News flash

Draft Program on Climate Change, for your comments (updated March 5, 2019) (short version now available)

 

Koop Nederlandse HC literatuur in onze boekwinkel

Zie ook de voorlopige vertalingen:

Zie titels voorlopige vertalingen. (alleen vertaalteam)

 

Vertalingen in het Nederlands (Translations into Dutch)

ONLINE BESCHIKBARE VERTALINGEN (TRANSLATIONS AVAILABLE ONLINE)

Er zijn ook Nederlanse vertalingen te koop via onze internationale on-line winkel (in de VS).  

 1. ILRP brief van Marya Axner, Liefs, Marya Axner
 2. E-mail van Diane Shisk op diverse e-maillijsten dd 10-01-2019, Diane Shisk
 3. Ons doel is om goed te zorgen voor het milieu
 4. Waarom we voorrang geven aan het aanpakken van klimaatverandering (Why We Prioritize Addressing Climate Change), Diane Shisk en Tim Jackins
 5. Zo begin je met 'Herwaarderings-Counselen' (How to Begin "Re-evaluation Counseling")
 6. HC gemeenschaps-doelstelling, aangenomen op de wereldconferentie van 2013 (Care of the Environment Goal)
 7. De doelstellingen van de HC-gemeenschap (2017) (RC Community Goals 2017)
 8. Onze plaats innemen: een concept-beleid voor middenklassebevrijding (Taking Our Place: A Draft Middle-Class Liberation Policy), Sean Ruth
 9. Nogmaals naar ouder worden kijken (Looking again at aging), Tim Jackins
 10. De dood en doodgaan, het leven en leven (Death and dying, life and living), Joan Karp
 11. De volgende fase in de middenklasse-bevrijding (The Next Stage of Middle-Class Liberation), Seán Ruth
 12. Vrouw-zijn eerst (Female First), Diane Balser
 13. Jong en Krachtig op de Klimaat Conferentie in Parijs (Young and Powerful at the Paris Climate Conference), Rob Venderbos
 14. Logisch nadenken over een toekomstige samenleving (Logical Thinking About a Future Society), Harvey Jackins
 15. De meest pijnlijke dingen gebeurden lang geleden (Hard things happened long ago), Tim Jackins
 16. Juist nu werken aan eendracht: voor mensen opkomen en alle onderdrukking tegengaan (Building Unity Now: Standing for Humans and Opposing All Oppressions), Barbara Love, Azi Khalili, Cherie Brown
 17. Inheemse volkeren en het milieu (Indigenous People and the Environment)
 18. Het aan klasse gerelateerde karakter van oorlog (The Class Nature of War), Harvey Jackins
 19. Voluit voor elkaar vechten (Fighting Fully for Each Other), Tim Jackins
 20. Hoe gaan we de wereld veranderen? (How do We Change the World?), Tim Jackins
 21. Ons denken veranderen (Changing our minds), Tim Jackins
 22. Aan de slag met meningsverschillen (Working through differences), Tim Jackins
 23. Menselijk contact - en seks (Human connection and sex), Tim Jackins
 24. Officiële richtlijnen voor het vertalen van de theorie en literatuur van het Herwaarderingscounselen (Official Guidelines For The Translation Of Re-Evaluation Counseling Theory And Literature)

 


Van deze artikelen mag één exemplaar voor eigen gebruik gratis geprint of gedownload worden. Als er meerdere exemplaren van een artikel digitaal of via print gebruikt worden, moet er tenminste 10 US-dollarcent per exemplaar betaald worden aan Rational Island Publishers. Andere vertalingen in het Nederlands zijn te vinden op een lijst achterin Present Time en zijn te koop bij onze online winkel of bij Annie Hoekstra: annie.hoekstra@planet.nl

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers. 

 


Last modified: 2019-02-02 00:57:21+00