'kwesties (Women's liberation and gender issues), e-mail Diane Shisk d.d. 19-05-2021
 2. Stel je een wereld voor zonder geweld tegen vrouwen (A World without Violence), Azi Khalili, PT juli 2021
 3. Iets ‘willen’ als katholieke vrouw (‘Wanting’ as a Female Catholic), Christine Marie
 4. Basisinzichten uit het vrouwenbevrijdingswerk (Basic Understandings from the Work on Women’s Liberation), Diane Balser
 5. Het is geweldig om vrouw te zijn: Kernideeën over vrouwenbevrijding (It’s Great to Be Female: Key Ideas of Female Liberation), Diane Balser
 6. De bevrijding van arbeiderklassevrouwen (The Liberation of Working-class Women), Micaela Morse
 7. Vrouw-zijn eerst (Female First), Diane Balser

Ouders

 1. Wat er nu zo goed aan is om een ouder te zijn (tijdens een pandemie) (What's Excellent About Being a Parent Right Now (In a Pandemic)]), email Adrie R d.d. 11-04-2020
 2. Een liefdesbrief aan alle ouders (A love letter to all parents), e-mail Marya Axner d.d. 10-04-2020
 3. Perspectief: Jij bent de beste ouder voor je kind. Punt uit! (Perspective: You are the best parent for your child. Period!)), e-mail Ian Granick
 4. IRLP brief 2012 Marya Axner (IRLP letter 2012 Marya Axner), e-mail d.d. 05-2012
 5. IRLP brief van Marya Axner, (IRLP letter from Marya Axner), e-mail d.d. 15-09-2016

Kunstenaars

 1. Mijn creatieve brein terugwinnen (Reclaiming My Creative Mind), Marlène Melfor
 2. Beeldend kunstenaars (Visual artists), Emily Feinstein
 3. De bevrijding van kunstenaars (Artists’ liberation), Emily Feinstein
 4. De belangrijke rol van kunstenaars (Important role of artists), Tim Jackins
 5. Kunst in een ineenstortende maatschappij (Art in a Collapsing Society), Harvey Jackins

Vertalen

 1. Vertaler zijn: een geheugensteuntje voor mijzelf als vertaler (Being a translator: a reminder for myself as a translator), Elis Carlström
 2. Officiële richtlijnen voor het vertalen van de theorie en literatuur van het Herwaarderingscounselen (Official Guidelines For The Translation Of Re-Evaluation Counseling Theory And Literature)

Overig

 1. Ontladen over onderdrukkersmateriaal (Working on Oppressor Material), Joanne Bray, PT juli 2021
 2. Werken aan identiteiten (Working on identities), e-mail Susanne Langer d.d. 20-05-2021
 3. Een tijdschrift, het wachten waard! ‘Side By Side’ nr. 4, deel 1, e-mail Tim Jackins d.d. 04-05-2021
 4. Bevrijding van Ouderen (Elder liberation), 6 e-mails Jerry Ann Yoder d.d. 22-12-2020 tot 25-01-2021
 5. Katholieken (Catholics), Joanne Bray
 6. Menselijk contact en seks (Human connection and sex), Tim Jackins
 7. Nogmaals naar ouder worden kijken (Looking again at aging), Tim Jackins

Berichten ten gevolge van Corona (COVID-19)

 1. Alweer Covid… (COVID again, and again, and again...), e-mail Tim Jackins d.d. 30-11-2021
 2. Delta (Delta),e-mail Tim Jackins d.d. 29-07-2021
 3. Inspelen op de voortdurende ontwikkeling van de COVID-pandemie (Responding to the Continuing Development of the COVID Pandemic), e-mail Tim Jackins d.d.15-06-2021
 4. Leven met COVID (Existing with COVID), e-mail Tim Jackins d.d. 30-03-2021
 5. Voorkomen van besmetting met COVID 19 (Preventing transmission of COVID 19), Tim Jackins, e-mail d.d. 25-03-2021
 6. Omgaan met COVID-19 (Handling COVID), Tim Jackins, e-mail d.d. 20-03-2021
 7. De volgende stap in de aanpak van de situatie rond Covid-19 (The next step in handling our COVID situation), e-mail Tim Jackins d.d. 16-12-2020
 8. Doorgaan onder Covid-omstandigheden (Continuing under COVID conditions), Tim Jackins e-mail d.d. 28-10-2020
 9. COVID en de HC-gemeenschap (COVID and the RC Community), e-mail Tim Jackins 09-07-2020
 10. We gaan door (Onwards we go), e-mail Tim Jackins d.d. 19-06-2020
 11. De noodzaak tot verandering, (The Need for Change), e-mail Tim Jackins d.d. 02-06-2020
 12. Gebruik die zakdoek niet (Don't use that hankie),e-mail Tim Jackins, d.d. 09-04-2020
 13. Mensen uit de middenklasse, Covid-19, en de Klimaatcrisis (Middle-Class People, Covid-19, and the Climate Emergency), e-mail Seán Ruth d.d.10-04-2020
 14. Volgende stappen rond COVID (Next steps with COVID), Tim Jackins
 15. Een tijdje langer (A While Longer), e-mail Tim Jackins d.d. 04-05-2020
 16. We gaan verder! (Moving Onward), e-mail Tim Jackins d.d. 11-04-2020
 17. Een nieuwe koers varen (Heading in a new direction), e-mail Tim Jackins d.d. 26-03-2020
 18. Nieuwe e-maillijst voor workshopleiders en -organisatoren (New email list for workshop leaders and organizers), e-mail Tim Jackins d.d 26-03-2020. 
 19. Goede werkelijkheid (Benign reality), e-mail Xabi Odriozola d.d. 14-03-2020
 20. Lees dit nu alsjeblieft (Please read now), e-mail Tim Jackins d.d.17-03-2020
 21. COVID, meer details over waarom nu te handelen (COVID, more details on why to act now), e-mail Tim Jackins d.d.17-03-2020
 22. Nadenken over grootouders en COVID-19 (Thinking about grandparents and COVID19), e-mail Marya Axner d.d.14-03-2020
 23. Attentie (Caution), e-mail Tim Jackins d.d. 12-03-2020
 24. Het Corona virus (COVID-19) en HC (The corona virus (COVID-19) and RC), e-mail Tim Jackins d.d. 12-03-2020
 25. Verontschuldiging, (Apology), e-mail Tim Jackins d.d. 11-03-2020
 26. Verduidelijking van de eerdere berichtgeving over COVID-19 (Clarification of the earlier posting about COVID-19), e-mail Tim Jackins d.d. 05-03-2020
 27. Aanvullende maatregel betreffende COVID-19 (Additional measure to take re: COVID-19), e-mail Tim Jackins d.d. 04-03-2020
 28. Ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus (Developments with COVID-19 virus), e-mail Tim Jackins d.d. 29-02-2020
 29. HC en het COVID-19 virus (RC and the COVID-19 virus), e-mail Tim Jackins d.d. 28-02-2020

