News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Logisch nadenken over een toekomstige samenleving

(Logical Thinking About a Future Society)

  Harvey Jackins.

 

Het volgende zijn gedeeltes uit het boekje “Logisch nadenken over een toekomstige samenleving”,

Het kapitalisme is onwerkbaar

Tegenwoordig is bijna alles aan de kapitalistische samenleving onwerkbaar. Ondanks het feit dat het kapitalisme ongelofelijk veel pogingen heeft gedaan ter verbetering van de productie is het systeem in steeds diepere crises gevallen. Door het verhogen van de productie en tegelijkertijd de afhankelijkheid van de markt en het winstmotief wordt uiteindelijk de verhoging van de productie weer verstikt. Dit voorkómt dat het ten goede komt aan de arbeidersklasse…

Vanwege de grote verplichting van alle kapitalistische instellingen aan winst als de allesbepalende ideologische kracht, en omdat het vasthouden aan het winstmotief de doorslaggevende factor blijft in het starre denken van de leiders van deze samenleving, zijn er binnen de structuur van de kapitalistische samenleving geen waarborgen om het milieu, het menselijk leven, de menselijke cultuur en al het overige te behouden. Met deze kapitalistische samenleving breken is noodzakelijk, niet alleen voor de verbetering van het menselijk leven en denken, maar ook voor de overleving van de mensheid.

(bladzijde 12 tot 13)

Verandering is mogelijk

Objectief gezien zijn alle voorwaarden aanwezig voor een snelle omvorming naar een rationele samenleving.

Zolang onze kapitalistische samenleving voortbestaat, zullen geen menselijke waarden, menselijke overleving, zorg en behoud van de aarde en levensvreugde verbeterd worden. De efficiëntie van de productie van voedsel, machines, consumptiegoederen en kapitaalgoederen heeft nu het punt bereikt waarop inzet voor de verbetering van het leven zelf eenvoudig mogelijk is. Alle voorwaarden voor een samenwerkende maatschappij zijn aanwezig. Er is geen tekort aan technologie, geen tekort aan middelen.

Alle waarlijk menselijke behoeften roepen om een omvorming van de maatschappij; alle menswaardige behoeften vragen om het einde van het kapitalisme. De arbeidersklasse is groot genoeg en goed genoeg georganiseerd. De grote lijnen van de theorie zijn goed ontwikkeld en gedetailleerde theoretische concepten kunnen in de praktijk worden ontwikkeld. Het begrijpen van het verschijnsel pijnpatronen en de manieren om deze op te ruimen of te omzeilen, is eindelijk bereikt.

Communicatienetwerken hebben een bereik over de hele wereld.

Wetenschappelijke vooruitgang heeft de wezenlijke eenheid van het hele menselijke ras duidelijk gemaakt. Behalve onze gevoelens weerhoudt niets de opbloei van mensen naar een volledig leven, naar volledige samenwerking die volledig goed zijn voor iedereen.

(bladzijde 13) 

Wat zijn de bestanddelen van een werkzame strategie?

 Wat zijn de doorslaggevende bestanddelen van een werkzame strategie in de huidige stand van zaken?

 We moeten vasthoudend en geduldig uitleggen aan alle delen van de bevolking in elk land dat de overleving van de mensheid en het effectief oplossen van elk probleem in elk deel van de samenleving op dit moment beslissend afhankelijk is van de omvorming van de klassenmaatschappij. Een omvorming van een klassenmaatschappij waar de ene klasse bezit heeft en de andere klasse aan het werk is, naar een klasseloze maatschappij, waar bezit van iedereen is en iedereen werk heeft. (Het behoud van de natuur, het stoppen van vervuiling, het voorkomen van oorlog, het voorkomen van een nucleaire vernietiging, het beteugelen van misdaad, het doen werken van de onderwijs systemen, het voorkomen van honger in de wereld, bekwame gezondheidszorg en het stoppen van racisme en seksisme kunnen niet langer, geen enkele ervan, bereikt worden op een bevredigende manier zonder de maatschappij zelf om te vormen.)

