News flash

NYC CLIMATE WEEK
September 17-23
Volunteer &
Online Access to Workshops

NYC Climate Week
Hybrid Workshops
September 22
September 23


WEBINARS

Women Reclaiming Our Physical Power
Teresa Enrico
September 30 or
October 1

עושר שבא בירושה

ג'ו סונדרס, אנגליה, מתוך Coming Home מס' 1

 

אנו מציעים ליועצים ממעמד בעלי ההון שנתכנן להשתחרר באופן אינטליגנטי מהמבנים של הכנסה שלא הרווחנו והון שלא הרווחנו בעצמנו, ושננצל משאבים אלה בתבונה רבה וביעילות לשחרור כל בני האדם.

כיצד ניישם חלק זה של המצע שלנו לשחרור? מכיוון שעדיין איננו יכולים לחשוב היטב בתחום זה, יש צורך בפורקן. מסלולי הפעולה המוצעים להלן סוקרים את ההתניה שלנו וקרוב לוודאי שיעלו רגשות לפורקן.

 

1.      דברו על זה:

2.      עם בני משפחה, שאלו כמה יש, איפה זה מושקע? איך "עשו" את הכסף? כמה את/ה עומד/ת לרשת? עובדות ומספרים. האם את יכולה להניח את הידיים על הרכוש לפני שמישהו יצטרך למות?

3.      עם אחרים, שיברו את כלל הסודיות. חלקו עם חברים ואנשים שאינם ממעמד בעלי ההון מידע על כמה יש ובקשו לשמוע מה הם חושבים. תהיה לכך השפעה משולשת: עלינו לפעול בלי רגשות אשם כדי לעשות זאת, עלינו לפתח יכולת לטפל היטב בגירוי מחדש של אחרים, ועלינו להקשיב בהכנעה לרעיונותיהם.

4.      קחו שליטה.

5.      התיידדו עם עורך הדין/סוכן הבורסה של המשפחה, גלו כל מה שיש לדעת על איפה, למה וכיצד הכסף מושקע או מוחזק. לכאורה הסדרי נאמנות חקוקים בסלע, אבל הם נוסחו על ידי בני אדם ולכן ניתנים לביטול על ידי בני אדם. התעקשו שיתייעצו אתכם כל אימת שדנים בכסף של המשפחה.

6.      קחו שליטה מלאה בחלקכם ברכוש.

7.      ותרו על השליטה:

8.      התאמנו בנתינת כסף. תנו סכום (גדול או קטן) ללא תנאי, ולעולם אל תשאלו איך הכסף נוצל. הסתכנו בכך שאולי הכסף יבוזבז.

9.      אמצו את הגישה שאינכם נותנים אותו, אלא מחזירים אותו.

10.  חישבו על פריט רכוש של המשפחה שעבר מדור לדור, כזה שגם את/ה, בתורך, מתכוונ/ת להעביר הלאה. חישבו על האפשרות למכור אותו ולשים את הכסף במקום אחר ופירקו על ההשלכות של אפשרות זו. שמירה והעברה הלאה הם דפוסים. חפצי ערך שעולים בערכם הם משום דרך נוספת להחזיק כסף.

11.  תנו הון, הרבה או מעט, ופרקו על כך.

12.  פירקו באופן יסודי על הזכרונות המקדמים ביותר הקשורים באופן כלשהו לכסף.

13.  בתוך ייעוץ הדדי, תמיד שלמו כפול עבור סדנאות, כיתות, אינטנסיביים, וכן הלאה, כך שלאנשים ממעמד הפועלים תהיה הזדמנות שווה. זהו את הטינה ואי-הרצון ופירקו על כך. מאיפה זה בא?

14.   ותרו על ביטחון. קיראו תגר לדעות שלכם על מה באמת נחוץ לכם כדי לחיות.

15.  חישבו בעצמכם בתחום זה. המשיכה היא לא לחשוב כלל, או לחסום את הנושא ולהימנע מכך, או להיפטר מהכסף באופן אימפולסיבי או לאמץ את הרעיונות של מישהו אחר. התנסו! התנסו! התנסו! והביאו לידיעתי רעיונות שאוכל להוסיף לרשימה זו.

 

 

Hebrew Translation of "Inherited Wealth" - Jo Saunders – Coming Home No. 1

Copyright 2002 © by Rational Island Publishers

 

All rights reserved


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00