News flash

🌻  WEBINARS  🌻

Moving Forward from the World Conference
led by Tim Jackins
February 5

Threats from Nuclear Weapons
led by Julian Weissglass
February 11

Unified Goal on the Climate
led by Diane Shisk
& Janet Kabue
March 4 or 5

טכניקות חדשות

הרווי ג'קינס

מתוך הספר "The Kind, Friendly Universe"

 

"החלפת תפקידים”

כאשראנו מטפלים בחוויות מהעבר הקשורות להתעללויות, היועצת מבקשת מהנועץ "לאיים" עליה כשהוא מתאר את הניצול או ההתעללות שקרו, קרוב לוודאי, לנועץ עצמו, דוגמא: "אני עומד לפגוע באופן פיזי, נינה, אני עומד ל… " (תיאור של כל הדרכים לפגוע פיזית ביועצת שהנועץ יכול לדמיין). (אמור להיות איום בלי לבצעו). איומים חדשים נוצרים במהירות בה הנועץ יכול לחשוב עליהם ואפשר לחזור עליהם פעמים רבות. פורקן כבד ועמוק יתרחש בדרך כלל בקולי קולות וניתן להשיג פורקן שלם של המצוקה. דוגמאות נוספות של איומים: "אני הולך לנצל אותך באופן מיני, הרמן, אני הולך ל… "

טכניקה זו הינה יעילה ביותר גם לפורקן מצוקה שנגרמה לנועץ בעקבות דיכוי. "אני לא שחור, סמואל, אתה שחור" (נאמר ע"י אדם שחור ליועץ), "אני הולך להתנהג איתך כפי שנוהגים עם שחורים בחברה הזו. אני הולך ל… " או "אני לא יהודיה, אליזבט, את יהודיה, ואני הולכת 'לעשות לך שואה' ".

 

"מדוע אתה אוהב אותי, יועץ ?"

היועץ מבקש מהנועץ לחזור ולשאול את היועץ שאלה זו שוב ושוב בזמן שהיועץ מביט בנעימות או בחביבות בנועץ. הפורקן הוא לרוב מיידי וימשך זמן רב. אם הפורקן נפסק, היועץ יבקש מהנועץ לשאול את השאלה שוב. בכל זמן ולפי שיקול דעתו היועץ יכול להצביע על סיבות להערכה, מדוע הוא אוהב את היועץ, סיבות שמובנות מאליהן במציאות המיטיבה. (היועץ יכול לנצל מידע שיש לו על הנועץ). לדוגמא: "בגלל שאתה אדם יקר… ", "בגלל שאתה אוהב אותי", וכו'.

 

"הסכם המציאות"

נוהל זה עובד טוב באופן עמוק. אנשים רבים מרגע שמתחילים לפרוק בדרך זו, יכולים להמשיך ולפרוק במשך פרקי זמן ארוכים אחרי הסשן, בזמן שהם עסוקים בפעילות אחרת.

היועץ אומר את הדברים הבאים:

"על מנת שזה יעבוד, זה חיוני שאתה ואני נסכים שהמציאות האמיתית ביקום היא שונה לחלוטין מהמציאות המדומה המוצעת לנו - כתחליף למציאות. האם אתה מסכים ?" היועץ ממתין בסבלנות בזמן שהנועץ שוקל את הנושא, עונה לכל שאלה שנשאלת או עושה כל דבר אחר נחוץ כדי שהנועץ יגיע להסכמה בנושא. לאחר שהנועץ הסכים, אומר היועץ: "זה גם חיוני שאנו נסכים שחלקה של המציאות הכוללת אותך עצמך, היא לחלוטין נבדלת ושונה מהמציאות המדומה - אשר התרבות של החברה המדכאת, הדיכויים, הדפוסים והמידע הכוזב שאנו סופגים, מציעה לך כתיאור מציאות שלך, ושהמציאות הממשית שלך היא נפרדת לחלוטין מהמציאות המדומה. האם אנו מסכימים על זה?" כאשר הנועץ הבהיר זאת לעצמו במוחו והסכים, אומר היועץ: "אני עומד לשאול אותך כמה שאלות, אני צריך את הסכמתך שתענה לשאלות רק מהמציאות ולא תרשה למציאות המדומה לקחת איזשהו חלק בתשובתך. האם אתה מסכים לזה ?" אם הנועץ מסכי, היועץ שואל אז את הנועץ בנינוחות, ובהתכוונות מלאה סדרה של שאלות בסיסיות. שאלת התחלה טובה היא: "כמה טוב אתה?". היועץ מזכיר לנועץ שהתשובה שלו צריכה לשקף את המציאות הממשית, ושואל את הנועץ: "האם אתה יכול לומר שאתה לגמרי טוב ?".

