News flash

WEBINARS

Healing the Hurts
of Capitialism
Azi Khalili &
Mike Markovits
Sunday, July 28

What We've Done
Where We're Going
SAL Fundraiser
Sunday, August 18


FREE Climate Stickers

U.S. Election Project

Thoughts on Liberation
new RC eBook

 

Översättningar som efterlyses

(godkända men original saknas)

Dessa texter är enligt anteckningar vi har översatta för länge sedan, men vi har inte kunnat hitta originalen. Om du vet var vi kan finna originalet till översättningarna av dessa artiklar, meddela översättningskoordinatorn. De kan vara publicerade i Her&Nu, lokala utskick eller andra skrifter. Leta gärna i skrifter du har hemma.

 • Tänk nytt, brett och oförväget - men avspänt
  Tim Jackins med flera, ledarkursen Connecticut USA januari 1991
  ur Present Time nr 81
  Översättning elis carlström
 • "Att bli medveten om medelklassmönster", 
  Macy Morgan
  Original: "...", Present Time nr 28
  Översättning: Hans Larsson och Anders Sjöbom
  Godkänd maj 80
 • "Föräldrar är förtryckta"
  Harvey Jackins
  Original: "Parents are oppressed", Caring Parent
  Översättning: Elisabet Lannfelt
  Godkänd juni 81
 • "Om förövare av incest och sexuella övergrepp: Ett upprop till bundsförvanter"
  Michael Wolfe
  Original: "..."
  Översättning: Kristina Larsén
  Godkänd mars 93
 • "Utmärkta relationer"
  Harvey Jackins
  Original: "...", RC Teacher nr 22
  Översättning: Eva Lundberg och Eric Anttila
  Godkänd mars 91
 • "Vad är vår position idag? Vad gör vi och planerar vi att göra: En summering"
  Harvey Jackins
  Original: "...", Present Time 1983
  Översättning: Kristina Larsén
  Godkänd mars 84
 • Välkommen till omvärderande parsamtal
  Harvey Jackins
  Original: ...
  Översättning: Johan Åhrström
  Godkänd 1990
 • "..."
  Original: "A History of Female Opression"
  Översättning: Barbro Arnberg
  Godkänd oktober 80
 • "..."
  Original: "Womens Policy Statement", Sisters nr 6
  Översättning: Caren Sjöström m fl
  Godkänd mars 92. Ev. publicerad i mansnummer av Her&Nu
 • "..."
  Alison Ehara-Brown
  Original: "Fathers", Men nr 4 och Caring Parent nr 4
  Översättning: Mats Nordin
  Godkänd nov 92. Ev. publicerad i mansnummer av Her&Nu
 • "..."
  Harvey Jackins
  Original: "Be Realistic about Co-counseling", Present Time, nr 38
  Översättning: Hans Larsson
  Godkänd maj 80
 • "..."
  Harvey Jackins
  Original: "The Nature of Leadership", Present Time
  Översättning: Michael Geijel och Roger Persson
  Godkänd april 83 och del 2 september 84
 •  "..."
  Harvey Jackins
  Original: "Securing Decisive Counseling for Oneself"
  Översättning: David Matschek
  Godkänd april 83
 • "..."
  Harvey Jackins
  Original: "What Do We Mean when We Say RC", Present Time januari 1992
  Översättning: Carolyn Johanson
  Godkänd nov 92
 • "..."
  Harvey Jackins
  Original: "What Is Our Present Position", Present Time 83
  Översättning: Bengt Allan Mettinger
  Godkänd augusti 83
 • "..."
  John Irwin
  Original: "The Liberation of Males", Men nr 4
  Översättning: Mats Segerdal
  Godkänd mars 92. Ev. publicerad i mansnummer av Her&Nu
 • "..."
  Judy Ennes
  Original: "The Practical Processes of Leadership"
  Översättning: Gunnar Thorell
  Godkänd november 84
 • "..."
  Kathy Miller
  Original: "Organize for Change", Present Time nr 88, juli 1992
  Översättning: Søren Holm
  Godkänd 1992
 • "..."
  Mac Parker
  Original: "Men, isolation and sex", Present Time nr 67, 1987
  Översättning: Per Nilsson
  Godkänd mars 92. Ev. publicerad i mansnummer av Her&Nu
 • "..."
  Macy Morgan
  Original: "A Human Approach for raising children"
  Översättning: Kristian Lund
  Godkänd mars 84
 • "..."
  Macy Morgan
  "The Human Approach to Raising Children", Caring Parent nr 2
  (Två sammanslagna artiklar)
  Översättning: Kristian Lund
  Godkänd april 83
 • "..."
  Tim Jackins
  Original: "No Attacks Within RC!", Present Time nr 81
  Översättning: Knud Mikelsen
  Godkänd nov 92
 • "..."
  Tim Jackins
  Original: "Teaching about Attension Away from Distress"
  Översättning: Ingrid Lund-Rundqvist
  Godkänd november 84

TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS

Det Mänskliga hos Människan
(The Human Side of Human Beings)
Paper: $4  ISBN 91-7810-654-0

Handbok I Omvärderande Parsamtal
(Fundamentals Manual)
Paper: $6  ISBN 91-88804-09-7

Människans Situation
(The Human Situation
Paper: $7  ISBN 91-88804-0-4

Den uppåtsträvande tendensen
(The Upward Trend)
Paper: $10  ISBN 91-971405-0-3

Hur Man Ger Barn Ett Känslomässigt Förspräng
(How to Give Children an Emotional Head Start) 
by Marjon Riekerk
Paper: $2  ISBN 0-913937-33-9

Hur Föräldrar Kan Parsamtala Sina Barn
(How Parents Can Counsel Their Children) 
by Tim Jackins
Paper: $4  ISBN 91-971405-62

En introduktion till omvärderande parsamtal
(An Introduction to Co-Counseling)
by Dan Nickerson
Paper: $1  ISBN 91-88804-00-3

Införlivad rasism
(Internalized Racism) by Suzanne Lipsky
Paper: $2  ISBN 91-88804-01-1

Att parsamtala kring tidiga sexuella minnen 
(Counseling on Early Sexual Memories)
by Joan Karp
Paper: $3  ISBN 91-88804-02X

Hur man börjar parsamtala 
(How to Begin “Re-evaluation Counseling”)
Paper: $1  ISBN 91-88804-11-9

Vårda Ochbevara Allt Liv
(Sustaining All Life)
Paper: $3 ISBN 978-91-58429-187-9

 You may order these from our online store: Rational Island Publishers

 


Last modified: 2022-12-25 10:17:04+00