News flash

The website is being restructured and some resources may not be available. Please write to ircc@rc.org if you can't find something you are looking for that was previously available.

Video excerpt from SAL/UER workshop on racism at the Global Climate Action Summit

Draft Program on Climate Change, for your comments (updated March 5, 2019) (short version now available)

 

Online beschikbare vertalingen in het Nederlands

(Translations into Dutch available online)

 

Berichten ten gevolge van Corona (COVID-19)

 1. ☘ Een nieuwe koers varen (Heading in a new direction), e-mail Tim Jackins d.d. 26-03-2020
 2. ☘ Nieuwe e-maillijst voor workshopleiders en -organisatoren (New email list for workshop leaders and organizers), e-mail Tim Jackins d.d 26-03-2020. 
 3. ☘ Goede werkelijkheid (Benign reality), e-mail Xabi Odriozola d.d. 14-03-2020
 4. ☘ Lees dit nu alsjeblieft (Please read now), e-mail Tim Jackins d.d.17-03-2020
 5. ☘ COVID, meer details over waarom nu te handelen (COVID, more details on why to act now), e-mail Tim Jackins d.d.17-03-2020
 6. ☘ Nadenken over grootouders en COVID-19 (Thinking about grandparents and COVID19), e-mail Marya Axner d.d.14-03-2020
 7. ☘ Attentie (Caution), e-mail Tim Jackins d.d. 12-03-2020
 8. ☘ Het Corona virus (COVID-19) en HC (The corona virus (COVID-19) and RC), e-mail Tim Jackins d.d. 12-03-2020
 9. Verontschuldiging, (Apology), e-mail Tim Jackins d.d. 11-03-2020
 10. Verduidelijking van de eerdere berichtgeving over COVID-19 (Clarification of the earlier posting about COVID-19), e-mail Tim Jackins d.d. 05-03-2020
 11. Aanvullende maatregel betreffende COVID-19 (Additional measure to take re: COVID-19), e-mail Tim Jackins d.d. 04-03-2020
 12. Ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus (Developments with COVID-19 virus), e-mail Tim Jackins d.d. 29-02-2020
 13. HC en het COVID-19 virus (RC and the COVID-19 virus), e-mail Tim Jackins d.d. 28-02-2020

HC-bijeenkomsten met Zoom

 1. ☘ Zo gebruik je Zoom om HC klassen of workshops te leiden (Using Zoom to lead RC classes or workshops), RC website
 2. ☘ Gebruiksaanwijzing van Zoom voor HC-activiteiten (Using zoom for RC events), RC website
 3. ☘ Zo gebruik je Zoom om mee te doen aan HC klassen en workshops (Using Zoom to participate in RC classes and workshops), RC website
 4. ☘ Veranderingen in HC-workshops en HC-bijeenkomsten: respecteer de organisator. (Changes to HC Workshops and events--respect the organizer), e-mail Dan Nickerson d.d. 12-03-2020
 5. ☘ Verandering in de financiën voor Zoom-workshops (Change in finances for Zoom workshops), e-mail Tim Jackins d.d.12-03-2020
 6. ☘ Zoom gebruiken om workshops en klassen te leiden en eraan deel te nemen (Using Zoom to participate in and lead workshops and classes), e-mail Diane Shisk d.d. 10-03-2020
 7. ☘ Workshops online leiden (Leading workshops online), e-mail Diane Shisk d.d. 07-03-20

Recente vertalingen

 1. ☘ Inheemse mensen en het milieu (Indigenous people and the environment), handout COP 25
 2. ☘ Ondersteuning van inheems leiderschap (Supporting Indigenous Leadership), handout COP 25
 3. ☘ Een nieuwe stap voor de HC-gemeenschap (A New Step for the RC Communities), Diane Balser
 4. Samen een grote uitdaging aangaan (Handling a big challenge together), Tim Jackins
 5. Samen vooruit (Going forward together), Tim Jackins

Algemeen

 1. Nu (Now), e-mail Tim Jackins d.d. 30-10-2018
 2. Zo begin je met 'Herwaarderings-Counselen' (How to Begin 'Re-evaluation Counseling')
 3. Doelstellingen van de HC-gemeenschap (2017) (RC Community Goals 2017)
 4. Logisch nadenken over een toekomstige samenleving (Logical Thinking About a Future Society), Harvey Jackins
 5. De meest pijnlijke dingen gebeurden lang geleden (Hard things happened long ago), Tim Jackins
 6. Juist nu werken aan eendracht: voor mensen opkomen en alle onderdrukking tegengaan (Building Unity Now: Standing for Humans and Opposing All Oppressions), Barbara Love, Azi Khalili en Cherie Brown
 7. Voluit voor elkaar vechten (Fighting Fully for Each Other), Tim Jackins
 8. Hoe gaan we de wereld veranderen? (How do We Change the World?), Tim Jackins
 9. Ons denken veranderen (Changing our minds), Tim Jackins
 10. Aan de slag met meningsverschillen (Working through differences), Tim Jackins
 11. Officiële richtlijnen voor het vertalen van de theorie en literatuur van het Herwaarderingscounselen (Official Guidelines For The Translation Of Re-Evaluation Counseling Theory And Literature)