Veel mensen staan op het punt deze conclusie zelf te trekken. Wanneer een dergelijke beslissing geuit wordt, zal die snel instemming tegenkomen. Deze instemming zal enkel gehinderd worden door de angsten van mensen. Zoals angst om een stap te zetten in hun eigen leven, en door het lusteloze “vertrouwen” in de huidige kapitalistische leiders, “dat zij wel voor hen zullen zorgen”.

Veel mensen zijn geheel ontgoocheld geraakt over de tegenwoordige klassenmaatschappij. Zij hebben geen andere keuze gevonden dan bitterheid, lusteloosheid, wanhoop, toevlucht nemen tot geweld, of het lamenteren over hun vastbesloten hopeloosheid naar elkaar. Om zulke mensen te bereiken, hebben we het meest robuuste optimisme nodig en de meest onverzettelijke standvastigheid. Hun pijnlijke emotionele starheden afwijzen en er op staan dat de mensen zelf een andere houding kunnen aannemen kan in de strijd waardevol zijn.

(bladzijde 15 en 16)

Spreek op basis van logica en op een opbouwende manier

We moeten vermijden om pijnlijke emoties te laten doorklinken in al ons taalgebruik, beleid en tactiek. Daarentegen moeten we, wanneer we met mensen spreken hen proberen te bereiken in een taal gebaseerd op logica en verstand in plaats van op pijngevoelens (haat, angst, boosheid, wanhoop, enzovoort).

Dit inzicht is een van de echte bijdragen van HC aan de kennis over algehele wereldverandering. Pogingen om mensen te motiveren op basis van pijnlijke emoties verergeren de moeilijkheden die ze hebben om in beweging te komen. Volhouden op basis van logica zal uiteindelijk zelfs de zwaarste pijnpatronen overwinnen, omdat de werkelijkheid voortdurend argumenten biedt die je standpunt ondersteunen. Ook al wijzen mensen je logische standpunten af en klampen zij zich vast aan een van hun pijnlijke emoties vanwege hun verslaving aan pijnpatronen, het verloop van de gebeurtenissen zal het bankroet van de pijnlijke-emotie aanpak aantonen en uiteindelijk zullen de mensen bij je terugkomen als je volhardend een logische richting aanbiedt.

(bladzijde 40)

Het is nodig dat we bij elke gelegenheid optimistisch en vol zelfvertrouwen communiceren.

De pijnpatronen die er de oorzaak van zijn, en bijna de enige reden, waarom mensen nog niet naar een werkbare samenleving zijn gegaan, liggen op een fundament van machteloosheid en zijn zwaar beladen met gevoelens van wanhoop, ontmoediging, angst, hopeloosheid, enzovoorts. Omdat we mensen moeten bereiken om hun patronen en door hun patronen heen om ze uit hun patronen te halen, is het van cruciaal belang dat we tijdens een gesprek op geen enkele manier instemmen met hun patronen. 

Sommige van onze eigen patronen zullen onze woorden, de klank van onze stemmen, onze gezichtsuitdrukkingen en houdingen willen overnemen, zelfs terwijl we spreken. Maar het is essentieel dat we het positieve van de goede werkelijkheid laten zien, die door patronen wordt verdoezeld en dat we bereid zijn dit openlijk aan te gaan, recht in het vizier van de mensen tot wie we ons richten. Ze zullen soms hun wanhoop en hopeloosheid tegen ons willen uitschreeuwen in een poging genoeg tegenspraak van ons te krijgen om zich ervan te kunnen bevrijden, maar tijdens het proces zal het lijken of ze ons willen ‘bekeren’ tot hun negatieve hopeloosheid.