במקרים רבים יתעורר פורקן של ימים רבים אצל הנועץ - כשהוא שומר על ההסכם, אפילו כשהוא רחוק מהיועץ או עוסק בפעילותו הרגילה.

שאלות שנמצאו כמועילות הן: "כמה חפה מפשע את ?" " כמה טהור אתה ?" "כמה מוכשרת את ?" "כמה אינטליגנטי אתה?" "כמה בעלת עוצמה את ?"

היועץ יכול לחשוב על שאלות חכמות נוספות הקשורות למציאות של הנועץ. ושוב, לנוהל זה יש לרוב השפע חיובית, עמוקה ומתמשכת על ההגחה של הנועץ.

 

"את ואני, יועצת…"

כאן היועצת מבקשת מהנועצת לומר לה בקול עליז וידידותי: " את ואני, ג'ין, לגמרי קרובות לתמיד", שואלת בכל פעם מה המחשבה הראשונה של הנועצת, וקרוב לוודאי שהפורקן יתרחש. משהתחילה לפרוק תמשיך הנועצת בפורקן במשך זמן רב ואפילו אחרי שהיא הפסיקה לפרוק, ברגע שתיזכר בציפית היועצת שתגיד שוב את המשפט. נוהל זה נראה כיעיל מאוד כאשר באים לסתור הצטברות של מצוקה עקב בידוד.

 

"לשון המעטה כוללני"

בנוהל זה היועץ מבקש מהנועץ לומר הצהרה מנוסחת באומנות זהירה של מציאות מיטיבה אשר לא תעורר התנגדות מתמשכת אצל הנועץ - לקבל את ההצהרה והוא מסוגל לחזור עליה. היועץ מבקש מהנועץ להרשות כל פורקן שעולה, (פורקן יכול לבוא בכל אחת מהדרכים המוכרות ובאופן כללי יהיה שונה אצל כל נועץ). יש אנשים שרק יפהקו, אחרים יצחקו קלות וכו' ברגע שינסו לחזור על ההצהרה. לפעמים הנועץ יצטרך לחזור לפחות עשר דקות על ההצהרה לפני שנראה השפעה מעמיקה.

אב הטיפוס הראשון שנתגלה להצהרה כזאת היה : "לפעמים קורה שמישהו מחבב את מישהו".  משפטים נוספים רבים כמו אלה התפתחו ומשפטים נוספים יוכל ליצור יועץ קשוב.

האפקטיביות של נוהל זה היא כנראה בגלל החזרה על ההצהרה הלא מאיימת ושאין צורך להתווכח איתה על היבטים של שורשי המציאות המיטיבה. תשומת ליבו של הנועץ חזק במציאות. ברגע שזה קורה מתאפשרת סתירה לדפוסי המחשבה שחוזרים ועולים במוחו של הנועץ, על ידי העמדה המציאותית שהנועץ נקט בה באופן לא מודע, וחלקים מהדפוס ימשיכו להיהפך לפורקן.

 


 

Hebrew Translation of " New Techniques" - Harvey Jackins - "The Kind, Friendly Universe", pages 23 and 39

Copyright 2002 © Rational Island Publishers

 

All rights reserved


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00