HC-bijeenkomsten met Zoom

 1. ☘ Nieuw! Formulieren met automatische berekening voor de afrekening van online-activiteiten (New! Self-calculating workshop expense reporting forms for online events), e-mail Tim Jackins d.d. 15-01-2021
 2. Regio-overstijgende Zoomsteungroepen (Cross Regional Zoom support groups),e-mail Tim Jackins d.d.13-10-2020
 3. Verduidelijking over het inkomen van leiders en organisatoren van Zoom workshops (A clarification about leaders and organizers fees for Zoom workshops), e-mail Tim Jackins d.d. 21-10-2020
 4. Afrekening van onlineklassen (Accounting for Online Classes), e-mail Tim Jackins d.d. 20-05-2020
 5. Over de deelname aan online-activiteiten buiten het eigen gebied en de eigen regio (For distant participation in online activities), e-mail Tim Jackins d.d. 21-04-2020
 6. Richtlijnen voor online HC-bijeenkomsten (Guidelines for online RC events), e-mail Tim Jackins 16-04-2020
 7. Kan ik Zoom nog gebruiken? (Should I Zoom?)), Tim Jackins
 8. Zo gebruik je Zoom om HC klassen of workshops te leiden (Using Zoom to lead RC classes or workshops), RC website
 9. Gebruiksaanwijzing van Zoom voor HC-activiteiten (Using zoom for RC events), RC website
 10. Zo gebruik je Zoom om mee te doen aan HC klassen en workshops (Using Zoom to participate in RC classes and workshops), RC website
 11. Veranderingen in HC-workshops en HC-bijeenkomsten: respecteer de organisator. (Changes to HC Workshops and events--respect the organizer), e-mail Dan Nickerson d.d. 12-03-2020
 12. Verandering in de financiën voor Zoom-workshops (Change in finances for Zoom workshops), e-mail Tim Jackins d.d.12-03-2020
 13. Zoom gebruiken om workshops en klassen te leiden en eraan deel te nemen (Using Zoom to participate in and lead workshops and classes), e-mail Diane Shisk d.d. 10-03-2020
 14. Workshops online leiden (Leading workshops online), e-mail Diane Shisk d.d. 07-03-20

Nederlandstalige artikelen

 1. Jong en Krachtig op de Klimaat Conferentie in Parijs (Young and Powerful at the Paris Climate Conference), Rob Venderbos

 

Voorlopige vertalingen in het Nederlands.

Voorlopige vertalingen zijn vertalingen die nog niet goedgekeurd zijn door de vertaalcoördinator. Deze teksten kunnen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikt worden. Neem contact op met de vertaalcoördinator voor meer informatie en toestemming.

 

Copyright

Van artikelen mag één exemplaar voor eigen gebruik gratis worden geprint of gedownload. Als er meerdere exemplaren van een artikel digitaal of via print worden gebruikt, moet er tenminste 10 US-dollarcent per exemplaar worden betaald aan Rational Island Publishers. 

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.


 

In het Nederlands vertaalde HC literatuur (boeken en brochures) kun je kopen in onze boekwinkel

 

Engelstalige, Nederlandstalige en anderstalige HC literatuur (boeken, brochures) en ook audio, video en andere producten kun je kopen via de internationale online winkel van Rational Island Publishers in de VS. 


Last modified: 2022-01-04 17:17:33+00