Översatta artiklar

 • "Aktuellt handlingsprogram - världskonferensen -79"
  Original: "..."
  Översättning: Elis Carlström
  Publicerad i Her&Nu nr 20, 1986
 • "Att hjälpa huvudpersonen urladda skräck"
  Diane Shisk
  Original: "...", Present Time, april 2002
 • "Att slåss för sig själv" (ur Present Time jan 2005), Tim Jackins
 • "Att umgås bland droger och alkohol"
  Sharon Wolf
  Original: "Staying Connected around Alcohol And Drugs", Present Time, april 2006
  Distribuerad på skandinaviska e-postlistan 2006
 • "Att urladda på heterosexuell identitet"
  Nato Green
  Original: "...", Present Time, april 2006
  Översättning: Joachim Berggren
  Distribuerad på skandinaviska e-postlistan 2006
 • "..."
  Nancy Kline
  Original: "The Practice of Living Without No Limits", Present Time nr 57, 1984
  Översättning: Leif-Harald Liebendörfer
  Publicerad i Her&Nu nr 21, 1986
 • "Det skadliga med hypnos"
  Harvey brevsvar
  Original: ".."
  Översättning: Johan Årström
  Publicerad i Her&Nu nr 27, 1990
 • "Effektiv motsägelse och urladdning av tung rädsla"
  Harvey Jackins
  Original: "...", Present Time nr 68?
  Översättning: Kristina Larsén
  Publicerad i Her&Nu nr 23-24, 1988
 • "Effektivt medhjälparskap"
  Harvey Jackins
  Original: "..."
  Översättning: Kristina Larsén
  Publicerad i Her&Nu nr 25, 1989
 • "En för alla - alla för en"
  Chuck Esser
  Original: "...", Present Time nr 77, 1989
  Översättning: Søren Holm
  Publicerad i Her&Nu nr 27, 1990
 • "En realistisk konferens"
  Harvey Jackins
  Original: "...", The Longer View
  Översättning: Bengt Kjellén
  Publicerad i Her&Nu nr 26, 1990
 • "Förbättra parsamtalskommunerna för arbetarklassmänniskor"
  Dan Nickersson
  Original: "Improving the RC Communities for Working Class People", Present Time nr 87, 1992
  Översättning: Gunilla Hasselberg
  Publicerad i Arbetskraft 1993
 • "Huvudperson-tips"
  Ann Steele
  Original: "...", Present Time nr 74
  Översättning: Gunnar Brodd
  Publicerad i Her&Nu nr 27, 1990
 • "Information som unga människor kan finna användbar" 
  Harvey Jackins
  Original: "Information which Young People May Find Useful", The Kind and Friendly Universe
  Översättning: Fredrik Eklöf 
  Publicerad i Her&Nu nr 38.
 • "Inga förfäder, inga ättlingar"
  Harvey Jackins
  Original: "...", Present Time nr 68
  Översättning: Kristina Larsén
  Publicerad i Her&Nu nr 23-24, 1988
 • "Jobba på abort"
  Diane Balser
  Original: "Working On Abortion", Present Time juli 2006
  Översättning: Joachim Berggren
  Distribuerad på den skandinaviska e-postlistan 2006.
 • ”Kontakt med andra”
  Tim Jackins
  Original: "Connecting with Others", Present Time januari 2007
  Översättning: Joachim Berggren
  Distribuerad på den skandinaviska e-postlistan 2007.
 • "Män förtjänar att bli förstådda"
  Tim Jackins
  Original: "...", Men nr 3
  Översättning: Börje Wennander
  Publicerad i Her&Nu nr 21, 1986
 • "Nationalism & krig" 
  Tim Jackins
  Original: "Nationalism and War", Present Time jan 2006
  Översättning: Joachim Berggren
  Distribuerad på skandinaviska e-postlistan 2006.
 • "Nyttan och begränsningen med återförsäkringar"
  Tim Jackins
  Original: "The Uses and Limitations of Reassurance", Present Time, april 2006.
  Snabböversättning: Joachim Berggren
  Distribuerad på skandinaviska e-postlistan 2006. Ej godkänd för spridning i tryckt form.
 • "Parsamtala män på själva urladningen"
  John Schmieding
  Original: "...", Present Time nr 57
  Översättning: Gunnar Brodd
  Publicerad i Her&Nu nr 27, 1990
 • "Rationell teknik"
  Elis Carlström
  Original: "...", Present Time nr ?
  Översättning: Elis Carlström
  Publicerad i Her&Nu nr 22, 1987
 • "RC-volleyball"
  Harvey Jackins
  Original: "..."
  Översättning: Bengt Kjellén
  Publicerad i Her&Nu nr 21 1986
 • "Håna uppåtsträvandet"
  Beth Edmunds
  Original: "Scorning upward mobility", Present Time oktober 1989
  Översättning: Gunilla Hasselberg
  Publicerad i Arbetskraft
 • "Tankar om barn i skiljda familjer"
  Ben Fishbaine
  Original: "...", Present Time juli 1988
  Översättning: Johan Årström
  Publicerad i Her&Nu nr 26, 1990
 • "Tekniker" 
  Harvey Jackins, Katie Kauffman & Diane Shisk, 
  Original: "Techniques" från www.rc.org Översättning: Fredrik Eklöf
 • "Trevlighet, brottning och närhet"
  Tim Jackins
  Original: "Niceness, Fighting, and Closeness", Present Time jan 2006
  Översättning: Søren Holm
  Distribuerad på den skandinaviska e-postlistan 2006.
 • "Tänk nytt, brett och oförväget - men avspänt"
  Tim Jackins
  Original: "Think Freshly, Widely and Boldly", Present Time nr 83, 1991
  Översättning: Elis Carlström
 • "Utdrag ur en diskussion förd vid en helgkurs för terapeuter"
  Harvey Jackins
  Original: "Excerpts from a Discussion at the Therapists' Workhop", Present Time nr 85, oktober 1991
  Översättning: Gunilla Hasselberg
  Publicerad i Her&Nu nr 31, 1992
 • "Utkast till program för föräldars befrielse"
  Patty Wipfler
  Original: "..."
  Översättning: Søren Holm
  Publicerad i Her&Nu nr 25, 1989
 • "Vad är omvärderande parsamtal?"
  Original: "What is Re-evaluation Counseling?" från www.rc.orgokt 1996)
 • "Vem har ansvaret i parsamtalet"
  Harvey Jackins
  Original: "...", Present Time nr 65, 1986
  Översättning: Kristina Larsén
  Publicerad i Her&Nu nr 22, 1987
 • ”Vita människor urladdar rasism” 
  Tim Jackins
  Original: "White People Discharging on Racism", Present Time, april 2007
  Översättning: …
 • "Välkomstmeddelande till nya parsamtalare"
  Harvey Jackins
  Original: "A Welcome Message to New Co-Counselors" från www.rc.org2006
  Översättning: Fredrik Eklöf
 • "Världen förändras runt oss"
  Harvey Jackins
  Original: "Things are changing around us", Present Time nr 83, 1991
  Översättning: Elis Carlström

Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00