Klimaat en Milieu

 1. ☘ Een noodzakelijk initiatief nemen (Taking a Needed Initiative), e-mail Tim Jackins d.d. 16-04-2019
 2. ☘ Denk en luister over klimaatverandering? (Think and Listen on Climate Change?), e-mail Tim Jackins d.d. 01-05-2019
 3. ☘ Stap 3 (Step 3), e-mail Tim Jackins d.d. 27-08-2019
 4. Belangrijk (Important) e-mail Diane Shisk d.d. 10-01-2019
 5. Waarom we voorrang geven aan het aanpakken van klimaatverandering (Why We Prioritize Addressing Climate Change), Diane Shisk en Tim Jackins
 6. Hoe we als HC-ers onze sterke punten kunnen inzetten voor de beweging die een eind wil maken aan klimaatverandering (Bringing Our Strengths as RCers to the Movement to Stop Climate Change), Diane Shisk
 7. Tekst Sustaining All Life poster (SAL poster)
 8. Zorg voor het milieu doelstelling (2013) (Care of the Environment Goal 2013)

Racisme en Genocide

 1. Het doelwit van zowel racisme als genocide, (Targeted by Both Racism and Genocide), Marcie Rendon
 2. Thuiskomen als inheemse mensen (Coming Home as Native People), Marcie Rendon
 3. De onderdrukkersrol en me goed voelen over mijzelf (The Oppressor Role and Feeling Good About Myself), Marcie Rendon
 4. Werken aan onderdrukkerspatronen (Working on Oppressor Patterns), Marcie Rendon
 5. Inheemse volkeren en het milieu (Indigenous People and the Environment)

Klasse

 1. Onze plaats innemen: een concept-beleid voor middenklassebevrijding (Taking Our Place: A Draft Middle-Class Liberation Policy), Seán Ruth
 2. De volgende fase in de middenklasse-bevrijding (The Next Stage of Middle-Class Liberation), Seán Ruth
 3. Het aan klasse gerelateerde karakter van oorlog (The Class Nature of War), Harvey Jackins

Vrouwen

 1. Vrouw-zijn eerst (Female First), Diane Balser

Ouders

 1. IRLP brief 2012 Marya Axner (IRLP letter 2012 Marya Axner), e-mail d.d. 05-2012
 2. ILRP brief van Marya Axner, (ILRP letter from Marya Axner), e-mail d.d. 15-09-2016

Kunstenaars

 1. Beeldend kunstenaars (Visual artists), Emily Feinstein
 2. De bevrijding van kunstenaars (Artists’ liberation), Emily Feinstein
 3. De belangrijke rol van kunstenaars (Important role of artists), Tim Jackins
 4. Kunst in een ineenstortende maatschappij (Art in a Collapsing Society), Harvey Jackins

Overig

 1. Katholieken (Catholics), Joanne Bray
 2. Menselijk contact en seks (Human connection and sex), Tim Jackins

Nederlandstalige artikelen

 1. Jong en Krachtig op de Klimaat Conferentie in Parijs (Young and Powerful at the Paris Climate Conference), Rob Venderbos

 

Voorlopige vertalingen in het Nederlands.

Voorlopige vertalingen zijn vertalingen die nog niet goedgekeurd zijn door de vertaalcoördinator. Deze teksten kunnen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikt worden. Neem contact op met de vertaalcoördinator voor meer informatie en toestemming.

 

Copyright

Van artikelen mag één exemplaar voor eigen gebruik gratis geprint of gedownload worden. Als er meerdere exemplaren van een artikel digitaal of via print gebruikt worden, moet er tenminste 10 US-dollarcent per exemplaar betaald worden aan Rational Island Publishers. 

One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least ten cents ($0.10 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers.

 

In het Nederlands vertaalde HC literatuur (boeken en brochures) kun je kopen in onze boekwinkel

 

Engelstalige HC literatuur (boeken en brochures) kun je kopen via onze internationale online winkel in de VS. 


Last modified: 2020-04-05 20:41:09+00