(bladzijde 40 en 41)

Waardeer de groei in organisatie en bewustzijn

We moeten steeds en voortdurend benadrukken dat verbeteringen in organisatie, inzicht, kracht en eenheid de permanente winst zijn van elke inspanning, zelfs als economische en andere voordelen tijdelijk worden bereikt en vervolgens weer verloren gaan door inflatie of andere tegenslagen.

Mensen die betrokken zijn bij een strijd, moeten een lange-termijn perspectief hebben en zich realiseren dat ze blijvende verbeteringen maken. Als we vanuit bedeesdheid aannemen dat mensen alleen reageren op economische problemen, dan lijkt het beroven van een loonsverhoging door inflatie de hopeloosheid van alle strijd te versterken. De vooruitgang in organisatie, de vooruitgang in bewustzijn, de vooruitgang in eenheid en de vooruitgang in persoonlijke relaties is de blijvende winst die we van elke inspanning overhouden (tenminste tot de beslissende verandering van economische macht). Als we dit duidelijk voor ogen houden, dan zullen we onze medestanders gesterkt hebben om het positieve karakter te begrijpen van wat ze hebben bereikt. Ook al zijn de economische voordelen niet blijvend en zal de propaganda van de oppositie onze strijd bespotten en belachelijk maken.

(bladzijden 41 en 42)

Maak het leiderschap persoonlijk

Ik weet nu duidelijk, uit mijn eigen ervaringen als leider in HC, dat om effectief te zijn, je problemen tot op zekere hoogte tot jouw persoonlijk probleem moet maken. Het zou fijn zijn als mensen de thema’s duidelijk kunnen horen, losgekoppeld van personen. Er zijn mensen die dat kunnen en wij kunnen dat ook als we weg weten te blijven van onze pijn en deze weten op te ruimen. Echter, ik heb het ongemak onder ogen moeten zien, dat veel mensen geen aandacht kunnen schenken aan de ideeën van HC, tenzij ze naar mij kijken en kunnen besluiten dat ik een goed persoon ben. Het is voor mensen nodig dat je thema’s enigszins tot jouw persoonlijke thema’s maakt om aan de slag te gaan. Ze kunnen niet geloven in ideeën die te abstract zijn, omdat hun vertrouwen in logica van ze weg is genomen. Als ze iemand zien en in die persoon geloven, helpt het hen om door weerstand heen te komen. Bijvoorbeeld, ik moet me voor jou als een echte counseler gedragen voordat je veel aandacht aan counselen besteedt, hoe goed ik er ook over spreek.

(bladzijde 49)

Straal ontspannen zelfvertrouwen uit

Hoe kunnen we iets overdragen dat tegelijkertijd dringend is en er toch ontspannen en vol zelfvertrouwen bij blijven?

Is dat geen echte, goede vraag? Ik denk niet dat we die hebben ontrafeld en ik denk niet dat ik het antwoord heb, maar het zou een leidraad kunnen zijn, als je met ontspannen zelfvertrouwen praat en mensen hun eigen drijfveer laat vinden. Wat lijkt op ongevoelige onnadenkendheid is bijna altijd afstomping veroorzaakt door te veel angst. Je zult merken dat de onverschilligheid van mensen niet is wat we denken dat het is, dat het ze niets kan schelen. Ze besteden geen aandacht aan je omdat ze zo bang zijn. Ik denk dat als we ontspannen zelfvertrouwen tonen, er veel angst zal vrijkomen, die schuimbekkend zijn weg naar buiten vindt. Die angst zullen we tegemoet moeten treden zodat die ontladen kan worden. Daarna zullen ze volop met zaken aankomen, die hun na aan het hart liggen. Dat is maar een speculatie, maar ik denk dat dit in de goede richting is. Het kan ons altijd schelen hoe het gaat, maar we handelen onnadenkend of slordig als we te bang zijn om iets te doen.

(bladzijde 54)

 

Present Time 184

 

 

 

Oktober 2018

 


Last modified: 2020-03-12 22:07:05+00