News flash

The website is being restructured and some resources may not be available. Please write to ircc@rc.org if you can't find something you are looking for that was previously available.

Video excerpt from SAL/UER workshop on racism at the Global Climate Action Summit

Draft Program on Climate Change, for your comments (updated March 5, 2019) (short version now available)

 

Koop Nederlandse HC literatuur in onze boekwinkel

Zie ook de voorlopige vertalingen:

Zie titels voorlopige vertalingen. (alleen vertaalteam)

Vertalingen in het Nederlands (Translations into Dutch)

ONLINE BESCHIKBARE VERTALINGEN (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Er zijn ook Nederlanse vertalingen te koop via onze internationale on-line winkel (in de VS). 

Algemeen

 1. Nu, De moorden in de synagoge van Pittsburg (Now (e-mail Tim Jackins 30-10-2018)), Tim Jackins
 2. ILRP brief van Marya Axner, Liefs, Marya Axner
 3. Zo begin je met 'Herwaarderings-Counselen' (How to Begin "Re-evaluation Counseling")
 4. Nederlandse vertalingen uit de boekwinkel (Dutch Translations)
 5. De doelstellingen van de HC-gemeenschap (2017) (RC Community Goals 2017)
 6. Logisch nadenken over een toekomstige samenleving (Logical Thinking About a Future Society), Harvey Jackins
 7. De meest pijnlijke dingen gebeurden lang geleden (Hard things happened long ago), Tim Jackins
 8. Juist nu werken aan eendracht: voor mensen opkomen en alle onderdrukking tegengaan (Building Unity Now: Standing for Humans and Opposing All Oppressions), Barbara Love, Azi Khalili, Cherie Brown
 9. Voluit voor elkaar vechten (Fighting Fully for Each Other), Tim Jackins
 10. Hoe gaan we de wereld veranderen? (How do We Change the World?), Tim Jackins
 11. Ons denken veranderen (Changing our minds), Tim Jackins
 12. Aan de slag met meningsverschillen (Working through differences), Tim Jackins
 13. Officiële richtlijnen voor het vertalen van de theorie en literatuur van het Herwaarderingscounselen (Official Guidelines For The Translation Of Re-Evaluation Counseling Theory And Literature)

Klimaat en Milieu

 1. ☘ Een noodzakelijk initiatief nemen (Taking a Needed Initiative), Tim Jackins
 2. ☘ E-mail van Tim Jackins naar alle e-maillijsten op 01/05/2019 (E-mail by Tim Jackins to all e-mail lists, May 1st 2019), Tim Jackins
 3. Ons doel is om goed te zorgen voor het milieu
 4. ☘ E-mail van Diane Shisk op diverse e-maillijsten dd 10-01-2019, Diane Shisk
 5. ☘ Stap 3, E-mail van Tim Jackins naar alle lijsten, 27-08-2019, Tim Jackins
 6. Waarom we voorrang geven aan het aanpakken van klimaatverandering (Why We Prioritize Addressing Climate Change), Diane Shisk en Tim Jackins
 7. HC gemeenschaps-doelstelling, aangenomen op de wereldconferentie van 2013 (Care of the Environment Goal)
 8. Jong en Krachtig op de Klimaat Conferentie in Parijs (Young and Powerful at the Paris Climate Conference), Rob Venderbos

Racisme en Genocide

 1. ☘ Het doelwit van zowel racisme als genocide, Marcie Rendon
 2. Thuiskomen als inheemse mensen (Coming Home as Native People), Marcie Rendon
 3. Inheemse volkeren en het milieu (Indigenous People and the Environment)

Klasse

 1. Onze plaats innemen: een concept-beleid voor middenklassebevrijding (Taking Our Place: A Draft Middle-Class Liberation Policy), Sean Ruth
 2. De volgende fase in de middenklasse-bevrijding (The Next Stage of Middle-Class Liberation), Seán Ruth
 3. Het aan klasse gerelateerde karakter van oorlog (The Class Nature of War), Harey Jackins

Kunstenaars

 1. Beeldend kunstenaars, Emily Feinstein (Visual artists), Emily Feinstein
 2. De bevrijding van kunstenaars, Emily Feinstein (Artists’ liberation), Emily Feinstein
 3. De belangrijke rol van kunstenaars, Tim Jackins (Important role of artists), Tim Jackins
 4. Kunst in een ineenstortende maatschappij, Harvey Jackins (Art in a Collapsing Society), Harvey Jackins

Overig

 1. Nogmaals naar ouder worden kijken (Looking again at aging), Tim Jackins
 2. De dood en doodgaan, het leven en leven (Death and dying, life and living), Joan Karp
 3. Vrouw-zijn eerst (Female First), Diane Balser
 4. ☘ Katholieken (Catholics), Joanne Bray
 5. Menselijk contact - en seks (Human connection and sex), Tim Jackins

Van deze artikelen mag één exemplaar voor eigen gebruik gratis geprint of gedownload worden. Als er meerdere exemplaren van een artikel digitaal of via print gebruikt worden, moet er tenminste 10 US-dollarcent per exemplaar betaald worden aan Rational Island Publishers. Andere vertalingen in het Nederlands zijn te vinden op een lijst achterin Present Time en zijn te koop bij onze online winkel of bij Annie Hoekstra: annie.hoekstra@planet.nl

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.


Last modified: 2020-02-10 09:13:12+00